توموگرافی گسترش دما در مقطع شمشها به روش فراصوتی


توموگرافی گسترش دما در مقطع شمشها به روش فراصوتی
برای اندازه‌گیری دما در شمشها روشهای گوناگونی وجود دارد که یکی از مناسب‌ترین و جدیدترین روشها، توموگرافی کامپیوتری هست که در این پایان‌نامه بدان پرداخته شده هست .


طراحی بیل مکانیکی بوم بلند به منظور انجام عملیات بخصوص بر اساس روابط رباتیک
معادله انتقال حرارت کلی حاکم بر مقطع شمش یک معادله دیفرانسیل در دو بعد با مشتقات جزئی هست برای حل معادلات انتقال حرارت از روش تفاضل محدود هستفاده شده هست .


جایگزینی ماهک‌های فولادی با آلومینیوم در گیربکس 55-24/3
برای حل این معادلات از روش صریح هستفاده می‌شود که جواب اون از دقت بیشتری برخوردار هست .


طراحی قطعات در مقابل واماندگی حرارتی-مکانیکی نوسانی و کاربرد در قطعات خودرو
جهت حل این معادلات برنامه رایانه‌ای نوشته شده هست که در اون مقادیر h و cp و k متغیر در نظر گرفته می‌شوند.


مدلسازی سرج و واماندگی در کمپرسورهای جریان محوری
درذ روش توموگرافی، بر روی مقطع شمشم یک شبکه در نظر گرفته می‌شود و توسط منابع فراصوتی پرتوهایی در جهت‌های مختلف در نقاط متفاوت مرز، در سطح مقطع تابانیده می‌شود.


محاسبه، طراحی و تست توربین بادی 10 کیلو واتی
با بدست آوردن سرعت موج در هر سلول از شبکه و هستفاده از منحنی کالیبراسیون دما بر حسب سرعت سیر موج مقدار متوسط دما در هر سلول بدست می‌آید.


مطالعه عددی حرکت یک حباب تحت تاثیر آثار ترموکپیلاری
برای محاسبه دمای نقاط و طول مسیرهای طی شده پرتو در هر متوسط دما در هر سلول و سایر محاسبات ، برنامه‌های کامپیوتری به زبان c++ نوشته شده هست .


مدل‌سازی ریاضی تجربی موتور بنزینی
همچنین منحنی‌های همدمای قطعه در وقتهای خاص بدست آمده هست نتایج حاصله برای یک شمش آلومینیومی، که نتایج آزمایشهای تجربی در مورد اون مشخص می‌باشد.


تولید نیمه‌ساخته از پودر فلزات به روش اکستروژن
مقایسه شده هست و توافق مورد قبولی را نشان می‌دهد برای انجام برخی از عملیات محاسباتی از نرم‌افزارهایی مانند mathcad و mathematica در موارد لازم هستفاده شده هست .
57 out of 100 based on 32 user ratings 707 reviews