شما جه رنگی هستین؟


شما جه رنگی هستین؟شما جه رنگی هستین؟
تو چه رنگي هستي ؟

در صورتيكه تاريخ تولد شما در:
اول فروردين ماه باشد سياه هستيد.
بين دوم فروردين تا 11 فروردين باشد ارغواني هستيد
بين 12 تا 21 فروردين باشد. شما سرمه اي است
بين 22 فروردين تا 31 فروردين باشد نقره اي هستيد.
بين يكم ارديبهشت تا 10 ارديبهشت باشد سفيد هستيد.
بين 11 ارديبهشت تا 24 ارديبهشت باشد شما آبي هستيد.
بين 25 ارديبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلائي رنگ هستيد.
بين 4 خرداد تا 13 خرداد باشد شما شيري رنگ هستيد.
بين 14 خرداد تا 23 خرداد ماه باشد شما خاكستري هستيد.
بين 24 خرداد تا دوم تير ماه باشد شما رنگ خرمائي هستيد.
سوم تير ماه باشد رنگ شما خاكستري است.
بين 4 تير ماه تا 13 تير ماه باشد شما قرمز هستيد.
بين 14 تير ماه تا 23 تير ماه باشد شما نارنجي هستيد.
بين 24 تير ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستيد.
بين 4 مرداد ماه تا 13 مرداد باشد شما صورتي هستيد.
بين 14 مرداد تا 22 مرداد باشد شما آبي هستيد.
بين 23 مرداد تا يكم شهريور باشد شما سبز هستيد.
بين 2 شهريور تا 11 شهريور باشد شما قهوه اي هستيد.
بين 12 شهريور تا 21 شهريور باشد شما كبود رنگ هستيد.
بين 22 شهريور تا 31 شهريور باشد شما ليموئي هستيد.
متولدين يكم مهر ماه زيتوني هستند.
بين 2 مهر تا 11 مهر ماه ارغواني هستيد.
بين 12 مهر تا 21 مهر ماه شما رنگ سرمه اي داريد.
بين 22 مهر ماه تا يكم آبان ماه شما نقره اي هستيد.
بين 2 آبان تا 20 آبانماه باشد شما سفيد هستيد.
بين 21 آبانماه تا 30 آبانماه باشد رنگ شما طلائي است.
بين يكم آذر ماه تا 10 آذر ماه باشد شما شيري رنگ هستيد.
بين 11 آذر ماه تا 20 آذر ماه باشد شما خاكستري هستيد.
بين 21 آذر تا 30 آذر باشد شما خرمائي رنگ هستيد.
متولدين اول ديماه نيلي رنگ هستند.
بين دوم دي ماه تا 11 دي ماه باشد رنگ شما قرمز است.
بين 12 دي ماه تا21 دي ماه باشد شما نارنجي هستيد.
بين 22 دي ماه تا 4 بهمن ماه باشد شما زرد هستيد.
بين 5 بهمن تا 14 بهمن ماه باشد شما صورتي هستيد.
بين 15 بهمن تا 19 بهمن ماه باشد شما آبي هستيد.
بين 20 بهمن تا 29 بهمن ماه باشد شما سبز هستيد.
بين 30 بهمن تا 9 اسفند ماه باشد شما قهوه اي هستيد.
بين 10 اسفند تا 20 اسفند باشد شما كبودي رنگ هستيد.
بين 21 اسفند تا 29 اسفند باشد ليمويي هستيد.

**************************************************

قرمز
با نمك و دوستداشتني، مشكل پسند اما هميشه عاشق.......و
اينطور بنظر ميرسد كه مورد محبت نيز باشيد. با روحيه و
بشاش اما در همان زمان ميتوانيد بد اخلاق هم شويد
قادريد با مردم بسيار خوب و با ملاطفت برخورد كنيد و اين
همان عشقي است كه ميتواند در راهي كه در پيش داريد
همراهتان باشد
آدمهايي را كه راحت صحبت ميكنند دوست داريد اين آدمها
باعث ميشوند احساس راحتي بيشتري داشته باشيد.

شيري رنگ
اهل رقابت و بازي دوست. دوست ندارد ببازد
ولي هميشه بشاش است.
شما قابل اعتماد و امين هستيد و خيلي علاقه داريد وقت
خود را بيرون بگذرانيد، با دقت عشقتان را انتخاب ميكنيد
و بسادگي عاشق نمي شويد اما وقتي او را يافتيد تا مدتهاي
طولاني دوستش خواهيد داشت.

نيلي
شما بيشتر متوجه نگاهتان هستيد و استانداردهاي بالائي در
انتخاب عشق داريد. هر راه حلي را با دقت و تفكر انتخاب
مي كنيد و بسيار بندرت مرتكب اشتباه احمقانه ميشويد
دوست داريد رهبر باشيد و به راحتي مي توانيد دوستان جديد
پيدا كنيد.

خاكستري
جذاب و فعال هستيد، شما هرگز احساستان را پنهان نمي كنيد
و هر آنچه را كه درونتان است آشكار مي سازيد. اما ضمنا
ميتوانيد خودخواه هم باشيد. مي خواهيد مورد توجه باشيد و
نمي خواهيد بطور نا برابر با شما برخورد شود. ميتوانيد
روز مردم را روشن كنيد. شما ميدانيد در زمان مناسب چه
بگوييد و خوش اخلاق هستيد.

سبز
خيلي خوب با افراد تازه كنار مي آييد. در واقع آدم
خجالتي اي نيستي اما گاهي اوقات با كلماتت به عواطف مردم
آسيب مي رسانيد. دوست داريد تا مورد توجه و علاقه كسي
باشيد كه دوستش داريد ولي اغلب تنهاييد و به انتظار فرد
مورد نظرت مي مانيد.


طلائي
شما ميدانيد چه چيزي درست و چه چيزي نادرست است. آدم
بشاشي هستيد و زياد بيرون ميرويد. بسيار سخت ميتواني فرد
مورد نظرت را پيدا كني اما وقتي او را يافتي تا ساليان
متمادي دوباره عاشق نمي شوي.

صورتي
شما همواره در تلاشيد تا در هر چيزي بهترين باشيد و دوست
داريد به سايرين كمك كنيد. اما بسادگي قانع نمي شوي.
داراي افكاري منفي هستيد و در جستجوي عشقي شورانگيز
مانند آنچه در قصه هاست هستيد.

زرد
شما شيرين و بيگناهيد ، مورد اعتماد بسياري از مردم ،
و داراي رهبريتي قوي در ارتباطاتتان هستيد. شما خوب تصميم

ميگيريد و انتخاب درستي در زمان مناسب مي گيريد. همواره
در افكار داشتن روابط عاشقانه بسر مي بريد.

خرمائي
باهوشيد و ميدانيد چه چيزي درست است. ميخواهيد همه چيز
را مطابق ميل خود كنيد كه گاهي ميتواند بدليل عدم توجه
به نظر ديگران مشكل ساز باشد. اما در مورد عشق صبور
هستيد. وقتي فرد مورد نظرتان را يافتيد برايتان دشوار
است فرد بهتري پيدا كنيد.

نارنجي
در مقابل اعمالتان مسئوليت پذير هستيد، مي دانيد چگونه
با مردم رفتار كنيد. همواره اهدافي براي دستيابي به آنها
داريد و حقيقتا براي رسيدن به آنها تلاش ميكنيد ، فردي
آماده رقابت هستيد. دوستانتان برايت بسيار مهم هستند و
قدر آنچه را كه داريد ميدانيد، گاهي اوقات واكنشتان
زيادي شديد است و علت آن نيز احساساتي بودنتان است.

ارغواني
اسرار آميز هستيد، بهيچوجه خودخواه نيستيد ، زود و آسان
نظرتان جلب ميشود. روزتان با توجه به خلقتان ميتواند
غمگين يا خوش باشد. بين دوستان محبوب هستيد اما ميتوانيد
دست به عمل احمقانه اي نيز بزنيد ، بسادگي امور را
فراموش ميكنيد. بدنبال شخصي هستيد كه قابل اعتماد باشد.

ليموئي
آرام هستيد، اما بسادگي عصباني مي شويد. به آساني حسادت
مي ورزيد و در مورد چيزهاي كوچك اعتراض ميكنيد، نمي
توانيد به يك كار بچسبيد اما داراي شخصيتي هستيد كه
اعتماد و علاقه همه را جلب ميكند.

نقره اي
خيال پرداز و بامزه ايد ، دوست داريد چيز هاي جديد را
بيازماييد. علاقه داريد خود سازي كنيد و بسادگي مي
آموزيد، براحتي ميتوان با شما صحبت كرد و شما نصايح خوبي
ميدهيد. وقتي موضوع دوستي است متوجه ميشويد نمي توان به
كسي اعتماد كرد، اما وقتي دوستان واقعي خود را يافتيد تا
پايان عمر به آنها اعتماد ميكنيد.

سياه
شما يك مبارز هستيد و داراي انگيزه ايد. اما تغيير در
زندگي را نمي پسنديد. زماني كه تصميمي گرفتيد، روي
تصميمتان تا مدتها پاي مي فشاريد. زندگي عشقي شما نيز
توام با مبارزه است و مثل همه نيست.

زيتوني
شما روشن قلب و آدم گرمي هستيد. همراه خوبي براي فاميل و
دوستانيد. خشونت را نمي پسنديد و ميدانيد چه چيزي درست
است. شما مهربان و بشاش هستيد اما بسادگي به مردم حسادت
نورزيد.


قهوه اي
فعال و ورزشكاريد ، براي ديگران مشكل است كه به
شما نزديك شوند. زماني كه متوجه ميشويد نمي توانيد به
چيزي كه ميخواهيد دستيابيد ،‌ بسادگي تسليم شده آنرا رها
ميكنيد.

آبي
اتكا به نفس كمي داريد و خيلي ايرادي هستيد. هنرمند
هستيد و دوست داريد عاشق شويد ، اما ميگذاريد عشقتان از
دستتان برود چون در اين مورد از مغزتان فرمان ميگيريد نه
از قلبتان.

سرمه اي
شما جذابيد و عاشق زندگي خود هستيد ، نسبت به همه
چيز داراي احساسي قوي هستيد و خيلي زود گيج ميشويد
زماني كه از دست شخص يا اشخاصي عصباني مي شويد برايتان
مشكل است آنها را ببخشيد.

سفيد
شما آرزو و اهدافي در زندگي داريد زود حسادت مي ورزيد
نسبت به ديگران متفاوت و گاهي اوقات عجيب هستيد اما همه
اين حالت شما را دوست دارند.

كبود
احساسات شما بسادگي و ناگهاني تغيير ميكند اغلب تنها
هستيد ، مسافرت را دوست داريد. انسان صادقي هستيد ولي
حرف مردم را زود باور ميكنيد. يافتن عشق براي شما سخت
است و گمگشته عشق هستيد.شما ممکن است از شدت سر رفتن حوصله بمیرید!!

1:

اگر امروز که بيدار شدی بيشتر احساس سلامت کردی تا مريضی ، تو خوشبخت تر از يک ميليون نفری هستی که تا آخر اين هفته بيشتر زنده نيستند.

اگر هيچ وقت خطر جنگ را تجرب نکرده ای و تنهايی زندان را حس نکرده ای ، در شمار 500 ميليون نفر آدم خوشبخت دنيا هستی .

اگر می توانی در يک جلسه مذهبی شرکت کنی بدون اينکه اذيت و آزار، دستگيری ، شکنجه و وحشت از مرگ داشته باشی خوشبخت تر از سه ميليون نفر در جهان هستی.

اگر در جيب يا کيف خود پول داری و می توانی گاهی کمی پول خرج کنی ، جزو 8 % آدمهای پولدار دنيايی.

اگر پدر و مادرت هنوز زنده اند و هنوز با هم زندگی می نمايند .


چرا ما تلفن افرادی را که دوست داریم جواب نمی‌دهیم؟
تو واقعا بی نظيری!

اگر سرت را بالا می گيری و لبخند می زنی و احساس خوبی داری ، تو خوشبختی ، چون خيلی ها می توانند اين کار را بنمايند ، ولی اکثرا نمی نمايند.

اگر امروز و ديروز دعا کردی ، واقعا خوشبختی ، چون اعتقاد داری که خدا صدای ما را می شنود و به ما جواب می دهد.

اگر می توانی اين مطلب را بخوانی خوشبخت تر از کسانی هستی که نمی توانند اين مطلب را بخوانند


در کدام گوش عذرخواهی کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم؟!

2:

جالب بود
شما واقعا به اين چيزها اعتقاد داريد؟


چگونه می‌توانیم بدن خود را Reset کنیم؟!

3:

من كه اعتقاد ندارم اما جالب بود
حالا نميشه قهوه اي نباشه اخه من رنگ قهوه اي زياد دوست ندارم


چرا وقتی دلتان میشکند، بدن‌تان درد می‌گیرد؟!

4:


5:

جالبه

6:

پس من آدم خیلی خوشبختی هستم

7:

بابا ایول
درست در اومد .

البته یه دو سه روزی خطا داشت اما نارنجی و بنفش را دوست دارم ممنون مهریار جان .


8:

ایول فقط قرمز

9:

ااااهاااا

10:

mer30
bara manam dorost daroomad

11:

man khoshbakht taaram

12:

من از همتون خوش بخت ترم.


سوز به دلتون.

راستي مهريار ممنون برا اميدوار كردن آمدا هيلي آلي بود.
كارت درست

13:

مال منم درست در اومد مرسي

14:

مرسي.من چه خوشرنگ بودم خيلي!

15:

بعضی ها می گویند که هر کس از ابتدا تا انتها شخصیتی واحد دارد و اصلا ذاتش تغییر نمی کند، اما بد نیست به اطلاع این دسته از افراد برسانیم که این تفکر خیلی هم صحت ندارد، چون شخصيت افراد بزرگسال هم با گذشت وقت تغيير مي‌كند و بدين ترتيب فرضيه تثبيت شخصيت افراد پس از سن 30‌ سالگي رد می شود.
یک روانشناس خیلی مشهور آمریکایی نشان داده که هر چند تغييرات شخصيت افراد نامحسوس هست، ولي با گذشت وقت مي‌تواند منجر به بروز تغييرات چشمگير در ديدگاه‌ها و رفتار افراد شود.


می گویند با این نتایجی که به دست آمده به آسانی می توان فهمید که چرا در برخی موارد روابط افراد پایدار می ماند و یا اینکه چرا برخي ازدواج‌ها براي مدت وقت طولاني بدون هیچ گونه مشکلی ادامه پیدا می کند.
با رسيدن افراد به سن ميانسالي، ميزان موفقيت حرفه‌اي افراد به دليل تقايشانت خصوصياتي از قبيل قابل اعتماد بودن و وظيفه‌شناسي در اونها بالا مي‌رود.
روانشناسان خصوصيات ايشانژه افراد را به پنج حوزه برون‌گرايي، خوشرايشاني، وظيفه‌شناسي، روان رنجوري يا ناپايداري عاطفي و قابليت هستقبال از تجربيات جديد كه شامل تخيل، خرد و هوش عمومي افراد مي‌شود تقسیم می نمايند.


16:

پرسش اول
اگر زنی را بشناسيد که حامله هست و از قبل ٨ بچه دارد که سه تا از اونها کر، دو تا از اونها کور، و يکی از اونها عقب‌مانده ذهنی هستند، آيا به او توصيه می‌کنيد که سقط جنين کند؟
«قبل از اين که جواب اين پرسش را در پائين همين صفحه ببينيد، پرسش بعدی را جواب دهيد.»

پرسش دوم
فرض کنيد می‌خواهند رهبری برای جهان انتخاب نمايند و شما هم بايد در اين انتخابات رأی بدهيد.
در زير، واقعيتهايی در مورد سه نفری که کانديدا هستند آورده شده هست:

کانديدای اول
با سياستمداران نادرست و متقلب ارتباط دارد و با ستاره‌شناسان مشورت می‌کند.

دو معشوقه داشته و به شدت سيگاری هست و ٨ تا ١٠ ليوان مشروب در روز می‌خورد.


کانديدای دوم
تا کنون دوبار از اداره اخراج شده هست، تا ظهر می‌خوابد، در دوران دانشکده ترياک مصرف می‌کرده و هر روز عصر يک چهارم بطری ايشانسکی می‌خورد.


کانديدای سوم
او قهرمان قلابی جنگ هست.

خام خوار هست، سيگار نمی‌کشد، فقط گاهی آبجو می‌خورد و روابط عاشقانه خارج از محدوده ازدواج نداشته هست.به کداميک از اين کانديداها رأی می‌دهيد؟
اول تصميم بگيريد و بعد برای ديدن جواب به قسمت پائين اين صفحه مراجعه کنيد.کانديدای اول فرانکلين روزولت هست.


کانديدای دوم ايشاننستون چرچيل هست.


کانديدای سوم آدولف هيتلر هست.ضمناً اگر جواب شما به پرسش مربوط به سقط جنين مثبت بوده هست بدانيد که بتهوون را کشته‌ايد! شما جه رنگی هستین؟17:

من بتهونو كشتم!!

به هيتلر راي دادم!

18:

قاتل!

19:

منو متهم نكن خودت چي كار كردي؟

20:

من تو تبادل بتهوونو كشتم ول اينجا اين كارو نميكنم

21:

من اگه بودم ميفرمودم كه انشالله اين بچتون سالم ميشه

ولي من اصلا راي به هيچ كدومشون نميدم.


22:

رنگه زرده رنگه برگا رنگه خوابه آرزوها

سفیدی رنگه عبادت رسم دیرینه رفاقت

رنگ قرمز رنگه نیا رنگه اون شعرای نیما

رنگ آبی رنگه دریاست رنگه اسمون زیباست

23:

مرسی شادمهر جون

24:

مشکی رنگ عشقه

25:

ولی مال من اشتباه بود.همه چیزش

26:

من به اینا کار ندارم ..رنگ من ابیه

27:

جالب بود ممنون

28:خاطرات روان شناس ما !!!!!!!!!! بخاطر زیاد بدون نوشته پیشنهاد می کنم اول saveشود

موضوع : بدون دخترم هرگز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شماره: 4ساعت 3:25 دقیقه صبح جمعه از طرف بیمارستان با من تماس گرفتند وفرمودن که هر چه سریعترخود رابرسانم

ساعت4:20من به بخش فوریتهای پزشکی رسیدم سر پرستار با عجله به پیش من آمد وفرمود آقای دکتر چرا

انقدر دیرآمدید خواستم بگم(تو ترافیک مونده بودم مثل هزاران نفر دیگرکه می گن ولی شانس با من یار نبود

یه نگاه به ساعت کردم وفرمودم ببخشید)سر پرستار من را به پیش اتاق فوریتهای ویژه برد واطلاعاتی در مورد

بیمار داد که قبلا دکترهای بخش پزشکی نتوانستند که مشکله او را بفهمند ومن که یک روان شناس بودم باید

مشکل فردم که حال درمانجوی من بود را حل می کردم از سر پرستار تشکر کردم واو رفت یکباره صدای را از درون همان اتاق شنیدم مثل ناله وکشیدنه ناخون روی دیواربود نزدیک تخت شدم درمانجوی ما دختری 20ساله با صورتی آرام خوابیده بود کمی گوشم را نزدیک بردم ولی صدا ...قژ قژ ناخون از او نبود چه صدای بدی بود ..........................................

دنبال صدا گشتم ..................................................

دیدم که زنی زیره تخت ناله می کند و می گوید قشنگم خوشکلم عزیزم تورو خدا دیگه مریض نشو (من فرمودم خانم شما زیر تخت چه می کنید هراسان بیرون آمد وفرمود شما(دکتر* هستید) فرمودم بله شما ( فرمود من مادرشم ) دخترم داره می میره آره من خیلی زحمتشو کشیدم مادر را آرام کردم وبه بیرون راهنمای کردم ولی نمی رفت 2 روزبود که سوالاتی به ذهنم رسیده وقتی که پرونده دخترک را میدیدم به جای علا مت ؟ روی سرم شاخ در آورد م دختر 20 ساله ما بیش از 150 بار در بیمارستان بستری شده هست یعنی نیمی از عمرش..............


وبیش از 40 بار رویش عمل جراحی سنگین انجام شده

از این دختر دیگر چیزی باقی نمانده بود تمام بدنش پر بود از بخیه عمل جراحی .....................................

ذهنم به کلی خسته شده بود آخر چگونه این چنین شده بود مگه مشکله اصلیش را کسی نفهمیده بود گیج منگ نا امید داشتم پرونده اش را ورق می زدم شاید چیزی پیدا کنم ولی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نه نشد به اتاق خودم رفتم وسر پرستار را پیج کردم واو هم اطلاعات دقیقی نداشت فرمودم احتمالا بیمارستانهای که در انجا بیشتر بستری شده بود شاید چیزی بداند که چرا............................................

...........................................

انقدر مرموز درمانجوی ما زود مریض و سپس مراقبت دیرتر ر خوب می شود فرمودم احتمالا مشکلی بزرگ وراه حلهای های کوچک در را باید پیدا کنم زنگ به بیمارستانهای (*) سلام من دکتر....................................


18دهمین) !!!بیمارستان دیگه داشتم خسته میشدم یکدفعه!!!! به به اطلاعات جالب روز( 8 تم ) مادر در کنار دخترک بود من سپس در خواسته مادراز اینکه با دخترش صحبت کنم می فرمود من هم باشم از دخترم نمی توانم جدا شوم و به پهنای صورتش اشک می ریخت و می فرمود تورو خدا دیگه خسته شدم خوبش کنین از

10 سالگی اینجوری شده............................................

..................................................

.............

..................................................

..................................................

......................................


پرستارهای بخش هم می فرمودند که او بسیار دخترش را دوست دارد روز (10 دهم) من بادختر صحبت کردم ولی بدون فایده بود.......

سوالی بزرگ در سرم بود که جوابش بسیار کوچک بود {{ چرا دختری که ازلحاظه جسمی و روانی در وضعیت نرمال برنامه داشت سپس اونکه از بیمارستان مرخص میشد از همه لحاظه خوب بود........

وهمسایه ها هم از عالی بودنه وضعیتش در مصاحبه تلفنی به من میفرمودند ولی حالا خشک سرد و بدون تحرک بود اعتماد بنفس پایین عزت نفس خورد شده ای داشت زیره لب دخترک با خود می فرموده من خوب می شم اما نمی شه{{ من به نکته کلیدی رسیدم بله او چیزهای می دانست ولی نمی توانست بیان نمايند}}


روز (15 دهم ) توانسته بودم رابطه ای مناسب وکاملا دقیق با درمانجویم بربرنامه کنم در روز (16دهم) بود که در وقت مناسب برای مصاحبه دخترک را با کمک پرستاران به داخل اتاق آوردم ومادرش در بخش اصلی خواب بود ..................................................

..................................................

.......................


دخترک به سختی صحبت می کرد و می فرموده که {{ نباید شبها بخوابم }} داشتیم آرام آرام به نکته اصلی وجواب خودمان بعد از3 هفته می رسیدیم من هم تمام صحبتهایش را یادداش برداری کردم تمام توجه هم به جملات وحالات صورت او بود که یکدفعه صدای از بیرون آمد............................................

.........


صورت دخترک گل انداخت شروع به لرزیدن کرد وتنگیه نفس پیدا کرد همه این موارد در مدت 10ثانیه روخ داد تعجب کردم چون این گونه کسی را ندیده بودم درب اتاق مشاوره زده شد در را باز کردم مادر دخترک بود از شدت ناراحتی بغض کرده بود واشک در چشمانش حلقه زده ودر کنار دخترک نشست و تا آخره جلسه درمانجوی ما دیگر صحبتهای قبلی را ادامه نداد ................................................

تصمیم گرفتم امشب


کشیشه شب باشم ونخواستم به خانه بروم رفتاره امروز دختر ومادر من را باز گیج کرده بود ساعت 2:45 صبح در بخش بودم که ناکهان فرمودم سری به درمانجویم به زنم وارد اتاق شدم مادر دختر در انجا نبود بوی بد فضای اتاق را گرفته بود بوی به ماننده ادرار ومدفوع هر چه گشتم منبع بو را پیدا نکردم یکباره به زیره تخت رفتم بو از اونجا بود ولی چیزی ندیدم بو از زیر تخت می امد یکدفعه سرم را بالا کردم ودیدم تکه های از مدفوع انسان در کیسه ای جمع بود ..................................................

......................................


وزیره تخت دخترک بود در همین حین مادرهراسان وارد اتاق شد ومن را با التماس از اونجا بیرون کرد ..................................................

..................................................

......................................اگر ان طور که من فکر کردم و به نتیجه ای منطقی رسیدم بود واقعا مشکلی بزرگ در کنار ما بوده هست که ذهنه ما به طرفی دیگررفته بود پرستاران اتاق دختررا عوض کردند وفرمودم که باید مادر از دخترک جدا باشد


به پیشه مادر رفتم در حال رفتن در سالن بودم که به مشکلات دخترک فکر کردم ....................................

تا به اتاق رفتم مادر بازهم فرموده که توروخدا.........

روز(26 شم)دخترک مرخص شد ولی مادر ماننده بود و خود را همچنان مادری فداکار نشان می داد ( من زحمت این دختر را کشیدم کلی پول بیمارستان دادم ولی حالا با من این طوری صحبت می کنید ....

((( من دخترم را مریض می کردم من برای او مشکل ایجاد می کردم همش دروغ دروغ ..................................................

...............................................)))


بله درست فهمیدید مادر دلسوز وفداکار که تمام عمرش را به خاطره دخترش فنا کرده بود که حتی به فرموده خودش لحظه ای از زندگی خوشی ندیده بود !!!!!! درسته تمام زندگی اش با مشکل بود تا وقتی که دخترش به دنیا امد............................................

..................................................

..............................


مشکلات رفتاری مادر شکستهای عاطفی متعدد وبه طور کلی تشخیص روان شناسی در DSM-IV-TR

امده هست اینگونه افراد دارای (اختلال ساختگی) از راه مجاورت یا نشانگان مونچهاوزن از راه مجاورت هست یعنی مادر سیع می کرده هست که توجه همه گان را به خود جلب کند وبه عنوان مادری فداکار از او نام ببرند او مادری بود که نیاز داشت مادری برجسته وسختکوش وفداکار او را همه ببینند که در رفع حوایج

دخترش چگونه خود را به اب اتش می زند او مادری بود که از اینکار لذت می برد ولی دختر رنج می برد

من ودوستانم به برسی باقی مانده غذای دخترک پرداختیم ومقداری مدفوع در اون یافتیم ودر سروم او هم که به علت ضعفش زده شده بود مقداری مدفوم خشک شده زیره تخته و پیدا کریدم که با ادرار مخلوت شده بود

این مشکلات فردی هست که دارای اختلالات ساختگی بود به کمک دوستان روان پزشکم .......................پس باید فرمود : بدون دخترم آری نه هرگز .................................

خدا نگهدار

29:

خیلی جالب بود خوشم اومد مرسی مهریار جان

اما من کبود رنگ رو دوست ندارم .

من سرخابی - آبی تیره رو بیشتر دوست دارم

بعضی هاش راست بود بعضی هاش نه در کل ممنون

30:

مرسی جالب بود
اما من کبود رنگ رو دوست ندارم

31:

نخیر آقا من خوشبختترم چون اولین کسی بودم که ابن مطلبو خوندم دل خودتم بسوزه

32:

مرسی قشنگ بود

33:74 out of 100 based on 29 user ratings 754 reviews