پایتخت کشور بنین چه نام دارد؟


پایتخت کشور بنین چه نام دارد؟
    پایتخت کشور بنین چه نام دارد؟

پاسخ :


مساحت کوزوو چند کیلومتر مربع است؟

1:مساحت کویت چند کیلومتر مربع است؟

پایتخت بنین (Benin) پورتونوا (orto-Novo) می باشد.


مساحت قرقیزستان چند کیلومتر مربع است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 25 user ratings 550 reviews