حق الناس و رعايت حقوق ديگران


حق الناس و رعايت حقوق ديگران


/ کليپ حق الناس و رعايت حقوق ديگران
حق الناس و رعايت حقوق ديگران
• زمان : 57:00
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: دکتر کرمي

سه‌شنبه، 24
79 out of 100 based on 54 user ratings 129 reviews