نقد و بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع)در جزء سوم قرآن


نقد و بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع)در جزء سوم قرآن
در این رساله که با عنوان نقد و بررسی احادیث تفسیری امام صادق (ع)در جزء سوم قراون به تصویب رسیده، روایات تفسیری امام صادق (ع) از تفاسیر روایی شیعه، جمع‌آوری، تنظیم و ماخذیابی شده هست و روایاتی که در کتب تفسیری به طور مرسل نقل گردیده، با مراجعه به مصادر و منابع احادیث تفسیری، مسندسازی شده هست همچنین بررسی و نقد سندی و دلالی روایات در ذیل آیات انجام گرفته هست و در پایان شرح حال هر یک از راویان به اختصار در فصل جداگانه‌ای آمده هست .


احسان و محسنین از دیدگاه قرآن و حدیث


فرهنگنامه ایمان و کفر در قرآن


75 out of 100 based on 40 user ratings 665 reviews