دیگر تلفن ها با اینترنت اشغال نمی شوند


دیگر تلفن ها با اینترنت اشغال نمی شونددیگر تلفن ها با اینترنت اشغال نمی شوند

تكنولوژی های جدید همواره برای ورود خود به كشوری با تعارضات و مقابله های مختلفی روبه رو می شوند.
اینترنت نیز به عنوان یك تكنولوژی نوین هم اكنون برخلاف گسترش سریع خود در كشور مخالفت ها ، بحث ها و جدل هایی را نه تنها در سطح سیاستگذاران بلكه در داخل خانواده ها به وجود آورده هست.
از 5 سال قبل كه اینترنت با حمایت بخش های خصوصی در اختیار افراد غیر دولتی و عادی نیز برنامه گرفت تا به امروز شكل ارتباط این تكنولوژی تغییر نكرده هست، كاربران برای اتصال به این شبكه جهانی نیازمند هستفاده از خطوط مخابراتی و اشغال كردن خط تلفن در طی تماس با اینترنت هستند.

برنامه نويسان چگونه پول دربياورند
به هر حال جذابیت های روز افزون و افزایش وقت تماس با اینترنت خصوصاً از طرف قشر جوان و نوجوان مخالفت های نسل های قدیمی تر و پدران و مادران را برانگیخته و امروزه كمتر خانواده ای هست كه حضور اینترنت در اون باعث ایجاد بحث و جدل نشده باشد و...

20 پروژه تحقیقاتی کامپیوتری (1)
- یك بهانه

20 پروژه تحقیقاتی کامپیوتری (2)
باوجود این كه چنین بهانه هایی اغلب از سوی خانواده ها به دلیل اشغال شدن خطوط انجام می گیرد اما جوان ترها اعتقاد دارند كه مخالفت والدین به دلیل نا آشنایی با اینترنت و سر در نیاوردن از اون هست.


یك كارشناس در این باره اعتقاد دارد نحوه هستفاده تلفن نیز طی سال های گذشته محل اختلاف بین اعضای خانواده ها بوده هست اما همین تلفن با وجود اونكه نحوه هستفاده از اون تقریباً برای همه سنین قابل فهم هست بعضاً مخالفت هایی را از سوی بزرگترها به همراه داشته هست، این كه فرزندان در تماس تلفنی با چه كسانی صحبت می كنند، چرا زودتر به سمت تلفن می دوند و چرا تلفن های مشكوك به خانه زیاد شده، همواره دغدغه پدران و مادران بوده اما به هر حال اون ها به دلیل این كه شكل هستفاده از تكنولوژی تلفن را بلد بوده اند تا اندازه زیادی می توانستند بر فرزندانشان كنترل داشته باشند.

پزشک آنلاین
این كارشناس می افزاید: اینترنت اما تكنولوژی راحتی برای پدر و مادرها نیست اغلب اون ها معمولاً از كامپیوتر چیزی سر در نمی آورند و با توجه به بعضی از رسانه ها مثل صدا و سیما درباره مضرات اون خصوصاً چت و...
بسیاری از پدر و مادر ها نگران چگونگی هستفاده از اینترنت شده اند و اشغال شدن خطوط نیز بیشتر یك بهانه هست.

لپ‌تاپ‌های LED
به هر حال بحث مخالفت خانواده ها با هستفاده از اینترنت چه به خاطر جنبه های اخلاقی باشد و چه محدود شدن تماس های تلفنی مهم این هست كه آمار ها نشان دهنده رشد بیش از اندازه تقاضای تلفن ثابت و افزایش روز افزون اون هست.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خرداد ماه امسال در جریان افتتاح هموقت ۱۵۳۱ پروژه مخابراتی توسط رئیس جمهوری به این نكته اشاره كرد كه با وجود انجام تعهد دولت برای واگذاری خطوط تلفن ثابت، میزان تقاضای این نوع تلفن به شدت افزایش یافته هست .

دوشاخه را از برق بیرون نکشید!
معتمدی می افزاید: در سال 81دو میلیون و 37 هزار شماره دایر شده كه این تعداد 54 % بیشتر از هدف برنامه بود و امسال نیز حدود سه میلیون شماره واگذار شد كه 110 % بیشتر از هدف برنامه سوم هست.

LED همان LCD پنلهای معمولی
سئوال این جاست چرا با وجود این كه تعهدات مخابرات حداقل در زمینه تلفن ثابت كاملاً تحقق یافته اما میزان تقاضا برای این نوع تلفن همچنان رو به افزایش هست؟ یك كارشناس فناوری اطلاعات در این باره می گوید: بنابر آمارها هم اكنون 16 میلیون كاربر اینترنت در كشور وجود دارد كه اغلب اون ها از طریق خطوط تلفنی و با تكنولوژی تقریباً فراموش شده «Dial up» به اینترنت متصل می شوند.
همچنین بنابر آمارهای شركت مخابرات بیش از 12 میلیون و 934 هزار شماره تلفن ثابت تا پایان سال 81 در كشور فعال بوده هست.به طور طبیعی با رشد سریع اینترنت در كشور میزان اشغالی خطوط و ترافیك ناشی از تماس های طولانی مدت اینترنتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر شبكه تلفن ثابت می گذارد و همچنین رشد تقاضا برای تلفن ثابت دوم در خانواده ها باز هم آمارها را بالاتر خواهد برد.
به فرموده این كارشناس هم اكنون در بسیاری از كشورهای پیشرفته از تكنولوژی های بی سیم و یا فیبرنوری برای اتصال به اینترنت بهره گرفته می شود و این كه هر خانواده به خاطر تماس اینترنتی یك تلفن مجزا داشته باشد به هیچ عنوان معمول نیست چرا كه با هزینه سنگین ارزی و ریالی، دایری یك تلفن ثابت و تجهیزات مربوط به اون فقط برای تماس اینترنتی چند دقیقه ای در روز اصلاً برای كشور مقرون به صرفه نیست.
گذشته از این باید به مشكلات ناشی از تقاضا و نصب یك خط تلفن ثابت توسط مخابرات نیز اشاره كرد كه حتی برای مراكزی كه فرموده می شود چند روزه خطوط واگذار می كنند چند ماه نیز معطلی و انتظار لازم هست.
نا آگاهی امت از نرخ پالس های تلفنی در بروز اختلاف میان خانواده ها به ایجاد شبهات در این مورد دامن زده هست.
بسیاری از خانواده ها تصور می كنند به دلیل اونكه هنگام هستفاده از اینترنت افراد به سایت های خارجی متصل می شوند، بنابراین هزینه تلفن به صورت مكالمه خارجی محسوب خواهد شد.
برای خیلی از اون ها توضیح فرزندان در تشریح شبكه اینترنت و تماس با یك خدمات دهنده در داخل شهر صرفاً توجیه به شمار می آید و اگر در این میان موضوع تلفن های اینترنتی و هزینه بسیار پائین اون پیش نمی آمد شكل هستفاده از اینترنت و هزینه اون قابل فهم نمی شد.
باوجود این عدم آگاهی از نرخ پالس ها خصوصاً مكالمات درون شهری نیز بهانه دیگری برای مخالفت با تماس های اینترنتی هست برخی دیگر هم به مثابه تلفن های شهرستان و خارجه از فرزندانشان می خواهند تا آخر شب به اینترنت متصل شوند تا هزینه اون نصف شود.
برپايه مصوبه شورای اقتصاد نرخ هر پالس مكالمه تلفن مبلغ 42/57 ریال هست كه بر پايه ساعات شب و روز این مبلغ متغیر هست.
نرخ و وقت مكالمه شهری تلفن ثابت در شبانه روز به سه گروه تقسیم شده هست گروه اول از ساعت 8 صبح تا 13 برای هر 1/75 دقیقه یك پالس محسوب می شود كه نرخ اون برای یك دقیقه مكالمه ۳۳/۲۴ریال هست، گروه دوم از ساعت 13 تا 21برای هر ۲۵/۲ دقیقه یك پالس منظور می شود كه نرخ اون برای یك دقیقه در این ساعات ۹۲/۱۸ ریال هست، گروه سوم از ساعت 21 تا 8 صبح هست كه نرخ یك دقیقه اون ۵/۱۳ریال هست.
همچنین در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی نرخ مكالمه مانند گروه سوم هست.
چنین تعرفه ای نشان می دهد تقریباً حق با پدر و مادرهاست و هستفاده از اینترنت سپس ساعت 21 حدود سه برابر هزینه كمتری نسبت به صبح ها دارد.
- یك رویا
هستفاده از اینترنت و انجام یك مكالمه تلفنی به طور هموقت تقریباً رویایی هست كه درحال محقق شدن هست.
واگذاری خطوط «ADSL» یا خطوط پر سرعت اینترنتی تماس هموقت با تلفن و اینترنت را فراهم می كند.
وزارت ICT اخیراً به چندین شركت خصوصی ایرانی اجازه سرمایه گذاری در این زمینه را داده هست و امیدوار هست تا طی یك سال آینده چند صد هزار نفر از این سرویس هستفاده كنند.
به فرموده كارشناسان خطوط «ADSL» تماس های تلفنی كاربران را بلافاصله سپس اتصال به مركز مخابراتی از خطوط مخابرات جدا كرده و به مركز خدمات دهنده اینترنت متصل می كنند.
به این ترتیب كاربر می تواند هموقت با اتصال به اینترنت به تماس های تلفنی نیز جواب دهد.
البته به دلیل سرعت بالا و هستفاده از پهنای باند قیمت این نوع اینترنت چندین برابر قیمت اینترنت Dialup هست .
هر چند پیشرفت هایی چون اینترنت ADSL و بی سیم تا اندازه زیادی می تواند مشكلات میان خانواده ها را كاهش دهد اما برخی اخبار و اطلاعیه ها نیز به چنین تنش هایی دامن می زند.
یكی از این موارد اطلاعیه چند هفته قبل شركت مخابرات در مورد مراقبت از اتصال به برخی از سایت های غیر اخلاقی هست كه سبب افزایش غیر منتظره هزینه مكالمه كاربران می گردد و برای كاربران و افرادی كه با موضوع آشنایی ندارند اطلاعیه به گونه ای تنظیم شده كه گویی اتصال به یك سایت باعث بالا رفتن هزینه می شود در حالی كه به فرموده یك كارشناس برخی از سایت های غیراخلاقی به طور اتوماتیك نرم افزاری را روی دستگاه كاربر نصب می كنند كه در صورت تایید كاربر تلفن عادی قطع شده و ارتباط با كشور خارجی و سایت مربوطه به طور مستقیم بربرنامه می شود و همین موضوع باعث افزایش هزینه مكالمه می گردد.


مینو مومنی


نظرات کاربران

68 out of 100 based on 53 user ratings 928 reviews