نباشید خدمت استاد محترم با شرمندگی چند (چندین (سوال بود كه از اینها امتحان


نباشید خدمت استاد محترم با شرمندگی چند (چندین (سوال بود كه از اینها امتحان
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد محترم با شرمندگی چند (چندین (سوال بود كه از اینها امتحان دارم و هیچكدام را بلد نیستم
1- منظور از نمكهای آب پوشیده چیست؟
2- دلیل استفاده از آلو مینیومسولفات را در صنعت رنگرزی و تصفیه آب شهری بنویسید؟
3- در mgcl2 چه نوع یونهایی و با چه نسبتهایی وجود دارد؟
خواهشمند است مرا راهنمایی كنید تا بعدا بقیه سوالاتم را بپرسم
پاسخ :
سلام دوست عزیز

كه علت آن هارا می خواستم بپرسم: دو میلی لیتر حبه انگور +2 قطره آلفا نفتول+اسید
جواب سوال اول)


همانطور كه میدانید پیوند بین اتمهای موجود در شبكه یك نمك از نوع یونی هست.


قلع ربید را از دمای 70 درجه به 30درجه سانتی گراد میرسانیم اگر 8 گرم نمك
پس اگر بخواهیم یك نمك را یونیزه كنیم یا به عبارت دیگر بر این پیوندهای یونی غلبه كرده یونها را از هم جدا كنیم باید انرژی صرف كنیم.


صورت مولكولی حل می شود فرمول شیمیایی
مثلا باید بوسیله حرارت دادن زیاد نمك را ذوب كنیم.


بر اثر افزا
(دلیل بالا بودن نقطه ذوب نمكها).


در اب به صورت مولكولی حل می شوند ولی مواد ق
اما آیا این تنها راه هست؟ جواب منفی هست.راه دوم و ساده تر این هست كه این نمك را در آب حل نماییم.


واسطه؛الكترون از اوربیتال d گرفته می ش
همانطور كه میدانیم مولكولهای آب قطبی هستند یعنی سر مثبت و منفی دارند.

این ملكولها با توجه به مثبت و منفی بودن به دور شبكه نمك جمع میشوند و نیروهای الكتریكی وارد مینمایند كه در نهایت شبكه نمك از هم گسیخته شده ملكولهای آب به دور یونهای نمك حلقه میزنند و یونها را میپوشانند.

به این عمل آب پوشی شدن ذرات نمك توسط ملكولهای آب فرموده میشود.

برای درك بهتر مطلب به شكل صفحه 47 كتاب شیمی 3 فصل سوم مراجعه كنید.
جواب سوال دوم)
اگر این نمك یعنی سولفات آلومینیم در آب حل شود یون + Al3
تولید میشود.

این یون خاصیت لخته سازی دارد و وقتی در آب ریخته شود ذرات جامد معلق موجود در آب را به هم میچسباند.
پی میتواند در هر دو صنعت كه ذكر كردید كاربرد داشته باشد.
این مطلب در صفحه 39 كتاب شیمی 1 ذكر گردیده هست.
جواب سوال سوم)
اگر یك مول از این ماده یونی در آب حل شود 3 مول یون تولید خواهد كرد: دو مول یون منفی كلر +Cl و یك مول یون مثبت +Mg2
پس نسبت یونهای منفی نسبت به مثبت دو به یك هست.
با امید موفقیت شما در امتحان

92 out of 100 based on 72 user ratings 1172 reviews