تحلیل دیسک ویسکوالاستیک به روش مستقیم


تحلیل دیسک ویسکوالاستیک به روش مستقیم
در مواردی که اجزای مکانیکی در دماهای نسبتا بالا کار مینمايند دچار خزش‌شده و تنشها و کرنشهای موجود در اونها در طول وقت تغییر خواهند کرد و لازم هست تحلیل ویسکوالاستیک بروی اونها انجام شود.


جایگزینی ماهک‌های فولادی با آلومینیوم در گیربکس 55-24/3
از جمله این موارد دیسکهای گردانی هست که در توربوماشینها کاربرد دارند و چگونگی رفتار اونها در این پایان‌نامه بررسی خواهد شد.


طراحی قطعات در مقابل واماندگی حرارتی-مکانیکی نوسانی و کاربرد در قطعات خودرو
در ابتدا معادلات متشکله مواد ویسکوالاستیک بشکل انتگرالی و دیفرانسیلهای جزئی که توابعی از متغیرهای مستقل وقت و شعاع هستند مطابق با مدل برگر ارائه میگردد.


مدلسازی سرج و واماندگی در کمپرسورهای جریان محوری
در صورت حل هموقت معادلات متشکله، کرنش -تغییر مکان و تعادل، پاسخها در اختیار برنامه می‌گیرند.


محاسبه، طراحی و تست توربین بادی 10 کیلو واتی
روشهای معمول در حل این معادلات عبارتند از روشهای عددی و تبدیل لاپلاس ، ولی یک روش مناسب که در اینجا ارائه خواهد شد، حل مستقیم این معادلات هست که به شیوه خاصی انجام می‌شود و نتیجه اون پاسخهای دقیق، صریح و کامل برای دیسک هست .


مطالعه عددی حرکت یک حباب تحت تاثیر آثار ترموکپیلاری
برای این منظور ابتدا هر یک از متغیرهای معلوم و مجهول به شکل سری توانی خود بر حسب توانهای وقت نوشته شده و سپس عامل وقت از معادلات مکانی باقیمانده به تنهایی حل می‌شوند.


مدل‌سازی ریاضی تجربی موتور بنزینی
در نهایت با بازگردانیدن وقت پاسخهای کامل و مطلوب بدست خواهد آمد.


تولید نیمه‌ساخته از پودر فلزات به روش اکستروژن
بررسی پاسخهای بدست آمده اهمیت و لزوم تحلیل ویسکوالاستیک را نشان میدهد و همچنین تفاوت اثر خزش کلی و خزش پایدار مشخص خواهد شد.


حل عددی جریان سیال در یک کانال دو بعدی پره‌دار با تاکید بر انتقال حرارت64 out of 100 based on 29 user ratings 804 reviews