ریزترین ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی


ریزترین ساکنان ایستگاه فضایی بین المللیریزترین ساکنان ایستگاه فضایی بین المللیمحققان برای بررسی عملکرد سلول های ایمنی در بدن فضانوردان و خدمه ایستگاه فضایی بین المللی (آی.اس.اس) گروهی از گلبول های سفید را که مونوسیت نام دارند، در این ایستگاه کشت کرده اند. بخش هایی از این سلول ها که در این تصویر توسط سبز فلورسنت رنگ شده، رشته های اکتین و وینکولین را نشان می دهد که وظیفه به حرکت درآوردن این گروه از سلول های ایمنی را به عهده دارند.

ریزترین ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی
این مونوسیت ها درون انکوباتوری کشت شده اند که شرایط بی وزنی در آی.اس.اس در آن شبیه سازی شده است. علاوه بر این با استفاده از پادتن های رنگی امکان تشخیص انواع مختلفی از پروتئین ها در آنها برای محققان بسیارساده شده است.

مطالعه این سلول های ایمنی توسط محققان ایتالیایی و آلمانی نشان می دهد ساختار اسکلت سلولی در آنها تغییر کرده و باعث شده نسبت به مونوسیت هایی که روی زمین کشت شده اند، حرکت کندتری داشته باشند. این بررسی شاید بتواند بخشی از علل ضعف سیستم ایمنی در فضانوردان را که در گزارش های آژانس فضایی اروپا دیده می شود، توضیح دهد.53 out of 100 based on 38 user ratings 313 reviews