پیش شماره شهرستان آرموداق چند است؟


پیش شماره شهرستان آرموداق چند است؟
    پیش شماره شهرستان آرموداق چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان حوری درق چند است؟

1:پیش شماره شهرستان حیدرکانلو چند است؟

پیش شماره شهرستان آرموداق 424426 می باشد.


پیش شماره شهرستان خاتون آباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آرموداق باید ابتدا 0424426 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان خاصبان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در آرموداق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0424426123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان خاکی چند است؟
شهرستان آرموداق از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان خالان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


72 out of 100 based on 37 user ratings 212 reviews