من یه تحقیق راجع به «هدف وسیله را توجیه می کند» دارم، می شه راهنماییم کنید.


من یه تحقیق راجع به «هدف وسیله را توجیه می کند» دارم، می شه راهنماییم کنید.
    من یه تحقیق راجع به «هدف وسیله را توجیه می کند» دارم، می شه راهنماییم کنید.

پاسخ :


در قرآن آمده که زن پس از طلاق گرفتن تا سه عادت ماهانه نباید ازدواج کند دلیل این امر چیست؟

1:روی شیشه های عرق یه لیوانی هست واسه مصرف کردن از اون عرق البته من ندیدم بلکه شنیدم. با

این، یکى از مهم‏ترین سؤالهایى هست که در فلسفه سیاسى مطرح هست.


عادت ماهانه من 10 روزه است چند سالی است که استحاضه هم می شوم مدتی است که با شروع عادت
پس براى امت عادى مطرح نیست؟ چرا.


دختر خانمی را می شناسم که ظاهرا خوب به نظر می رسد می خواهم مستقیما و بدون واسطه از او
این پرسش براى همگان مهم هست و امت کوچه و بازار نیز با زبان خاصّ خود در صدد یافتن جواب اون هستند.


چرا امام حسن(ع) صلح نمود و امام حسین(ع) قیان نمودند؟
این سؤال را به تعبیر روان‏تر و روشن‏تر مى‏توان چنین بیان کرد: آیا براى رسیدن به مطلوب و مقصود خود، مى‏توانیم هر گونه لوازم و وسیله‏اى را به کار ببریم؟ به بیان دیگر: اگر هدفمان خوب باشد، آیا مى‏توان براى رسیدن به اون از وسایل بد و پلید هم هستفاده کرد؟ مثلاً هدف شخصى اون هست که امت را شاد کند؛ آیا براى این کار مى‏تواند از هر روشى مثل دروغ و...


چرا امام حسین(ع) زن و بچه هایش را به کربلا برد؟
بهره بگیرد؟ یا اونکه کسى مى‏خواهد به قدرت و حکومت برسد؛ آیا به این جهت مى‏تواند از نیرنگ و فریب هستفاده کند؟ و ...


آیا امام حسین(ع) می دانست در کربلا شهید می شود؟


چرا خداوند فرشتگانش را به کمک امام حسین(ع) نفرستاد؟
نظر واقعى و عملکرد بسیارى از سیاستمداران دیروز و امروز چنین بوده و هست که: آرى، هدف وسیله را توجیه مى‏کند و به کار بردن هر وسیله‏اى هر چند ضدّ اخلاق و دین و انسانیت باشد، براى تأمین هدف رواست و «اَلغایاتُ تُبَرِّرُ الْمَبادِىَ» و «خُذِ الْغایاتِ و اتْرُکِ الْمَبادِىَ» .


این نظر بسیار عجیب و تأسفّ آور هست؛ امّا وجود دارد.

مثلاً ماکیاول در کتاب «شهریار» چنین نوشته هست: «....

همگان بر این نکته واقفند که صفاتى مانند وفادارى، حفظ حرمت قول، درستى رفتار و نیالودگى به نیرنگ تا چه پایه در شهریار پسندیده هست.

امّا از اون طرف، در قبال حوادثى که در عصر ما اتفاق افتاده هست، خود به چشم مى‏بینیم که شهریارانى که زیاد پایبند حفظ قول خود نبوده‏اند ولى در مقابل، رموز غلبه بر دیگران را به کمک حیله و نیرنگ خوب مى‏دانسته‏اند، کارهاى بزرگ انجام داده‏اند و وضعشان در آخر کار بهتر از اون کسانى بوده هست که در معامله با دیگران صداقت و درستى به خرج داده‏اند.

پس بگذارید همه این را بدانند که براى رسیدن به هدف از دو راه مى‏توان رفت: یکى از راه قانون و دیگرى از راه زور.

از این دو راه، اولى شایسته انسان‏ها و دومى شایسته حیوان‏هاست.

ولى از اونجا که طریقه اول غالبا بى تأثیر هست، تشبّث به طریقه دوم ضرورت پیدا مى‏کند...

.

بر شهریار واجب هست که حیله‏گرى روباه را براى دفع گزند با صولت شیر براى نشان دادن قدرت توأم سازد....

یک شهریار دور اندیش هرگز نمى‏تواند ـ و نباید ـ خود را پایبند حفظ قولى که داده هست، بشمارد...

در نتیجه هر اون شهریارى که در هستبرنامه و حفظ قدرتش کامیاب گردد، مى‏تواند مطمئن باشد که همگان، از کوچک و بزرگ، بى اونکه درباره خوبى یا بدىِ وسایلى که وى براى تحصیل هدفش به کار برده هست، اندیشه نمايند، از اونجا که خود هدف را تصویب کرده‏اند وسایلش را نیز ـ هر قدر هم پست و ناروا باشد.ـ تصویب خواهند کرد.»(1)
مثال دیگر، سخن چرچیل هست.

او در کتابى که در تاریخ جنگ جهانى دوم نوشته هست، درباره حمله متّفقین به ایران مى‏نویسد: «اگر چه ما با ایرانى‏ها پیمان بسته بودیم، قرارداد داشتیم و طبق قرارداد نباید چنین کارى مى‏کردیم، ولى این معیارها ـ پیمان و وفاى به عهد ـ در مقیاسهاى کوچک درست هست؛ دو نفر وقتى با یکدیگر قول و برنامه مى‏گذارند، درست هست؛ امّا در سیاست وقتى که پاى منافع یک ملّت در میان مى‏آید، این حرفها دیگر موهوم هست؛ من نمى‏توانستم از منافع بریتانیاى کبیر به عنوان اینکه این کار ضدّ اخلاق هست، چشم بپوشم که ما با یک کشور دیگر پیمان بسته‏ایم و نقض پیمان بر خلاف اصول انسانیّت هست.

این حرفها پايه ا در مقیاسهاى کلّى و در شعاعهاى خیلى وسیع درست نیست.»(2)
نمونه سوم عملکرد معاویه هست.

او صلح نامه‏اى را با امام حسن مجتبى علیه‏السلام امضاء کرد؛ امّا دیر وقتى نگذشت که همه مواد صلح‏نامه را نادیده گرفت و نقض کرد و به صراحت فرمود که: «اى امت! آگاه باشید اون پیمان و شروط در زیر دو پاى من برنامه دارد.»(3)
و از این نمونه‏ها؛ صفحات تاریخ، ده‏ها و صدها و بلکه هزارها و میلیون‏ها سراغ دارد و بسیارند انسانها و سیاستمدارانى که شعار و ادّعاى اصول انسانى و حقوق بشر و دین و اخلاق داشته و دارند امّا اعمال و رفتار اونها طبق دستور شیطانى ماکیاول هست و زشت‏ترین افعال را براى اهداف مادّى و حیوانى خود مرتکب مى‏گردند.

چنان رفتار مى‏نمايند که گویى بویى از انسانیّت نبرده‏اند و حیوانى بیش نیستند و به تعبیر قراون کریم:«...

أولئک کالأنعام بل هم أضلّ»
نمونه روشن اون در دوران معاصر ؛ عملکرد خائنانه صدام ـ رئیس جمهور عراق ـ هست که در سال 1359 شمسى آشکارا در برابر چشمان حیرت‏زده جهانیان در پرده تلویزیون عراق ظاهر شد و قرارداد 1975 الجزایر را پاره کرد و عهد و پیمان و قراردادى را که تنها پنج، شش سال از امضاى اون گذشته بود، نادیده گرفت و نقض کرد و بدین وسیله به دست خود، سندى بر رسوایى و پیمان شکنى خود پدید آورد!
امّا در بین سیاستمداران تاریخ ؛ به ندرت کسانى یافت مى‏شوند که با اعمال و رفتار خود اخلاق و اصول متعالى انسانى را پاس داشته‏اند و عملکرد اونان گواهى مى‏دهد که «هدف» هرگز «وسیله» را توجیه نمى‏کند و براى تأمین اهداف عالى و مقدّس نیز باید از لوازم و وسیله‏هاى اخلاقى، انسانى و مشروع هستفاده کرد.

بى تردید یکى از مهم‏ترین سیاستمداران جهان و اسوه‏هاى انسانیت؛ حضرت امیرالمؤمنین على علیه‏السلام هست، در مقاله حاضر در صدد اونیم که نظر و سیره اون بزرگوار را در این موضوع بررسى کنیم.

روشن هست که تاریخ هیچ موردى را سراغ ندارد که در اون، حضرت على علیه‏السلام از روش غیر انسانى و خلاف اخلاق و شرع هستفاده کرده باشد.

این سخنى هست که جملگى بر اونند و دوست و دشمن به اون اعتراف دارند و حتّى غیر مسلمانانى چون جرج جرداق مسیحى نیز امیرالمؤمنین علیه‏السلام را اسوه انسانیت مى‏شمارند و او را «صداى عدالت انسانى» مى‏نامند.

این در حالى هست که امام على علیه‏السلام دشمنان بسیارى داشت و دارد و بلکه از پر دشمن‏ترین انسانهاى روى زمین هست و دشمنان از راه‏هاى گوناگون سعى در تخریب شخصیت ایشان داشته و دارند؛ امّا با این همه، اون قدر فرمودار و رفتار و سیره امیرالمؤمنین على علیه‏السلام پاک و پیراسته و خدایى و اخلاقى بود که تاکنون ـ و سپس گذشت حدود 14 قرن از عصر ایشان ـ احدى نتوانسته هست حتى یک مورد را نشان دهد که در اون امیرالمؤمنین علیه‏السلام براى رسیدن به هدف، از روش و شیوه غیر انسانى و اخلاقى و شرعى هستفاده کرده باشد و بلکه در تاریخ موارد فراوانى ذکر شده هست که در اون امیرالمؤمنین علیه‏السلام به خاطر مراعات اصول اخلاقى و انسانى و شرعى، دچار محرومیّت و مشکلات اجتماعى و....

شده هست و هرگز به هیچ زشتى و بدى و شیطنتى آلوده نشده هست.

همه اونچه گذشت، در حالى هست که امیرالمؤمنین علیه‏السلام روشهاى شیطانى را بهتر از هر انسانى مى‏دانست و به همه چیز آگاهى داشت و به تعبیر خودش:
«وَ اللّهِ ما معاویهُ بِأَدهى مِنّى و لکنَّهُ یَغدِرُ وَ یَفجُرُ وَ لَو لا کَراهِیَهُ الغَدرِ لکنت من أدهى الناسِ و لکن کُلُّ غدرهٍ فجرهٌ و کُلُّ فجرهٍ کفرهٌ و لکُلّ غادر لِواءٌ یُعرَفُ بِهِ یَومَ القِیامَهِ و اللّهِ مااُستَغفَلُ بالمکیده و لا اُستغمز بالشّدیده.»(4)
به خدا قسم! معاویه از من زیرک‏تر نیست؛ امّا فریبکارى و خیانت و معصیت مى‏کند.

و اگر مکر و فریب ناپسند نبود، من از زیرک‏ترین امتان بودم؛ ولى هر بى وفایى، گناه هست و هر گناه، ناسپاسى.

و براى هر فریبکارى پرچمى هست که با اون در روز قیامت شناخته مى‏شود.

به خدا قسم! من به وسیله مکر غافلگیر نمى‏شوم و در سختى‏ها ناتوان و عاجز نمى‏گردم.


و این گونه هست که پس از بیعت امت مدینه در سال 35 هجرى، امام امیرالمؤمین علیه‏السلام در اولین سخنرانى، با کمال صداقت و صراحت و قاطعیت مى‏فرماید: «ذمّتى بما اقول رهینهٌ و أنابه زعیمٌ انّ من صرّحت له العبرُ عمّا بین یدیه من المثلات حجزته التقوى عن تقحّم الشّبهات.

اَلا و انّ بلیّتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث الله نبیّه صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و الذى بعثه بالحقّ لَتُبَلبَلُنَّ بَلبَلَهً و لَتُغَربَلُنَّ غَربَلَهً و لَتُساطُنَّ سوطَ القِدرِ حتّى یعودَ اَسفلکم اَعلاکم و أعلاکم أسفلکم و لیسبقَنَّ سابقون کانوا قصّروا و لیقصرنّ سبّاقون کانوا سبقوا.

واللّهِ ما کتمت وَشمَهً و لا کذبتُ کِذبَهً و....»(5)
ذمّه من گرو سخنانى هست که مى‏گویم و تمام اون را ضامنم، کسى که عبرت‏هاى روزگار، مسائل و پیش‏آمدهاى آینده را برایش آشکار سازد، تقوا او را از فرورفتن در گرداب شبهه‏ها باز مى‏دارد.

بدانید که بلاى شما بازگشته هست؛ مانند اون امتحانى که در روز بعثت رسول الله صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بود.

قسم به اون کسى که او را به حق مبعوث کرد، به هم خواهید خورد و غربال خواهید گردید و جدا خواهید شد تا پایین‏ترین؛ بالاترین و بالاترین؛ پایین‏ترین شود و جلو خواهند افتاد، مقدّماتى که عقب مانده‏اند و عقب خواهند ماند، مؤخّراتى که جلو افتاده‏اند.

به خدا قسم! هرگز حقیقتى را پنهان نکردم و هیچ‏گاه دروغى نفرمودم....


چنانچه ملاحظه مى‏فرمایید، امام امیرالمؤمنین علیه‏السلام از همان آغاز زمامدارى، صادقانه و آشکارا، برنامه آینده خود را بیان مى‏دارد و به هیچ وجه حاضر نیست که مانند مدّعیان سیاست و کیاست و ذکاوت، امت را فریب دهد و با وعده‏هاى دروغین، اونان را جذب کند و بلکه حقّ را اون گونه که هست، باز مى‏گوید و انتخاب را به امت وا مى‏گذارد؛ با اونکه بهتر از هر کسى مى‏داند که امت چه برخوردى خواهند کرد و «ناکثین» و «قاسطین» و «مارقین» چه نقشه و عملکردى خواهند داشت.

امیرالمؤمنین على علیه‏السلام به نیکى مى‏داند که سرانجام و فرجام کار چیست؛ اما چون عبد خداست، همان راهى را مى‏پیماید که خدا مى‏پسندد و خود را مأمور به تکلیف شرعى مى‏داند و نگران اون نیست که نتیجه چه مى‏شود و این و اون مى‏پسندند یا نه؟
آرى؛ این تقواى الهى و رعایت اخلاق و انسانیّت بود که او را از به کارگیرى شیطنت‏ها و حیله‏ها و نیرنگ‏ها و ارتکاب زشتى‏ها و بدى‏ها باز داشت و این یاد خدا و روز قیامت بود که او را پاک و پیراسته ساخت.


و به دلیل همین خدا پرستى و تقواى الهى هست که با شفرمودى مى‏پرسد: «أتأمرونى أن أطلب النصر بالجور فیمن وُلّیتُ علیه؟! و اللّهِ لااطُورُ به ما سَمَرَ سمیرٌ و ما اَمَّ نجمٌ فى‏السماء نجماً...»(6)؛ آیا مى‏خواهید پیروزى را به وسیله ستم بر رعیّت تأمین کنم؟! هرگز نمى‏شود.

به خدا قسم! تا روز و شب باقى هست و ستاره‏اى در آسمان مى‏درخشد، چنین روشى پیشه نخواهم کرد...

هرگز از لوازم نامشروع هستفاده نخواهم کرد.


یعنى چنین نیست که براى رسیدن به پیروزى، هستفاده از هر وسیله و و روشى روا باشد؛ بلکه تنها و تنها باید از روش خدا پسندانه و لوازم مشروع بهره گرفت.


بنابراین برخلاف نظر ماکیاول؛ از دیدگاه امیرالمؤمنین على علیه‏السلام هدف هرگز وسیله را توجیه نمى‏کند.

عملکرد امیرالمؤمنین على علیه‏السلام در طول زندگى، شاهدى صادق برادّعاى مذکور هست که اون را به بهترین صورت ثابت مى‏کند.

از جمله دقّت و تأمّل در شوراى شش نفره خلافت و نظر خاصّ امیرالمؤمنین على علیه‏السلام در این زمینه، درسى آموزنده هست.

در حسّاس‏ترین لحظه نیز حضرت على علیه‏السلام بر راستگویى و صداقت پایدار و هستوار هست و هرگز در فکر دروغ و حیله‏گرى نیست.

عبدالرحمن بن عوف به امیرالمؤمنین علیه‏السلام عرض مى‏کند: اگر قول مى‏دهى که به سیره شیخین ـ ابوبکر و عمرـ عمل کنى، من به شما رأى مى‏دهم.


امام على علیه‏السلام مى‏داند که با رأى عبدالرحمن بن عوف مى‏تواند به خلافت برسد، اما براى به دست آوردن رأى عبدالرحمن هرگز راه دروغ و ناجوانمردى را پیش نمى‏گیرد و به هیچ وجه حاضر نیست براى رسیدن به قدرت و حکومت، به فریب و خدعه آلوده شود و به این جهت بى‏هیچ تردید و شبهه‏اى تصریح مى‏کند که تنها به کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و اجتهاد خودش عمل مى‏کند و شرط عبدالرحمن بن عوف را با قاطعیت مردود مى‏داند.(7)
چنین رفتارى در نزد سیاستمداران عادّى، نوعى ساده لوحى و ضعف سیاسى شمرده مى‏شود اما در نظر سیاستمداران الهى ـ که هدفى عالى و برتر از لذّت و شهوت و معیشت و شهرت دارند.ـ امرى شایسته و ستودنى و بلکه ضرورى و لازم و مطابق با اهداف متعالى و اصول انسانى هست و نهایت فطانت و بصیرت را نشان مى‏دهد.


مغیره بن شعبه از سیاستمداران معروف عرب هست؛ اما سیاستمدارى شیطانى هست و نه سیاستمدار الهى؛ به این جهت، مثل ماکیاول اعتقاد دارد که هدف وسیله را توجیه مى‏کند و براون پايه عمل مى‏کند و به دیگران نیز توصیه مى‏نماید.

وى در آغاز خلافت و امامت امیرالمؤمنین على علیه‏السلام به نزد ایشان آمد و فرمود: من اعتقاد دارم که بهتر هست اکنون درباره معاویه هیچ سخنى نگویى و هیچ اقدامى ننمایى؛ بگذار فعلاً باقى باشد، وقتى که حکومتت خوب هستبرنامه یافت، اون وقت مى‏توانى او را عزل کنى.


امیرالمؤمنین على علیه‏السلام با قاطعیّت این نظر را ردّ کرد و فرمود: معناى این کار ـ سکوت ـ اون هست که در این مدت محدود، معاویه را صالح و شایسته مى‏دانم؛ در حالى که چنین نیست و من هرگز او را صالح نمى‏دانم و نمى‏توانم دروغ بگویم.(8)
استفاده از روش نامشروع به هیچ قیمتى درست نیست و به بیان امیرالمؤمنین على علیه‏السلام : «...

واللّهِ لو اعطیت الأقالیم السبعه بما تحت افلاکها على أن اعصى اللّه فى نملهٍ اسلبها جلب شعیرهٍ ما فعلته...»(9)؛ به خدا قسم! اگر اقلیم‏هاى هفت گانه با هر اونچه در زیر آسمانهایش دارد، به من داده شود تا خدا را معصیت کنم و پوست جوى را از مورچه‏اى بگیرم؛ هرگز نمى‏پذیرم و چنین کارى را نمى‏کنم...


محدّث عالیقدر، مرحوم حاج میرزا حسین نورى ـ رضوان اللّه علیه ـ به خوبى توضیح داده هست که قول به «جواز هستفاده از دروغ در مقام عزادارى» خلاف ضرورت دین و مذهب هست و اگر چنین امرى درست باشد، سبب اون مى‏گردد که بسیارى از محرّمات الهى تبدیل به مباح و بلکه مستحبّ شود! در حالى که حرمت افعالى چون غیبت و...

ابدى هست و تا قیامت باقى هست.

و از سویى دیگر طاعت و عبادت الهى را هرگز نمى‏توان با چیزى که سبب غضب و سخط خداست، به دست آورد و هستحباب در جایى مى‏آید که اصل عمل جایز و مباح باشد.

و بنابر اونچه گذشت، براى سوگوارى و عزادارى بر شهادت حضرت سیدالشهداء علیه‏السلام نیز نمى‏توان از روش نامشروع مثل دروغ و...

هستفاده کرد.(10) در حماسه حسینى؛ گریه و گریاندنى ارزش دارد و سبب قرب الهى هست که از راه درست و شرعى و مباح صورت پذیرد و هرگز با گناه نمى‏توان به خداى تعالى تقرّب جست و بامعصیت نمى‏توان به فضیلتى دست یافت.


ولی در عین حال توجیه شدن وسیله به خاطر هدف و یا نشدن اون قضیه‏اى کلى نیست که بتوان حکم قاطعى براى همه موارد اون نفیا و اثباتا ارائه نمود، بلى مى‏توان فرمود از دیدگاه اسلام در اغلب موارد وسیله نیز باید مشروع باشد چرا که تفکیک هدف و وسیله از یکدیگر دشوار هست، در عالم ابتلا و امتحان انتخاب وسیله‏ها هم خود نوعى هدف به شمار مى‏روند و نمى‏توان مثلا براى انفاق کردن دزدى کرد و یا براى اصلاح وضعیت معیشتى به هر وسیله‏اى روى آورد.
دلیل این مسأله هم روشن هست، زیرا روح و حقیقت شریعت به گونه ای هست که در صورت توجیه‏پذیر شدن اون به وسیله و هدف چیزى از اون باقى نخواهد ماند, ولى نباید پنداشت این قاعده کلى و سارى و جارى در همه موارد هست.

البته قانون کلی و اولی همان هست, ولی ما در هستنباط فقهی قانونی داریم که می گوید: ما من عام الا و قد خص.

یعنی هیچ قانون عامی نیست مگر اینکه تخصصی خورده هست.

جواز غصب به خاطر نجات جان مومن از این موارد هست.

قانون اهم و مهم نیز از اصولى هست که در برخى موارد به میدان مى‏آید.

مثلاً دروغ مصلحتى در برخى موارد (مانند حفظ جان یا آبروی مؤمن) مجاز شمرده شده هست, در اینجا چون مسأله مهم‏ترى در کار هست که عقل و شرع بر اهم بودن اون گواهى مى‏دهند دروغ مجاز شمرده شده هست.

البته تشخیص اهم و مهم کارى ساده نیست بلکه نیازمند آگاهى و وفوف بر معیارها و موازین و روح شریعت هست و در حقیقت مسأله‏اى اجتهادى هست که باید منطق ویژه اجتهاد در اون منظور گردد.
جواب به سؤالى که در آغاز مطرح شد و جمع بندى و نتیجه‏گیرى از فرمایشات و سیره حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام چنین مى‏شود که: هدف، وسیله را توجیه نمى‏کند و باید براى رسیدن به اهداف، از لوازم و روش‏هاى مباح و مشروع و مجاز هستفاده کرد و طاعت و قرب و رضاى الهى را هرگز نمى‏توان با معصیت و گناه تحصیل نمود, مگر در برخی موارد که به دلیل اهمیت و اولویت توسط خود شارع هستثنا و مشروع شمرده شده هست و عمل بدان موجب اطاعت و قرب الهی هست.


پى‏نوشتها:
1 ـ خداوندان اندیشه سیاسى؛ مایکل ب.

فاستر، ترجمه دکترجواد شیخ الاسلامى؛ شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ویراسته دوم، چاپ اول، تهران، 1373 ش، ج 1، ص 527ـ531.


2 ـ بنابرنقل هستاد شهید مرتضى مطهرى در سیرى در سیره نبوى، انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1366 ش، ص 92.


3 ـ الفتوح لابن اعثم الکوفى، ج 4، ص 163 و صلح امام حسن(ع)، شیخ راضى آل یاسین، ترجمه حضرت آیت اللّه سیدعلى خامنه‏اى؛ انتشارات آسیا، چاپ اول، 1348 ش، ص 407.


4 ـ نهج البلاغه صبحى صالح و دشتى، خطبه 200 و فیض الاسلام، خطبه 191.


5 ـ همان، خطبه 16.


6 ـ همان، خطبه 126.


7 ـ حیات فکرى وسیاسى امامان شیعه، رسول جعفریان، انتشارات انصاریان، چاپ اول، 1376 ش، ص 59.


8 ـ مروج الذهب، ج 2، ص 354ـ356 و نیز سیرى در سیره نبوى، ص 132.


9 ـ نهج البلاغه، خطبه 224.


10 ـ لؤلؤ و مرجان، ص 183ـ187 و نیز ر.ک: حماسه حسینى، شهید مطهرى، ج 1، ص 19ـ52.
منبع:ماهنامه کوثر، شماره 48 نوشته محمد خردمند با اصلاح و اضافات محققین نهاد رهبری در دانشگاه ها.
در اسلام هیچ گاه به ارتکاب کار حرام جهت رسدن به هدف مهم تر اجازه داده نشده هست اما اسلام چون دین زندگی هست در صورتی که انسان دچار اضطرار و یا مواجه با دو مشکل بشود که یکی حرام و دیگری واجب هست در اینجا مکانیزم حل مشکل اسلام اولویت بندی و طبقه بندی به کارها از نظر اهمیت هست.

مثلا حفظ جان مسلمان یا نفس محترمه واجب هست و برای اون بسیار اهمیت قائل هست در صورتی که این مسئولیت جزاز طریق تصرف در مال غیر بدون اذن مالک ممکن نباشد، شرع دستور داده هست که باید اهم را انجام و مهم را ترک کنیم و این قانون اسلام کاملا منطقی و عقلانی هست.

بر پايه این قاعده زشتی و نادرستی تصرف در مال غیر از بین نمی رود ولی به دلیل اهمیت حفظ نفس محترمه لازم هست .

چیزی با اهمیت کمتری را ترک کنیم و اون چه را که اهمیت زیادتری دارد انجام بدهیم.

این کار در عین این که مورد تأیید عقل هست اخلاقی و عین مسئولیت شناسی هم می باشد.
در خصوص مثال غرق شدن دو نفر که یکی عالم و دیگری مؤمن اما غیر عالم یا غیر متقی هست نیز قانون اهم و مهم حاکم هست زیرا نجات دهنده فقط یک نفر را می تواند نجات بدهد وظیفه او این هست که همان یک نفر را انسان دانا و پرهیزگار انتخاب کند.

ولی در مثال دیگر حکم فقهی چیزی دیگر هست اگر انسان مسلمان در کشتی برنامه دارد وی یک نفر مسلمان متدین، عالم و دانا در حال غرق شدن باشد نجات او در صورتی ممکن هست که انسان مسلمان دیگر را به هلاکت بیاندازیم.

در اونجا حق نداریم آدم معمولی مسلمان را بخاطر نجات انسان قوی و متدین و دانا وعالم به هلاکت افکنیم زیرا از نظر ارزش حقوقی میان یک انسان عامی با یک انسان برجسته متخصص و صاحب نظر تفاوتی نیست حتی اگر او علامه دهر و فقیه بی نظیر باشد هر دو به یک اندازه کشتن شان حرام هست.

در این جا مسئله قتل نفس در میان هست که به هیچ وجه نباید آدم عاصی برای نجات انسان عالم به قتل برسد.
در خصوص نجات دو نفر لاغر و به جای اون غرق کردن یک نفر چاق نیز باید بگوییم که هرگز در شرع اجازه داده نشده هست که آدم لاغر بهتر از چاق هست پس باید چاق را غرق کرد و لاغر را نجات داد.
بحث روی این هست که اگر ما میان نجات دو نفر مخیر باشیم وظیفه ما نجات کدام یک هست شرع می گوید اگر توان نجات یک نفر را از میان چند نفر داری سعی کن کسی را برای نجات انتخاب کنی که اهمیت بیشتر دارد نه این که برای نجات انسان مهم و مفید، انسان دیگر را ولو مهم نباشد حتی مریض و سرباری باشد قربانی کنی.
درخصوص مثال پزشکی نیز قضیه فرق دارد زیرا حق نداریم برای سلامتی و بهبودی دیگران یک نفر دیگر را قربانی کنیم کشتن انسان بی گناه به خاطر سلامت یافتن چند نفر جنایت هست و موجب قصاص.
کسانی که معتقدند؛ هدف وسیله را توجیه می کند، صرف نظر از این که اهداف مادی و دنیوی خود را دنبال می نمايند، این را به صورت یک قاعده کلی تلقی می نمايند و معتقدند که برای تحقق اهداف فردی یا گروهی و یا سیاسی، می توان هر نوع کار ضد اخلاقی را مرتکب شد؛ اما در اسلام چنین قاعده کلی ای نداریم.

در اسلام هیچ فعلی و هیچ حرکت یا سکونی نیست که بر پايه مصلحت و مفسده واقعی موجود در اون، حکمی نداشته باشد.
اولین شرط رساندن یک پیام الهی این هست که از هرگونه وسیله‎ای نمی‎توان هستفاده کرد؛ یعنی برای اینکه پیام الهی رسانده بشود و برای اینکه هدف مقدس هست، نباید انسان این جور خیال کند که از هر وسیله که شد برای رسیدن به این هدف باید هستفاده کنیم، می‎خواهد این وسیله مشروع باشد و یا نامشروع.

می‎گویند: «اَلْغایاتُ تُبَرِرُ الْمَبادی» یعنی نتیجه‎ها مقدمات را تجویز می‎نمايند؛ همین‎قدر که هدف، هدف درستی بود، دیگر به مقدمه نگاه نکن.

چنین اصلی مطرود هست.

ما اگر بخواهیم برای یک هدف مقدس قدم برداریم، از یک وسیله مقدس و حداقل از یک وسیله مشروع می‎توانیم هستفاده کنیم.

اگر وسیله نامشروع بود، نباید به طرف اون برویم.
البته، گاهی بین مصلحت یک حکم با مصلحت حکمی دیگر، تزاحم به وجود می آید که انجام دادن یکی مستلزم باز ماندن از انجام دیگری هست و یا ترک یکی از اون دو، مقدمه انجام دیگری خواهد بود.

در این صورت، اگر یکی از اون دو، مهم تر از دیگری باشد و تزاحم بین اهم و مهم باشد، نباید اهم را فدای مهم کنیم، بلکه به حکم عقل و شرع باید مهم فدای اهم شود؛ زیرا حکم اهم، مصالح بیشتری در بر دارد و تقدیم اهم بر مهم، یک حکم بدیهی عقلی هست؛ مثلاً کسی در خطر غرق شدن در دریا هست و تنها قایقی که در دسترس هست، مال کسی هست که اجازه هستفاده از اون را نمی دهد؛ در این جا ما حق نداریم برای احترام به مالکیت، بگذاریم او غرق شود و در قایق تصرف نکنیم؛ زیرا حفظ جان مسلمان مهم تر از احترام به مالکیت دیگران هست.

در این صورت، تصرف غاصبانه قایق جایز خواهد بود و ارزش اخلاقی منفی ندارد؛ زیرا مقدمه منحصر به فرد برای تأمین یک مصلحت مهم تر، که حفظ جان مسلمان هست، خواهد بود.
این در صورتی هست که یا به حکم قطعی عقل و یا به وسیله نص و حکم شرع، پی به اهمیت بیش تر یکی از دو حکم برده باشیم؛ اما اگر در این که کدام یک از این دو مصلحت، اهمیت بیش تری دارد، شک داشته باشیم یا راه دیگری برای تحقق هدف مهم تر وجود داشته باشد، در این صورت نمی توانیم بگوییم که هدف، وسیله را توجیه می کند و به بهانه اون، مرتکب یک عمل غیر اخلاقی شویم.
بنا بر این، دو تفاوت عمده هست بین قاعده «اهم و مهم» که بر مبنای اون، مهم را فدای اهم می کنیم و اون چه به عنوان »هدف، وسیله را توجیه می کند« از اون یاد می شود:
نخست، این که دایره قاعده اهم و مهم، بسیار محدودتر هست و حکم به توجیه هر وسیله، برای رسیدن به هر هدفی نمی کند که از کلیت »هدف، وسیله را توجیه می کند« بر می آید.

دوم اون که اهدافی که ما در این جا در نظر داریم، منحصر در اهداف مادی نیستند و نوعاً اهدافی الهی و معنوی هستند.
بنابراین توجیه شدن وسیله به خاطر هدف و یا نشدن اون قضیه‏اى کلى نیست که بتوان حکم قاطعى براى همه موارد اون نفیا و اثباتا ارائه نمود، بلى مى‏توان فرمود از دیدگاه اسلام در اغلب موارد وسیله نیز باید مشروع باشد چرا که تفکیک هدف و وسیله از یکدیگر دشوار هست، در عالم ابتلا و امتحان انتخاب وسیله‏ها هم خود نوعى هدف به شمار مى‏روند در هرصورت نمى‏توان براى انفاق کردن دزدى کرد و یا براى اصلاح وضعیت معیشتى به هر وسیله‏اى روى آورد.
دلیل این مسأله هم روشن هست، زیرا روح و حقیقت شریعت به گونه ای هست که در صورت توجیه‏پذیر شدن اون به وسیله و هدف چیزى از اون باقى نخواهد ماند ولى نباید پنداشت این قاعده کلى و سارى و جارى در همه موارد هست.

قانون اهم و مهم نیز از اصولى هست که در برخى موارد به میدان مى‏آید.

مثلاً دروغ مصلحتى در برخى موارد (مانند حفظ جان یا آبروی مؤمن) مجاز شمرده شده هست، در اینجا چون مسأله مهم‏ترى در کار هست که عقل و شرع بر اهم بودن اون گواهى مى‏دهند دروغ مجاز شمرده شده هست.

البته تشخیص اهم و مهم کارى ساده نیست بلکه نیازمند آگاهى و وقوف بر معیارها و موازین و روح شریعت هست و در حقیقت مسأله‏اى اجتهادى هست که باید منطق ویژه اجتهاد در اون منظور گردد.

خلاصه این که: برای هدف مقدس باید از وسیله مقدس هستفاده کرد.

هیچ گاه هدف مقدس و متعالی, توجیه گر وسیله نامقدس و نا مشروع نیست.

البته مساله «اهم و مهم» را نیز باید در نظر گرفت.
برای آشنایی بیشتر با این بحث می توانید به کتاب «سیری در سیره نبوی» از هستاد شهید مرتضی مطهری, جلسه چهارم, ص 117, مراجعه فرمائید.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:12 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


63 out of 100 based on 28 user ratings 1103 reviews