آموزش افتر افكت از شركت video copilot شماره 48_P1. Medical Zoom 01


آموزش افتر افكت از شركت video copilot شماره 48_P1. Medical Zoom 01


/ کليپ آموزش افتر افكت از شركت video copilot شماره 48_P1. Medical Zoom 01
آموزش افتر افكت از شركت video copilot شماره 48_P1. Medical Zoom 01
• زمان : 14:43
آموزش ساخت افكت زوم كردن در رگ هاي بدن و حركت گلبولها _ بخش اول

يکشنبه، 8
78 out of 100 based on 43 user ratings 218 reviews