وسایل چند منظوره


وسایل چند منظورهفوری!!
وسایل چند کاره ای وجود دارن که به تنهایی به جای چند وسیله به کار می رن.مثل یک وسیله که قابلیت پویش کردن،ارسال و دریافت نمابر،کپی کردن و چاپ کردن داره..محاسن و معایب این وسایل چند کاره در مقایسه با وسایلی که هرکدوم برای یک کار خاص ساخته شدن چیه؟كد شبكه ٣

1:

مقایسه محاسن ومعایب وسایل چند کاره با وسایل تک کاره؟


68 out of 100 based on 43 user ratings 868 reviews