مطبوعات و تحولات اجتماعی در ایران، تحلیل محتوای صفحات اول روزنامه‌های کیهان و اطلاعات در دوره‌های چهارگانه 1372-1362-1352-1342


مطبوعات و تحولات اجتماعی در ایران، تحلیل محتوای صفحات اول روزنامه‌های کیهان و اطلاعات در دوره‌های چهارگانه 1372-1362-1352-1342
مطبوعات به طور کلی نسبت به رادیو و تلویزیون امکان بیشتری برای پرداختن به ریشه‌ها، علت‌ها و راه‌حل‌ها دارند و همین امر نیز مطالعه آثار و پی‌آمدهای عملکرد اونها را، ضروری‌تر و مبرم‌تر می‌سازد.


پیامگیران خبر شمارهء 519
روزنامه (سنت دارو قدیمی) از این حیث و نیز به دلیل تاب آوردن در برابر شرایط دشواری که در گذر وقت از راه می‌رسند، همچنین به خاطر بدعت‌ها، نوآوریها و اتخاذ شیوه‌هائی که در طول وقت ادامه حیات اونها را، از هر حیث ، میسر ساخته هست ، جایگاهی ممتاز ویژه دارند.


پیامگیران سیما 518
روزنامه‌های ریشه‌دار و قدیمی، نه می‌توانند در طول حیات خود تنها به دولت‌ها وابسته باشند و نه فقط به امت وفادار بمانند، شاید بتوان فرمود که اونها بنا به مصلحت و مقتضیات ، حرکتی پاندولی دارند و می‌کوشند به حکم شرط بقا موازنه‌ای بین ایندو بربرنامه سازند.


پیامگیران سیما 519
شاید بسیاری از روزنامه‌های مسن، در مقاطعی به این دلیل به دولت‌ها نزدیک شده‌اند که بتوانند در موقعيتی دیگر، امکان نزدیک شدن به منافع امت را بیابند.


پیامگیران سیما 524-2-46
در هر صورت ، سابقه و گذشته تاریخی یک روزنامه، نشانه وجود شایستگی‌هائی هست که به تدریج به اون نوعی (مشروعیت) و در عین حال (قدرت) می‌بخشد.


پیامگیران سیما 525
برای بسیاری از امت و حتی دولتمردان و رجال سیاسی، مهم هست که داوری و نگاه یک روزنامه با سابقه را نسبت به خود یا افراد و رویدادهای دیگر بدانند.


پیامگیران سیما - 529
عمر دراز روزنامه‌های بزرگ می‌تواند بیانگر این واقعیت تاریخی باشد که اونها توانسته‌اند (عمری طولانی‌تر از رژیمهای سرکوبکر داشته باشند).


پیامگیران سیما 536 - 2 - 58
به قول (مارتین واکر) روزنامه‌نگار انگلیسی، (روزنامه باید برای خودش سابقه بسازد و اونگاه با اون زندگی کند.


پیامگیران سیما شماره 532
طول عمر روزنامه و سابقه و سنت اون، نوعی مسئولیت مطبوعاتی بر روزنامه تحمیل می‌کند).

او در جای دیگری می‌گوید: (تجربه مطبوعات پرسابقه جهان نشان می‌دهد که تنها پس از شکل گرفتن و جا افتادن یک نشریه به عنوان یک نهاد شناخته شده هست که تک‌تک برداشتها و تفسیرهای اون در متن افکار عمومی جا باز می‌کند).

برهمین پايه و با توجه به نکات زیر، تصمیم به انجام تحقیقی که پیش‌روی دارید گرفته شد: -1 مطبوعات ، فشرده‌ترین رابطه را با اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و عصر خویش دارند، -2 دگرگونی ساختارها و شرایط سیاسی به نوبه خود بر مطبوعات و حرفه روزنامه‌نگاری تاثیر عمیق می‌گذارد.

به بان دیگر، (دگرگونی مطبوعات ، نتیجه مستقیم عملکرد نیازها و شرایط عصر ماست)، -3 مطالعه مطبوعات با سابقه و قدیمی، امکان بررسی عملکرد تاریخی و مقایسه اونها را در مقاطع مختلف فراهم می‌سازد،


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews