بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی و بررسی محیطهای رسوبی سازند قم در منطقه ساوه

مطالعه آلتراسیون و مینرالیزاسیون سنگهای میزبان رگه های اپی ترمالی طلا دار، در بوزلوخ و قره داش منطقه خروانق
مطالعات زمین شناسی اقتصادی در رابطه با ژنز ذخایر آرسنیک در منطقه ولیلو ( جنوب غرب اهر - آذربایجان شرقی )
بررسی روند تغییرات دما، بارش ، رطوبت و ساعات آفتابی در تهران ( 1374 - 1340 )
زمین شیمی و زایش معادن فلوریت پیناوند شمال خاوری اصفهان
پایش خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه های خشکسالی
بررسی مشخصه های سنگ شناسی و رسوب شناسی محدوده سد خاکی لاگز محلات با نگرشی بر دلایل فرار آب از مخزن سد
Fetch mail attachment into SQL Server 2005 using IMAP
Help with SQL query
Query examples in a many-to-many relationship
SQL 2005 Full-Text Catalog is randomly sloooowww
ColdFusion Exception help: coldfusion.runtime.NoOperScope cannot be cast to coldfusion.runtime.ApplicationScope
How to fix the error that occurs during execution of the package deployed on a server?
I can SEE the space in an email address, but SQL SERVER can't?
undo changes on table in database
Force SQL Server column to a specific value
Cannot open user default database. Login failed. SQL 2005

بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی و بررسی محیطهای رسوبی سازند قم در منطقه ساوه
بخشی از منطقه مورد مطالعه در پروژه ایران مرکزی (منطقه غرب قم تا غرب ساوه) مورد بررسی و شناسایی دقیق زمین‌شناسان برنامه گرفته هست .


تاثیر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی سنگ های دگرگونی درجه حرارت پائین ( با نگرشی بر اسلیت های ناحیه گلپایگان )
بدلیل حفاری چاه نفت در تاقدیس البرز و کشف گاز در تاقدیس سراجه، سازند قم مورد توجه بسیار زیاد برنامه گرفته هست .


مطالعه کانی شناسی ، دگرسانی و تحولات متاسوماتیکی ذخیره اسکارن پهناور
به همین دلیل مقطع دودگن در 15 کیلومتری جنوب غرب ساوه به عنوان برش اصلی و مقطع دره دروند در 25 کیلومتری غرب قم (جنوب کوه نمک ) و در حدود 1 کیلومتری غرب دو چاه، به عنوان برش مقایسه‌ای، مقطع زده شده هست .


تحلیل مسائل ژئومرفولوژی مرتفعات غربی قوشه داغ واقع در منطقه اهر
در این مطالعه حدود 350 نمونه مقطع نازک و فرمهای آزاد مورد مطالعه برنامه گرفته هست .


بررسی پترولوژیکی سنگهای دگرگونی مجاورتی توده گرانیتوئیدی شاهکوه ( جنوب بیرجند)
مقطع دودگن که در 6 کیلومتری سد ساوه هست حدود 640 متر ضخامت دارد.


پترولوژی فرآیند های لیستونیتی شدن در افیولیت ملانژ شمال نائین
رخساره‌ها یک اونتی کلینال را بوجود آورده‌اند که قدیمی‌ترین رسوبات هسته اون را، سنگهای آذر آواری و آتشفشانی ائوسن تشکیل داده هست .


پترولوژی توده های نفوذی گوشه - تواندشت - تلخاست در جنوب غرب اراک
در این منطقه علاوه بر L.R.F و U.R.F تمام ممبرهای سازند قم از a تا F موجود هست .


بررسی میکروفاسیس ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند میلا در البرز غربی - آذربایجان شرقی ( عجب شیر)
بدلیل گسل‌های امتداد لغز موجود در ناحیه، یال شمالی اونتی‌کلینال بهم ریختگی پیدا کرده هست بنابراین یال جنوبی طاقدیس بعنوان برش اصلی (در این مطالعات ) انتخاب گردیده هست .


بررسی بیواستراتیگرافی ردیف رسوبی کرتاسه زیرین در منطقه سه ( واقع در اصفهان) با توجه به فون آمونیتی
مقطع دره دروند که یک برش مقایسه‌ای هست ، نزدیک قم انتخاب شده هست و حدود 1025 متر ضخامت دارد.

در این ناحیه به علت گسلی با شیب 73 درجه و امتداد شرقی-غربی که از بخش داخلی طاقدیس و از جلوی سازند قم زیرین (L.R.F) می‌گذرد، رخساره‌های سازند قم برگشته هست .

بدین لحاظ، برای سهولت انجام کار برداشتهای زمین‌شناسی، از سازند جدید به قدیم (L.R,F<---U.R.F) نمونه‌برداری گردیده هست .

در واقع برش ، در یال برگشته اونتی‌کلینال می‌باشد.

در این مکان ممبر F موجود نیست و سازند قم به ممبر e ختم می‌شود بطوری که روی اون U.R.F با بخش گچ تحتانی رسوبگذاری شده هست .

در محدوده مورد مطالعه، نهشته‌های قم مربوط به وقت میوسن زیرین (اکویتانین تا بوردیگالین) می‌باشد.

در بررسی با یوستراتیگرافی سازند قم در محدوده مورد مطالعه، 9 بایوزون اصلی و فرعی برای مقطع دودگن و 12 بایوزون برای مقطع دره دروند تشخیص داده شد که بصورت Zone-Sub zone و Range Zone منعکس شده هست .

در مطالعه مقاطع چینه‌شناسی فوق حدود 115 گونه فرامینی‌فر تشخیص داده شده هست .

بین دو مقطع اخیر و برش‌های شوراب و تاقدیس جلایر مقایسه انجام شده هست .

محیط رسوبی ناحیه نیز بررسی شده هست و بطور خلاصه چهار محیط جزر و مدی لاگون-بار، ردیف -دریای باز، تشخیص داده شده هست .
60 out of 100 based on 25 user ratings 650 reviews