وال استریت، درپی کدام اقتصاد؟


وال استریت، درپی کدام اقتصاد؟وال هستریت، درپی کدام اقتصاد؟

آیا ما در اقتصاد خودمان سعی در اجرای اقتصاد اسلامی داریم؟ ما می خواهیم چه درسی از جنبش وال هستریت بگیریم؟ .
کسب و کار عامل اثربخشی اقتصادی
وال هستریت
.
ارزش ریال و سیاستهای بانک مرکزی
اعتراضات گسترده ای در مورد ماهیت نظام سرمایه داری ایجاد شده هست، آیا این مشکل مربوط به سیاست گذاران و یا اقتصاددانان هست؟ آیا ما در اقتصاد خودمان سعی در اجرای اقتصاد اسلامی داریم؟ ما می خواهیم چه درسی از جنبش وال هستریت بگیریم؟ .
چین و تحریم نفتی ایران
تمام نظام ها با مشکلاتی همراه هستند و خود را با تغییرات اصلاح و غنی می نمايند؛ و چه قدر خوب هست که ما نیز با بهره گیری از نگاه موشکافانه به این دست مسائل بتوانیم به رشد و بالندگی در سایه اقتصاد اسلامی دست یابیم.
در مقاله نگاشته شده، سعی بر این هست که  به ریشه یابی این بحران و معرفی ساحل نجات هر چند به صورت مختصر دست یابد..
تحلیلی اقتصادی بر حمله آمریکا به ایران
نگاهی گذرا به جنبش وال هستریت.
خطر چین برای اقتصاد ایران
جنبش وال هستریت یا جنبش 99% یک عکس العمل اجتماعی هست که ریشه در بحران سپتامبر 2008 دارد و از شبکه اعتبارات نظام موسسه ماليی و نهادهای مالی آغاز و موجب بیکاری و رکود در حوزه اقتصادی شد که تا کنون هستمرار پیدا کرده هست.
سه سال فشار بر طبقات مظلوم جز نارضایتی اجتماعی به دنبال ندارد و نهایتا این آگاهی را برای امت آمریکا حاصل کرد که ریشه بحران و بیکاری، عملکرد نامناسب نهاد های مالی بود.
امت اعتراض خود را به صورت اشغال وال هستریت که نماد بورس ها در اقتصاد آمریکاست بیان کردند.
تا وقتی که این بحران وجود دارد نارضایتی ها رو به ازدیاد خواهد بود.
سپس گذشت سه سال هموقت با ایجاد بحران اجتماعی شاهد بحران بدهی دولت آمریکا و کشورهای حوزه اروپا هستیم.
آمریکا بدهکارترین کشور دنیا هست که کسری بودجه اش از سقف 5000 میلیارد دلار تجاوز می کند.
در سال 2009، آمریکا کسری بودجه 1.9 تریلیون دلاری را تجربه کرده هست.
آمریکا بر روی بدهی زندگی می کند، بیش از تولیدش مصرف می کند و مشکل اون به اتحادیه اروپا هم منتقل شد، اما ساز و کار اون متفاوت از ساز و کار آمریکا هست.
.
چرا بورس در نوسان است؟

بحران ایجاد شده در غرب مسئولانی دارد که هیچ خسارتی از این بحران به اونها وارد نمی شود، بلکه با درآمدهای بسیار بالای خود به ادامه زندگی می پردازند و حتی پاداش هم می گیرند.
اثر گذاری تحریم بر سیستم بانکی

مدت وقت زیادی از این جنبش نگذشته اما ابعاد بحث بسیار گسترده هست و به عنوان یک واقعیت نمود پیدا کرده هست.
جریانی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هست، یک جریان نسبتا قوی 99% که معتقدند نابرابری درآمد بسیار شدید و تنها 1% از آحاد جامعه سرنوشت درآمد را در قبضه خود دارند و بقیه هم به صورت منفعل وضع شان بدتر می شود.
این و ضعیت همیشه در معرض نظام اقتصاد آزاد وجود داشته و از قرن 16 آغاز شده هست.
مالتوس طی نامه ای به ریکاردو ناراحتی خود را از ناهماهنگی عرضه و تقاضا بیان می کند و می گوید باید کاری کنیم تا نرخ بهینه مصرف و پس انداز ایجاد شود.
در میانه قرن 19، اسمیت جنبه های انسانی و فیزیکی اقتصاد را مطرح می کند و می گوید با پیشرفت دانش رفاه را باید به اقتصاد بیاوریم.
اگر برقراری رفاه ایجاد نشود باید به سراغ کمونیست برویم، کمونیست هم آزادی ها را سلب می کند و رفاه کاهش می یابد.
مارکسیست ها نقش به سزایی در تعدیل نظام سرمایه داری غرب داشتند.
در سال 1850 مارکس با بهره گیری از نظریه جبر تاریخی هشدار می دهد که اقتصاد سرمایه دچار بحران عدم تناسب می شود و جای خود را به سوسیالیست و کمونیست می دهد..
جزئیاتی از تحریم جدید علیه ایران
وال هستریت
. بحران ایجاد شده در غرب مسئولانی دارد که هیچ خسارتی از این بحران به اونها وارد نمی شود، بلکه با درآمدهای بسیار بالای خود به ادامه زندگی می پردازند و حتی پاداش هم می گیرند.
این در حالی هست که اونها از روی آگاهی کامل باعث ایجاد این بحران شده اند.
در این نوع جوامع علم اقتصاد به عنوان یک لوازم عمل می کند و بزرگان این علم پول می گیرند تا از فرمول های کلاه برداری شرکت های بزرگ حمایت نمايند و راه و روش این شرکت ها را عملی نشان دهند و اونها را لازمه پیشرفت معرفی نمايند..

ریشه بحران در کجاست؟

ریشه بحران در ذات خود نظام سرمایه داری هست؛ نظامی که در اون امت خود بتوانند آزادانه به فعالیت بپردازند و برای همه در دسترس باشد.
یکی از پیامد های وال هستریت این بود که وقتی بحران به وجود آمد، طرح نجات از سوی مجلس مطرح شد اما نجات نهاد های مالی و پولی به نجات خانوارها و کارگران و طبقات فقیر ارجح داده شد.
چندین تریلیون به نجات نهادهایی که خود مسبب بحران بوده اند اختصاص داده شد.
دموکراسی به معنای حاکمیت سرمایه داری هست نه امت.
ای کاش هستادان قدیم به کاپیتالیسم، نظام سرمایه داری نمی فرمودند و اون را سرمایه مداری ترجمه می کردند؛ یعنی تمام  تنظیمات بر مبنای تکاثر سرمایه می چرخد.
از طریق هستقراضی که از توده ها ی امت صورت می گیرد این اتفاق می افتد.. اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان از وضعیت خود در دهه 50 میلادی خارج و به یک اقتصاد حبابی تبدیل شد.
ابتدا حباب تکنولوژی شکل گرفت و در سال 2000 شکسته شد و سپس حباب مسکن در سال 2008  می ترکد تا بالاخره سبب ایجاد بحران می شود.
این بحران ماهیتا متفاوت از بحران های گذشته هست زیرا بحران های گذشته در ساز و کار خاصی بوده که در حال حاضر متحول شده هست.
این بحران ریشه در نهادهای مالی دارد..

توسعه مالی در کشورهای غربی متناسب با توسعه اقتصاد نبود.
پولی بدون حساب و کتاب چندین بار ایجاد شد؛ بدون اونکه وضعیت سود و زیان افراد درگیر با این سیستم مالی معین شده باشد .

نقش نظام اقتصادی اسلام

 نظام سرمایه داری مبتنی نر ربا و نرخ بهره هست و تمام اصول این نظام بر این رکن پایه گذاری شده هست و از سمت دیگر نظام اقتصادی اسلام که نظام اقتصادی کامل هست، مخالف ربا و بهره می باشد و آیات آسمانی قراون دلایل هستحکام و پایداری هر نظام اقتصادی را معرفی نموده و به دشمنی شدید با ربا اشاره کرده هست و اون را باعث وقوع بحران جهانی معرفی نموده هست.
خداوند متعال در آیاتی از قراون کریم انسان را از دریافت و پرداخت بهره نهی فرموده( نساء،16؛ آل عمران، 130 و 131) و علاوه بر زشت شمردن این عمل اون را همردیف ظلم و ستم کاری برنامه داده هست( بقره275و278و279).
از نظر اسلام عامل ربا باعث از بین رفتن روحیه تعاون و احسان و افزایش روحیه آز و طمع انسان می شود که این روحیات انسانی در اقتصاد سرمایه داری تقریباً بی معنا و حتی لازمه رشد می باشد.
اقتصاد اسلامی به جای نرخ ثابت، می تواند فعالیت هایش را بر ساس اصل تسهیم سود و زیان(PLS) ساوقتدهی نماید.. توسعه مالی در کشورهای غربی متناسب با توسعه اقتصاد نبود.
پولی بدون حساب و کتاب چندین بار ایجاد شد؛ بدون اونکه وضعیت سود و زیان افراد درگیر با این سیستم مالی معین شده باشد.
پول باید متناسب با ارزش دارایی ها باشد که در این اقتصاد ایجاد می شود و بنابراین ریشه این قبیل بحران به سیستم حاکم بر اقتصاد بازمی گردد..
زهره حیدری. بخش اقتصاد تبیان.

نظرات کاربران

61 out of 100 based on 26 user ratings 801 reviews