بکارگیری تئوری فازی در توسعه مدلهای اقتصادسنجی


بکارگیری تئوری فازی در توسعه مدلهای اقتصادسنجی
نظریه فازی در سال 1965 توسط پروفسور لطفی‌عسگرزاده ارائه شد.


موانع ایجاد سازمان های یادگیرنده در ایران
پس از یک دوره فترتی که دامنگیر تحقیقات در این زمینه شد، در دهه 80 پژوهشهای منطق فازی و کاربرد اون در صنعت توسط محققان ژاپنی از بن‌بست خارج شد.


پیش بینی بار در شبکه های قدرت با استفاده از سیستم خبره
از اون پس کاربرد فازی در زمینه‌های گوناگون به سرعت رو به افزایش هست .


تجزیه و تحلیل خرابی بالقوه و آثار آن با بکارگیری تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه
در این تحقیق سعی شده هست .


تعیین پایائی سونار ماهیگیری و تحلیل و ارزیابی آلتر نایتوهای آن
در فصل اول مبانی اقتصادسنجی و در فصل دوم مبانی مجموعه‌ها و اعداد فازی بیان شده هست ، و نهایتا در فصل سوم کاربرد فازی در اقتصادسنجی با هستفاده از روش پیش‌بینی یاگر، روش رگرسیونی تاناکا و حشمتی، و روش کمترین مربعات فازی دیاموند ارائه شده هست .


کاربرد سیستم خبره در پیاده سازی سیستم تضمین کیفیت
همچنین در این تحقیق روشی برای بدست آوردن پیش‌بینی‌های فازی بهتر - با پهنای فازی کمتر - ارائه شده هست .


بررسی ارزش غذائی قارچ خوراکی و ارزیابی اقتصادی شرکت قارچ مازندران


تعیین سیاست بهینه تخصیص منابع در شرایط بحران


54 out of 100 based on 19 user ratings 194 reviews

شناخت، بررسی و تحلیل نیازهای مشتریان شرکت آرملات، سازنده کف پوش سخت صنعتی با استفاده از روش توسعه مشخصه های کیفیت ‏‎QFD‎‏
مدلی برای اندازه گیری رضایت مشتریان و اعمال آن در ممیزهای موسسه استاندارد
تاثیر پیاده سازی سیستم توسعه مسیر شغلی بر کارائی کارشناسان در شرکت سایپا
بهبود کیفیت قطعات خودروهای داخلی با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها مطالعه موردی بهبود کیفیت قطعات خودروی مزدا در گروه بهمن
طراحی یک سیستم چرخه برنامه ریزی و کنترل تولید در شرکت خودروسازی (شرکت زامیاد)
زمانبندی خدمه در راه آهن
بهینه سازی فرآیند تولید در صنعت فرآورده های نسوز با استفاده از روش طراحی آزمایش ها (کاربرد موردی در شرکت فرآورده های نسوز آذر)
Are there other trusted download sources for Eclipse Ganymede 3.4.2? It's no longer available on eclipse.org!
What's the trick to write code faster in Eclipse?
How can I exclude some folders from my Eclipse project?
How to view existing projects in newer version of the Eclipse on another computer?
What is an easy Mylyn task repository to use for a small (~40 devs) project?
What is the best way to integrate an external build tool into Eclipse?
eclipse plug-in dependencies and classnotfoundexception
How do I get Eclipse to resolve classes generated with Maven 2?
How to diagnose eclipse crashes?
Eclipse : Update Editor
*