امام حسن عسكرى (ع) و تصوّف


امام حسن عسكرى (ع) و تصوّفامام حسن عسكرى (ع) و تصوّف.
آن روی سامرا
امام حسن عسكری

از جمله جریان‏هاى فاسدى كه امام عسكرى علیه‏السلام به شدّت از اون بیزارى جسته و امت را از گرویدن به اون بر حذر مى‏داشت، گروه «صوفیه» هست.
این فرقه از آغاز پیدایش توسّط «ابوالقاسم كوفى بهشمیّه» توانست تحت پوشش اسلام، عدّه‏اى از مسلمانانِ ساده‏لوح را بفریبد..
او رفته است
محمّد بن عبدالجبّار از امام عسكرى علیه‏السلام نقل كرده كه حضرتش فرمود: .
حضور آسمانی
از امام صادق علیه‏السلام در مورد «ابوهاشم كوفى» سؤال شد، امام صادق علیه‏السلام فرمود: .
سردار عاشق
«او فردى بسیار فاسد العقیده بود و مسلكى به نام تصوّف اختراع كرد و اون را مركزى براى اعتقادات پلید خود برنامه داد.»(1).
عشق، غربت، شهادت
آرى، بدعت، خودنمایى، چلّه نشینى، تعطیل كردن احكام دین، انزوا و...
از مظاهر تصوّف هست و ائمه علیهم‏السلام با اون مقابله نموده‏اند.
و موجب تأسّف اونكه این روش‏هاى غلط گاهى تحت عناوینى همچون: تشیّع، ابراز علاقه به اهل بیت علیهم‏السلام و یا تهذیب نفس انجام مى‏گیرد!.
الأمان
امام حسن عسكرى علیه‏السلام خطاب به صحابى گرانقدرش، ابوهاشم داود بن قاسم جعفرى فرمود: .
حجت یازدهم
«وقتى بر امت فرا مى‏رسد كه چهره‏هایشان خندان، ولى دلهایى تاریك دارند.
از دیدگاه اونان، سنّت یعنى بدعت و بدعت یعنى سُنّت.
مؤمن را به دیده حقارت مى‏نگرند و فاسق را ارج مى‏نهند.
فرمانروایان اونان افرادى نادان و ستم پیشه‏اند و دانشمندان ایشان دریوزه دربار ستمگرانند.
ثروتمندان اونها حقّ تهیدستان را به یغما مى‏برند و كوچك‏ترها بر بزرگان خود پیشى مى‏گیرند.
انسان‏هاى نادان از دیدگاه ایشان فردى آگاه و اشخاص حیله‏گر را مهذّب مى‏دانند.
میان فرد با اخلاص و انسان مُردّد تمییز نمى‏دهند.
اونان گوسفندان را از گرگ‏ها باز نمى‏شناسند..
مبشر پیام حق
از جمله جریان‏هاى فاسدى كه امام عسكرى علیه‏السلام به شدّت از اون بیزارى جسته و امت را از گرویدن به اون بر حذر مى‏داشت، گروه «صوفیه» هست.
این فرقه از آغاز پیدایش توسّط «ابوالقاسم كوفى بهشمیّه» توانست تحت پوشش اسلام، عدّه‏اى از مسلمانانِ ساده‏لوح را بفریبد.
عالمان و اندیشمندان اونها بدترین آفریده‏هاى الهى در روى زمین‏اند؛ چرا كه به فلسفه و تصوّف تمایل نشان مى‏دهند.
به خدا سوگند! اونها از عقیده [و فطرت] خود برگشته و از راه حق منحرف شده‏اند.
در علاقه و محبّت به مخالفان ما زیاده‏روى مى‏كنند و شیعیان و دوستداران ما را به گمراهى مى‏كشانند.
اگر به جاه و مقامى دست یابند، از گرفتن رشوه سیر نمى‏شوند و اگر به ذلّت گرفتار گردند، ریاكارانه خدا را پرستش مى‏كنند.
آگاه باشید كه اونان راه (سعادت و حقیقت) را بر مؤمنان مى‏بندند و مُبلّغان آئین كافرانند.
كسانى كه با اونها زندگى مى‏كنند، باید از اونان بر حذر بوده و دین و ایمان خویش را حفظ كنند.». سپس امام عسكرى علیه‏السلام فرمود: . «اى ابوهاشم! این مطالب را پدرم از پدران بزرگوارش، از جعفر بن محمّد علیهم‏السلام برایم نقل نمود.
این سخنان از اسرار ما هست، اونها را جز براى اهلش بازگو مكن
.»(2). نفوذ افكار انحرافى و از جمله تصوّف در میان شیعیان، خطرى بوده هست كه بزرگان از یاران ائمه علیهم‏السلام بدان اهتمام مى‏ورزیده و نقل اون را به امامان معصوم علیهم‏السلام منتقل مى‏نموده‏اند.. احمد بن محمد بن عیسى ـ از اصحاب امام حسن عسكرى علیه‏السلام ـ در نامه‏اى به حضرت چنین نقل مى‏دهد:. «گروهى یافت شده‏اند كه براى امت سخنرانى مى‏كنند و احادیثى مى‏خوانند و اونها را به شما و پدران شما نسبت مى‏دهند.
در میان اونهاست احادیثى كه قلوب ما اونها را نمى‏پذیرد ولى امكان ردّ این روایات وجود ندارد، چرا كه اونها را از پدران شما نقل مى‏نمایند.
ایشان دو نفرند؛ یكى، على‏بن حَسكة و دیگرى، قاسم یقطینى.». وى در ادامه مى‏نویسد:. «از عقاید ایشان هست كه مى‏گویند: مراد از سخن خدا كه مى‏فرماید:. «انّ الصّلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر»(3). مردى هست كه امت را از فحشاء بازمى‏دارد نه اونكه مقصود، ركوع و سجود باشد.
و مقصود از زكات نیز همان مرد هست نه دراهم و اخراج مال.
. و بر همین منوال، اوامر و نواهى خداوند را تأویل مى‏كنند.
بر ما منّت بگذارید و راه حق و سلامت از انحرافات را بیان نمایید.». امام عسكرى علیه‏السلام در جواب نوشت:. «ابن حَسكه دروغ مى‏گوید و براى شما همین كافى هست كه ما او را در زمره دوستان خود نمى‏شناسیم.
خدا، او را لعنت كند.
به خدا قسم! كه پروردگار، محمّد -صلى ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله ‏و سلم- و پیامبران قبل از او را نفرستاد مگر براى دین خالص و نماز و زكات و روزه و حج و ولایت.
و پیامبر گرامى اسلام -صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله ‏و سلم- امت را دعوت نكرد مگر به سوى خداى "وحده لاشریك له" و ما اوصیا از فرزندان پیامبر نیز بنده خدا هستیم و به او شرك نمى‏ورزیم.
اگر اطاعتش كنیم، بر ما رحم خواهد كرد و اگر نافرمانى‏اش كنیم، ما را عذاب خواهد نمود.
ما بر خدا حجّت نداریم بلكه حجّت از اوست بر ما و بر همه خلقش.
من این سخنان را نفى نموده، از این اشخاص بیزارى مى‏جویم؛ شما نیز اونها را رها كنید.
خداوند، لعنتشان كند.
و اونان را در تنگنا برنامه دهید و چنانچه اونها را در مكان خلوت یافتید، سرشان بر سنگ بكوبید.»(4).  . . 1.
سفینة‏البحار، شیخ عباس قمى، ص 145، بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس.. 2.
همان.. 3.
عنكبوت / 45.. 4.
رجال الكشّى، ج 2، ص 802 و 803، مؤسّسه آل البیت علیهم‏السلام ..  سیّد جعفر ربّانى. .  

نظرات کاربران

74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews