پژوهش در سقاخانه‌های مازندران


پژوهش در سقاخانه‌های مازندران
هدف : شناسایی و مطالعه معماری سنتی و مذهبی.


بازنگری محتوای آموزشی رشته سینما و بررسی نحوه انطباق آن با نیازهای کنونی ایران (در مقطع کارشناسی)
خلاصه: در این پژوهش به بررسی یک نمونه از بناهای مذهبی و سنتی و هنرهای بکار رفته در اون که در سراسر مازندران وجود دارد، پرداخته شده هست .


بررسی اولویتهای پژوهشی در رشته صنایع دستی در دانشگاه ها


شناسایی و تهیه اسناد تصویری برای گروه شهرسازی (تهیه اسلاید)


72 out of 100 based on 57 user ratings 482 reviews

فرهنگ توصیفی و تحلیلی آثار برگزیده نمایشی
ارائه مدل سه بعدی محیط و منظر پیرامونی و باستانی تحت در دوران هخامنشی
ارائه الگوهای طراحی با تاکید بر ترجیحات مردم
ارزیابی میزان توفیق و کارآیی ضوابط و مقررات ساختمانی در توسعه شهرها
بررسی کتاب‌های درسی از منظر معماری و شهرسازی
تاثیر مناطق جغرافیایی بر نقوش‏‎قالی سیستان و بلوچستان
بررسی آیین‌های نمایشی بومی سنتی شهرستان کمیجان و روستاهای تابعه
بررسی وضعیت آموزش در رشته‌های هنری (نقاشی، خوشنویسی، موسیقی وگرافیک) درشهر تبریز
نقش مدیریت شهری در توسعه سازمان فضایی شهر پژوهش موردی: شهر بابلسر
باشگاه تفریحی اقامتی دره دارآباد
موزه انقلاب مشروطیت
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*