ارزیابی مشارکت شهروندی در باز افرینی شهری سکونت گاه های غیر رسمی(نمونه موردی:محله کانی کوزله شهر سنندج)

طراحی مهد کودک با تکیه بر افزایش خلاقیت کودک
بررسی آثار بهمن محصص
نشانه شناسی طراحی پوستر تئاتر در ایران سال های 1390- 1380
طراحی معماری هایپرمارکت با رویکرد معماری اکوتک در شهرستان تنکابن
معرفی شاخص‌های موثر در طراحی فضاهای شهری به منظور ایجاد امنیت کودکان (نمونه موردی محلات باغ شاطر، عودلاجان، جنت‌آباد، نارمک و شهرک گلستان
مطالعه ی فیلم چهره نگاری شخصی به مثابه ی مستند اجتماعی
ساز و کارهای بصری جذب مخاطب در تبلیغات بسته بندی مواد غذایی ایران(بررسی موردی سه برند از محصولات غذایی ایران در دهه اخیر)
طراحی خانه سالمندان در کرمان با تاکید بر امید به زندگی
بررسی ویژگی های فنی، هنری و نمادین جقه های سلطنتی موجود در خزانه جواهرات ملی ایران
الگوهای موثر و پدیدآورنده‌ی سبک شخصی در انیمیشن؛ مطالعه ی موردی آثار چهار فیلم‌ساز تجربی از هیئت ملی فیلم کانادا (NFBC)
بازآفرینی بافت تاریخی شرق بازار ارومیه با رویکرد زمینه گرایی
ارزیابی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) با معیارهای مدیریت بحران شهری
بررسی تاثیر رویکرد طراح به مثابه مولف مایکل راک بر آثار طراحی استودیو 2x4
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*