مقایسه پاسخ‌های احساسی مردم از نورپردازی فضاهای عمومی (نمونه موردی: مناطق پیاده و میادین شهر کرمانشاه؛ میدان فردوسی، میدان مرکزی، میدان جم

طراحی وسیله‌ی کمک‌آموزشی به منظورتقویت درک ازبافت (برای کودکان پیش‌دبستانی)
بررسی پوشاک،تزئینات وزیورآلات زنان در شاهنامه با تاکید بر نگاره های شاهنامه بایسنقری
ارائه اصول طراحی به منظور ساماندهی و هویت بخشی مبادی ورودی شهر گرگان
از متن تا متن : تبدیل متن نوشتاری به تصویر سینمایی با تاکید بر آرا ژرار ژانت
مطالعه نقوش شکار و گرفت و گیر در فرش های دوره صفوی با رویکرد نشانه شناسی ارزش ها
طراحی کمپین‌ تبلیغاتی حفاظت از محیط‌زیست شمال ایران (با تاکید بر تبلیغات سازمانWWF)
تحلیل فرهنگ مصرف زیورآلات در لایه های اجتماعی شهر تهران
آسیب شناسی در بافت و تولید فرش های دستباف؛ (مطالعه موردی فرش هریس)
طراحی خوابگاه دختران دانشگاه‌ بین‌المللی امام‌رضا(ع) (مشهد) (در جهت ارتقاء کیفیت سکونتگاه‌های دانشجویی با رویکرد روانشناسی محیطی)
تأثیر لباس بر رفتارخلاقانه کودک (مطالعه موردی : تأثیر لباس چندمنظوره بر رفتار خلاقانه کودکان 3-? سال مهدکودک های اردبیل)
بررسی گرایش موسوم به کلاسیک در معماری معاصر تهران
بررسی کارایی اقلیمی ایوان در ابنیه سنتی اقلیم گرم و خشک
بررسی ازخود بیگانگی (الیناسیون) در سینمای دهه ی پنجاه ایران
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*