بررسی نقش عناصر طبیعت در رشد اجتماعی کودکان بی سرپرست؛ نمونه موردی: مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در گرگان

طراحی نوار ساحلی لوندویل با رویکردگردشگری پایدار(مطالعه موردی: شهر توریستی لوندویل، شهرستان آستارا)
تحلیل زیبایی‌شناختی سمبل جهانی تئاتر و ظرفیت‌های گرافیکی آن جهت طراحی لوگو (کار عملی: طراحی لوگو برای پژوهشکده‌ی نمایش‌خانه‌ی ایران‌شه
طراحی مجموعه فرهنگی- تفریحی بانوان کرمانشاه با تاکید بر تقویت تعاملات اجتماعی
ارائه راهکار موثر برای تحلیل ریسک پورتفولیوی پروژه ها
طراحی مجموعه چندمنظوره نمایشگاهی با رویکرد طراحی الگوریتمیک
بررسی نقش و اهمیت شهر بهبهان به عنوان یک شهر میانی در توسعه ای منطقه ای
بنیان های فکری،تاریخی،اجتماعی جریان‌نمایشنامه‌خوانی در ایران از نیمه دوم دهه هفتاد تا نود
شناخت و خاستگاه نقوش سفالینه های منسوب به سلطان آباد
بررسی استفاده از تبلیغات پنهان با رو یکردی اجتماعی
طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی
طراحی خیابان انقلاب در راستای تقویت زندگی اجتماعی(حدفاصل میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر)
طراحی و ساماندهی محور ناهار خوران گرگان با رویکرد مردم محوری
طراحی هتل پنج ستاره در کاشان با رویکرد زمینه گرایی
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*