بررسی اسلوب اجرایی در تصویرسازی کتاب کودک با موضوع دفاع مقدس دهه 60 تا 90 در ایران

پژوهشی برتصویرسازی کتاب چاپی کودک با رویکرد تعاملی- پروژه عملی: تصویرسازی یک داستان با بهره گیری از یافته های پژوهش نظری با تکیه بر رویکرد تع
رویکرد نشانه – معنا شناسی به فضا در آثار اکبر رادی (ملودی شهر بارانی- آهنگ های شکلاتی- مرگ در پاییز)-پروژه عملی:کارگردانی نمایش "دعوت"
بررسی راهکارهای باززنده سازی بافت فرسوده خیابان سعدی تهران
سنجش کیفیت حضور بانوان در فضای شهری (نمونه موردی: محله جنت آباد جنوبی)
تبیین رابطه بلند مرتبه سازی در مطلوبیت منظر شهری نمونه موردی محله الهیه تهران
تبیین الگویی از زیرساختهای سبز شهری در راستای پایداری شهرها نمونه موردی: مجموعه شهری تهران
Redirect the output of the exe batch file
Is there a good lightweight multiplatform C++ timer queue?
Returning an 'any kind of input iterator' instead of a vector::iterator or a list::iterator [duplicate]
GNU compiler warning “class has virtual functions but non-virtual destructor”
Resizing Controls in MFC
What are the access restrictions on accessing a DSN
streaming wav files
Combining two executables
C++ tr1 on GCC 3.4.4 (for the Nokia N810 tablet computer)
Obtain an index into a vector using Iterators

بررسی اسلوب اجرایی در تصویرسازی کتاب کودک با موضوع دفاع مقدس دهه 60 تا 90 در ایران
نتیجه نهایی که در انتهای رساله و در جدولی ارائه و تنظیم گردید، فراخوان می دارد که تصویرگران ایرانی در تصویرسازی کتابهای کودک با موضوع دفاع مقدس بیشتر ازاسلوب دستی و از تکنیک آبرنگ که بلحاظ دارا بودن ویژگی های خاص اجرایی در بین هنرمندان و قدرت ایجاد فضاهای تخیلی، احساسی و لطیف که از ویژگی های خاص دوران کودکی هست بیشتر هستفاده کرده اند و در حد فاصل دهه 60 تا 90 برای تصویرسازی با این موضوع با هستفاده از اسلوب دستی موفق تر بوده اند.


ارتقاء کیفیت فضاهای شهری با رویکرد ایجاد حس تعلق به مکان نمونه موردی ( شهرک اکباتان )


بررسی ملاک های ارزشگذاری داوری آثار برندگان نمایشگاه بلونیا (مطالعه موردی، آثار برندگان از سال 2011 تا 2015 ) - پروژه عملی: تصویرسازی داستانی ازش


78 out of 100 based on 53 user ratings 278 reviews

بررسی تطبیق مجالس نسخه های خمسه نظامی(در موزه والترز) با تاکید بر مجالس بزمی- پروژه عملی:ملاقات فرهاد و شیرین در کوه بیستون (فرهاد شیرین را که
ساماندهی فروشندگان اغذیه در منطقه لشکر آباد اهواز با رویکرد طراحی تعاملی
بررسی ویژگی های صوری(فرمی)صفحات افتتاح قرآن های چاپ سنگی موجود در کتابخانه استان قدس رضوی
ارزیابی الگوی تعاملات شهروندان در پروژه های بزرگ مقیاس شهری با تاکید بر رویکرد شهروندی فضایی مورد پژوهشی: اراضی عباس آباد- تهران
باز خوانی الگوهای هندسی عنصرشباک برمبنای بهینه سازی نور روز؛ نمونه موردی طراحی ساختمان اداری شیشه قزوین در تهران
معرفی و تحلیل نقاشی های سقفی بقعه سید رکن الدین و بقعه سید شمس الدین (دوران ایلخانی در شهر یزد)
طراحی و بررسی جداره‌ های سبز درترکیب با فضای مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی
نقاشی زیر روغنی براساس نمونه های گل ومرغ دوره ی قاجارموزه قرآن وکتابت
ارزیابی و شبیه سازی رشد آتی شهر زابل در افق سال 2055 میلادی با استفاده از مدل سلول های خودکار و زنجیره مارکوف
طراحی الگوی خانه ی ایرانی جهت بازآفرینی بعد کالبدی حس مکان بر اساس مفاهیم سنتی خانه های سنتی بومی ، نمونه موردی خانه های واقع در شهر آمل
ارزیابی اثرات حاصل از بازآفرینی محدوده چشمه علی شهر ری (تهران) برافزایش پایداری شهری
عنوان: بررسی اثرات احتمالی پروژه های نوسازی شهری بر برون رانی ساکنان قدیمی محلات(نمونه موردی : محله دستغیب تهران )
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*