بررسی تطبیقی موسیقی مقامی لرستان ونقوش فرش لری


بررسی تطبیقی موسیقی مقامی لرستان ونقوش فرش لری
در این نکته که میان رشته های گوناگون هنری ارتباطی نهانی هست جای شبهه نیست.


تعیین اصول طراحی خانه های سالمندان با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان: نمونه موردی شهر تبریز
به پرده یا پیکره ای که در نهایت زیبایی پرداخته شده باشد می گویند(شعراست) به شعری که منظره یا حالتی را خوب توصیف کرده باشد، می گویند نقاشی هست.


باورپذیری و انرژی بازیگر
در تجلی دو هنر موسیقی و فرش بازی اصوات و نغمه ها از یک سو و فرم ها و رنگ ها از سوی دیگر، گویی قصه ای شیرین و لطیف را از دو زبان باز گو می نمايند.


مطالعه زیبایی در حکمت و فلسفه هنر اسلامی ( نمونه موردی زیبایی از دیدگاه ملاصدرا )
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نقوش دست بافته های لری و موسیقی لرستان از طریق نگاهی به ساختار و ویژگی های دست بافته ها و طرح ها و نقوش رایج و هم چنین شناخت موسیقی این منطقه هست تا از این طریق به این همبستگی پی ببریم.


دیرین تغذیه‌شناسی مردمان عصر آهن منطقه‌یسن در محدوده سیاهکل استان گیلان با استفاده از دستگاه جذب اتمی
تحقیق حاضر که به شیوه کتابخانه ای- میدانی صورت گرفته، شامل پنج فصل می باشد که در فصل اول کلیات تحقیق مطرح شده، در فصل دوم به معرفی مختصری از شرایط فرهنگی،سیاسی،جغرافیایی و آب و هوایی و انواع دستبافته های این منطقه پرداخته ، در فصل بعدی پس از مختصری بحث در مورد موسیقی و موسیقی مقامی و شرایط موثر در شکل گیری اون و کلیاتی پیرامون موسیقی لری، به معرفی انواع مختلف موسیقی لری پرداخته و ساز های مختلفی که در منطقه کار برد دارند و هم چنین انواع مختلف رقص های منطقه معرفی شده اند.در فصل چهارم پس از بحث در مورد کلیاتی پیرامون موسیقی و فرش در مورد ریشه های مشترک بین دو هنر موسیقی و فرش بحث شده، در فصل آخر با هستفاده از یافته های موجود پیرامون دو هنر فرش و موسیقی و تجزیه و تحلیل اون ها چند نمونه از دست بافته های منطقه انتخاب گردیده و ساختار اون ها از چند منظر مورد مطالعه برنامه گرفته و در پایان چند قطعه موسیقی برای دست بافته های مختلف این منطقه اریه شده هست.


شناخت معیارهای فضای شهری گذران اوقات فراغت به منظور تعامل کودکان در محیط نمونه ی موردی: طراحی کناره ی دریاچه ی زریبار، شهرستان مریوان


تصور و تصویر کلاغ در فرهنگ ایران از منظر نشانه شناسی


60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews

بررسی بصری تصویر زن در شاهنامه تهماسبی و داوری
بررسی ضرب المثل ها در فرهنگ عامه مردم و نمود آن در تصویر سازی کپشن های تلویزیونی – پروژه عملی : تصویر سازی ضربالمثلها برای بک گراند مجریهای ت
بررسی و تحلیل تأثیرپذیری نقاشی معاصر ایران از جریان رئالیسم
بررسی نقوش و پارچه های زربفت صنایع مستظرفه از1307 تاکنون
بررسی پدیده وندالیسم و ارزیابی تاثیر عوامل دخیل در اتخاذ رویکرد حفاظت پیشگیرانه
بررسی تکنیکهای گسترش‌یافته ویولن در منتخبی از آثار لوچیانو بریو و گئورگی لیگتی
ابزار شناسی صنایع دستی دوره اسلامی ایران(مورد پژوهی ابزارهای مورد استفاده در بافت منسوجات)
شاهنامه خوانی در ایل بختیاری
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*