مطالعه عناصــرِگرافیکیِ نقوشِ بزمی در فلـزکاریِ دوره ساسانی


مطالعه عناصــرِگرافیکیِ نقوشِ بزمی در فلـزکاریِ دوره ساسانی
نگارنده در این پژوهش با هدف بررسی شیوهها و قابلیتهای تزئیناتی و سیر تحول اون در نقشمایههای بزمی فلزکاری دوره ساسانی یا به زبان دیگر یافتن قابلیتهای گرافیکی گوناگون در فلزکاری نقوش بزمی دوره ساسانی، نمادشناسی نقوش و شناسایی مهمترین آلات موسیقیایی دست به تحقیق زده هست.


بررسی نظام فضایی شهری و تدوین شاخص های تقسیمات محله ایی منطقه 8 تهران
یافتن تکنیکهای ساخت اشیاء فلزی، چگونگی ارتباط نقوش با ظروف و کارکردها و مفاهیم اون و یافتن مهترین تقابلهای موضوعی به کار رفته در نقوش بزمی فلزکاری دوره ساسانی از سوالات پايه ی این پژوهش میباشد.


کیـچ‌آرت (برگرفته از هنر عامه‌پسند) در هنر معاصـر ایران
مطالعهی پیشرو، از لحاظ ماهیت و روش تجزیه و تحلیلی از روش توصیفی - تحلیلی بوده و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای و اسنادی میباشد

مطالعه تطبیقی قالی‌های تصویری کرمان و کاشان از لحاظ فرمی و محتوایی(اواخر قاجار تا اواخر پهلوی)


66 out of 100 based on 21 user ratings 146 reviews

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای خوشنویسی (نمونه موردی شهر شهرکرد)
تاثیرات بصری خط در گرافیک محیطی فضای داخلی هتل با رویکرد زیبایی شناسی(با استناد بر ده هتل بزرگ در مشهد)
تقویت پیوندهای مشهد-شاندیز و اثرات آن بر توسعه منطقه ای با رویکرد تحلیل شبکه منطقه ای
بررسی کاربرد نقوش و شیوه سمبه زنی در جلدسازی دوره سلجوقی تا تیموری در ایران
مقایسه کوارتتهای زهی بلا بارتوک و دمیتری شُستاکوویچ از دیدگاههای هارمونی و فنون آهنگسازی
بررسی هنرشالبافی کرمان (ازقاجارتاامروز)و استفاده کاربردی از آن درطراحی لباس بانوان
بررسی دوازده مجلس از نگاره های برادران داوری(شاهنامه داوری،سده سیزدهم ه.ق)
تجلی خیال در هنر منظر پردازی با تاکید بر نقش درختان (نمونه موردی : درخت سرو)- پروژه عملی: ساماندهی منظر مسیر گردشگری محدوده باغ تاریخی فین کاشا
بررسی جنبه های دراماتیک آیین های سور و سوگ لرستان با رویکرد نشانه شناسی
بررسی روش ها و تکنولوژی های جدید تولید محصولات با توجه به روش های نمونه سازی سریع و مطالعه در مورد مواد اولیه گوناگون در ساخت محصولات خانگی
بررسی بصری آرم دانشگاه های ایران(دولتی و غیردولتی)
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*