طراحی مهد کودک با تکیه بر افزایش خلاقیت کودک


طراحی مهد کودک با تکیه بر افزایش خلاقیت کودک
دوران کودکی آغاز گر تمام ابعاد زندگی انسان هست.


تاثیرات بصری خط در گرافیک محیطی فضای داخلی هتل با رویکرد زیبایی شناسی(با استناد بر ده هتل بزرگ در مشهد)
شخصیت فرد، شناخت توانایی های خود،بروز هستعداد های ذاتی و...


تقویت پیوندهای مشهد-شاندیز و اثرات آن بر توسعه منطقه ای با رویکرد تحلیل شبکه منطقه ای
همه از این دوران سرچشمه می گیرند.در دوران کودکی قابلیت ها و خلاقیت های فردی پایه گذاری میشود و بهترین وقت پیشرفت برای خلاقیت و تخیل می باشد.از نظر فروید ،منبع خلاقیت را باید درتجربیات دوران کودکی فرد یافت .ازاین رو لازم هست تا در مراحل اغازین رشد کودک،پرورش خلاقیت او مورد توجه برنامه گیرد.


بررسی کاربرد نقوش و شیوه سمبه زنی در جلدسازی دوره سلجوقی تا تیموری در ایران
دوران کودکی دوران کشف تازه جهان هست و این کشف بر پايه امکاناتی که محیط اجتماعی در اختیارش برنامه میگذارد صورت میگیرد.


مقایسه کوارتتهای زهی بلا بارتوک و دمیتری شُستاکوویچ از دیدگاههای هارمونی و فنون آهنگسازی
کودک طی این سال ها از محیط تاثیر بیشتری میگیرد و در مورد محیط خود به طور طبیعی کنجکاو هست.


بررسی هنرشالبافی کرمان (ازقاجارتاامروز)و استفاده کاربردی از آن درطراحی لباس بانوان
.لازم به ذکر هست که فضای فیزیکی میتواند ایده بر انگیز و متنوع باشد و در رشد خلاقیت بسیار تاثیر گذارباشد.از این رو در طراحی معماری توجه به مفهوم خلاقیت در طراحی فضاها و محوطه های مناسب برای کودکان در راستای برانگیزش و ارتقا سطح خلاقیت اهمیت پیدا می کند.


بررسی دوازده مجلس از نگاره های برادران داوری(شاهنامه داوری،سده سیزدهم ه.ق)
دوفرضیه مهم در این تحقیق وجود داشته هست: 1-با بهره گیری از قابلیت های محیطی میتوان بر ذهن و رفتار کودکان تاثیر گذاشت و به صورت خوشخیم باعث بروز و ارتقا خلاقیت در انان شد.


تجلی خیال در هنر منظر پردازی با تاکید بر نقش درختان (نمونه موردی : درخت سرو)- پروژه عملی: ساماندهی منظر مسیر گردشگری محدوده باغ تاریخی فین کاشا
2-بهینه سازی وایجاد هماهنگی میان نیاز های کودکان و با محیط کالبدی مهدکودک ها میتواند در بروز و ارتقا خلاقیت کودک موثر باشد.


بررسی جنبه های دراماتیک آیین های سور و سوگ لرستان با رویکرد نشانه شناسی
روند زیر در اثبات این فرضیه ها طی شد: ? بررسی مفهوم خلاقیت و اهمیت اون برای کودکان.

? بررسی چگونکی رشد خلاقیت و تاثیر اون بر سایر حوزه های یادگیری.

? بررسی نظریات روانشناسی رشد کودک و نیاز های کودک در سنین مختلف.

? تاثیر بازی بر پرورش و رشد خلاقیت و دیگر جنبه های رشد کودک.

? بررسی روانشناسی کودک و بازی و رشد.

چگونگی ساوقتدهی کردن فضای معماری به منظور ایجاد تاثیر خوشخیم بر رشد (خلاقیت) کودک.

و از مطالعات انجام شده، معیارها و اصول طراحی برای ساوقتدهی فضایی و کیفیت بصری مناسب هستخراج شد، به گونه ای که این راهکارها بتواند تأثیر خوشخیمی بر رشد پرورش خلاقیت کودک داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: مهدکودک، خلاقیت،کودک،رشد،معماری


72 out of 100 based on 47 user ratings 1022 reviews

بررسی روش ها و تکنولوژی های جدید تولید محصولات با توجه به روش های نمونه سازی سریع و مطالعه در مورد مواد اولیه گوناگون در ساخت محصولات خانگی
بررسی بصری آرم دانشگاه های ایران(دولتی و غیردولتی)
بررسی تاثیر عکس درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی و ترس کودکان مبتلا به سرطان
بررسی نشانه معنا شناختی تصویرسازی های چاپ سنگی میرزا علی قلی خویی- پروژه عملی: طراحی تصویر برای تی شرت با الهام از تصاویر چاپ سنگی دوره قاجار
بررسی تطبیقی منتخبی از نمونه‌های مصور هزار و یک شب در ایران و سایر کشورهای اروپایی ضمن تاکید بر ویژگی های بصری - پروژه عملی: تصویرسازی یکی از
مطالعه ی تئاتر محیطی ایران در دهه های 80 و 90 ، بر اساس آراء ریچارد شکنر
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*