طراحی مجتمع رفاهی ورزشی با رویکرد جذب گردشگر و توریست به مساحت 5000 مترمربع در بندرترکمن

تحلیل فرهنگی قالی خشتی چالشتر (با رویکرد انسان شناسی هنر)
طراحی معماری مرکز اداری آموزشی پژوهشی و حفاظتی میراث فرهنگی شهر رشت در جهت ارتقا هویت و افزایش حس تعلق شهروندان با تاکید بر نمادها و نشانه ها
بهینه سازی فرم ساختمان‌های اداری بر اساس الگوریتم‌های تکاملی در جهت توسعه پایدار
طراحی مدرسه و مجموعه ورزشی شهر لاهیجان با استفاده از تکنولوژیهای نوین
طراحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد روانشناسی محیط
بررسی انتقادی زیر ژانر اسلشر در سینمای آمریکا از دهه ی 80 تا کنون و نسبت آن با مسائل اجتماعی آمریکا
بازشناسی و تحلیل الگوهای معماری تالارهای شاهان صفوی درشهر اصفهان
بررسی تاثیر گرافیک محیطی بر ارتقاء کیفیت بصری و فرهنگی فضای شهری(نمونه موردی شهر زاهدان)
بررسی عناصر بصری و فنی جلدهای روغنی قاجاری محفوظ در "موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک" و"کاخ موزه گلستان"- پروژه عملی: اجرای اثری با استفاده از نق
تحلیل تقابل درون‌مایه‌های سینمای مستقل پس از دهه هشتاد امریکا با جریان اصلی هالیوود با محوریت آثار ریچارد لینکلیتر
طراحی مجتمع های مسکونی بهینه با رویکرد معماری سبز و بهینه سازی مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک طراحی یک نمونه موردی در شهر سمنان
طراحی وسیله ی آموزشی برای کودکان دبستانی شهر قم در جهت ایجاد فرهنگ کاهش مصرف و استفاده بهینه از آب
تحلیل عملکرد پلهای حرارتی ایجاد شده در بالکنها و ارائه راهکارهای موثر درجهت کاهش آنها (نمونه موردی : تهران)
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*