شناخت و خاستگاه نقوش سفالینه های منسوب به سلطان آباد


شناخت و خاستگاه نقوش سفالینه های منسوب به سلطان آباد
با هستبرنامه حکومت ایلخانی در قرن هفتم و هشتم هجری مراکز سفالگری جدیدی در ایران از جمله سلطان آباد و حومه اون تاسیس شد.


بررسی تئوری ترتیب علائم مایه نما در موسیقی ایران
اگرچه در انتساب این سفالینه ها به منطقه سلطان آباد تردید وجود دارد، اما همگونی سفالینه ها از نظر شکل و نقش و لعاب موجب شده که این سفالینه ها را به سبک سلطان آبادی منسوب نمایند.


بررسی نمایشنامه‌های لابیرنت و سه چرخه اثر فرناندو آرابال بر اساس نظریه شیزوآنالیز ژیل دلوز و فلیکس گتاری
هدف از این پژوهش، مطالعه نقوش سفالینه های منسوب به سلطان آباد به منظور شناخت نقوش و خاستگاه اون ها می باشد، و از این رهگذر به شناخت و طبقه بندی سفالینه ها، معانی و مفاهیم نقوش و شرایط موثر بر پیدایش اون ها می پردازد.


الگوی جدید برنامه سازی رادیویی برای ارتقای سلامت عمومی جامعه ( مطالعه موردی : رادیو سلامت )
این پژوهش به روش تاریخی و توصیفی ـ تحلیلی انجام شده هست و از طریق گرد آوری اطلاعات با مطالعه‌ی منابع و اسناد کتابخانه‌ای، بازدید از موزه های داخلی و جستجو در موزه ها و مجموعه های اونلاین خارجی و تحلیل نقوش در پی یافتن خاستگاه نقوش سفالینه های منسوب به سلطان آباد می باشد.


جایگاه گرافیک در چالش های اجتماعی (مطالعه موردی: بحران جمعیت در جهان) - پروژه عملی: طراحی گرافیک برای بحران جمعیت در ایران (شامل: طراحی پوستر و
روش نمونه گیری به صورت انتخابی و در مجموع 103 نمونه، متعلق به موزه های ایران و خارج از ایران، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند.


مکان سازی در محله (نوغان) مبتنی بر رهیافت های شهر ایرانی - اسلامی « نمونه موردی: شهر مشهد»
شرایط گوناگونی بر شکل گیری نقوش سفالینه های منسوب به سلطان آباد تاثیر نهاده هست، برخی از نقوش ادامه سنت های ایرانی- اسلامی هستند و برخی دیگر دچار تغییر در مفاهیم و یا شکل ظاهری شده اند.


طراحی و ساخت تندیس های سرامیکی معاصر با استفاده از تکنیک راکو ملهم از نقوش سفالی دور? سامانیان
در نقش مایه هایی که بیشتر تحت تاثیر چین هستند سبک طبیعت گرایانه نقوش مشخص هست، در حالیکه برخی از حیوانات نقش شده بر سفال سلطان آباد از گذشته در هنر ایران رایج بوده اند؛ غالب نقوش سفالینه های سلطان آباد با وجود تاثیر پذیری از شیوه نقش پردازی چینی-مغولی دارای معنا و مفاهیم نمادین در فرهنگ گذشته ایرانی-اسلامی هستند.


اصلاح پشم با ترکیب کیتوسان- سیانوریک کلراید و مطالعه ویژگی های رنگرزی آن با رنگزاهای طبیعی


طراحی ایستگاه مطالعه شهری
نمایه ها:


72 out of 100 based on 27 user ratings 752 reviews