بررسی استفاده از تبلیغات پنهان با رو یکردی اجتماعی


بررسی استفاده از تبلیغات پنهان با رو یکردی اجتماعی
چکیده در دنیاى رو به توسعه و به شدت در حال تغییر کنونى، امت از شیوه هاى تکرارى تبلیغات که خرد کمتر در اون به کار گرفته شده هست، خسته شده اند.


بررسی نمایشنامه‌های لابیرنت و سه چرخه اثر فرناندو آرابال بر اساس نظریه شیزوآنالیز ژیل دلوز و فلیکس گتاری
اونها مى خواهند با ایده هاى نو مواجه شوند، بدین رو تبلیغ در وقتى که انتظارش را ندارند یا به شیوه اى که انتظارش را ندارند و بدون ایجاد مزاحمت برای او، پیام را برساند، جذابیت بیشتری یافته هست.


الگوی جدید برنامه سازی رادیویی برای ارتقای سلامت عمومی جامعه ( مطالعه موردی : رادیو سلامت )
بازار یابى حسى و تبلیغات پنهان یا غیر مستقیم ، نمایانگر تعاملات بین ضمیر خود آگاه و ضمیر ناخودآگاه خریدار می باشد که در این پژوهش نتیجه حاصل از این تعاملات به تبلیغات غیر مستقیم یا پنهان منجر می شود.


جایگاه گرافیک در چالش های اجتماعی (مطالعه موردی: بحران جمعیت در جهان) - پروژه عملی: طراحی گرافیک برای بحران جمعیت در ایران (شامل: طراحی پوستر و
نتیجه به دست آمده از پژوهش حاضر رسیدن به مفهوم جدیدى به نام ضمیر بازار هست زیرا در دنیاى مدرن این ضمیر بازار هست که عمل مى کند.


مکان سازی در محله (نوغان) مبتنی بر رهیافت های شهر ایرانی - اسلامی « نمونه موردی: شهر مشهد»
تبلیغات غیر مستقیم و پنها ن طراحى مى شود تا بار دیگر بتوانیم بدون این که فریاد بزنیم صدایمان را به گوش مخاطب خود برسانیم.


طراحی و ساخت تندیس های سرامیکی معاصر با استفاده از تکنیک راکو ملهم از نقوش سفالی دور? سامانیان


اصلاح پشم با ترکیب کیتوسان- سیانوریک کلراید و مطالعه ویژگی های رنگرزی آن با رنگزاهای طبیعی


54 out of 100 based on 19 user ratings 644 reviews

طراحی ایستگاه مطالعه شهری
بررسی خلاقیت در پوسترهای سه دهه اخیر ایران
شناخت ظرفیت‌های اسنادی، تصویری و موضوعی نگارگری ایرانی برای تولید فیلم مستند و بازسازی‌های تاریخی
ساماندهی و طراحی منظر امن لبه ی ساحلی بر پایه ی رویکرد CPTED (نمونه موردی: محدوده ای از ساحل بندر انزلی)
بررسی تحول سیمای قهرمان در سینمای پس از انقلاب
بررسی جنبه‌های مختلف بازنمایی زنان در آثار فیلم‌سازان زن ایران
برنامه ریزی در جهت تحقق شهر هوشمند با تأکید بر فعالیت ها و کاربری های شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران)
عنوان مطالعه قیاسی محلات بافت قدیم با بافت جدید شهری با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی (مطالعه موردی:مقایسه محلات منیریه وجنت آباد مرکزی)
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*