طراحی خیابان انقلاب در راستای تقویت زندگی اجتماعی(حدفاصل میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر)


طراحی خیابان انقلاب در راستای تقویت زندگی اجتماعی(حدفاصل میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر)
امروزه فضاهای عمومی درشهرها ظرفیتی عظیم برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان و تأمین زندگی اجتماعی او محسوب می‌شوند.


جایگاه گرافیک در چالش های اجتماعی (مطالعه موردی: بحران جمعیت در جهان) - پروژه عملی: طراحی گرافیک برای بحران جمعیت در ایران (شامل: طراحی پوستر و
بنابراین توجه به این فضاها به عنوان فراهم نماينده بستر حضور انسان‌ها جهت برقراری تعاملات اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار هست.


مکان سازی در محله (نوغان) مبتنی بر رهیافت های شهر ایرانی - اسلامی « نمونه موردی: شهر مشهد»
خیابان به عنوان یک فضای عمومی، باید پاسخگوی رابطه متقابل انسان با محیط و تأمین نماينده نیاز او باشد، که در این امر، شناخت نیازها، فعالیت‌های انسان و بیان درستی از الگوهای رفتاری او ضرورت دارد.


طراحی و ساخت تندیس های سرامیکی معاصر با استفاده از تکنیک راکو ملهم از نقوش سفالی دور? سامانیان


اصلاح پشم با ترکیب کیتوسان- سیانوریک کلراید و مطالعه ویژگی های رنگرزی آن با رنگزاهای طبیعی


66 out of 100 based on 61 user ratings 536 reviews

طراحی ایستگاه مطالعه شهری
بررسی خلاقیت در پوسترهای سه دهه اخیر ایران
شناخت ظرفیت‌های اسنادی، تصویری و موضوعی نگارگری ایرانی برای تولید فیلم مستند و بازسازی‌های تاریخی
ساماندهی و طراحی منظر امن لبه ی ساحلی بر پایه ی رویکرد CPTED (نمونه موردی: محدوده ای از ساحل بندر انزلی)
بررسی تحول سیمای قهرمان در سینمای پس از انقلاب
بررسی جنبه‌های مختلف بازنمایی زنان در آثار فیلم‌سازان زن ایران
برنامه ریزی در جهت تحقق شهر هوشمند با تأکید بر فعالیت ها و کاربری های شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران)
عنوان مطالعه قیاسی محلات بافت قدیم با بافت جدید شهری با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی (مطالعه موردی:مقایسه محلات منیریه وجنت آباد مرکزی)
مطالعه و ارائه راهکارهایی برای اقتباس وفادارانه و موفق از امر مقدس بدون شکستن تابوهای آن در انیمیشن
مطالعه نقش گردشگری بر توسعه پایدار مناطق شهری؛با تاکید بر تقویت عوامل طبیعی(مطالعه موردی منطقه 22 تهران)
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*