ارتقا کیفیت زندگی شهری در فضاهای عمومی بافت فرسوده با بهره گیری از راهبردهای طراحی محرک توسعه(نمونه موردی: پیرامون بازارقدیم شهر ارومیه)

تبیین شاخصه ها و مصادیق واقعی گرایی در تاریخ نگارگری ایرانی تا پایان دوره قاجار
بررسی مفاهیم نقوش اسلیمی ماری- ابری جلدهای دوره صفوی ایران به منظور طراحی زیورآلات
بررسی ویژگی های تجسمی کمیک استریپدر آثار 20 هنرمندکارتونیست ( هنرمند کمیک استریپ)ما بین سالهای 1980-2014
گفتگومندی در نقد هنرهای تجسمی امروز ایران(مطالع? موردی ده? 80 هجری شمسی در نشریات هنر فردا، حرفه-هنرمند، گلستانه و تندیس)
بررسی امکانات بیانی و روایتی فیلم مستند.مباحثی در بوطیقای روایت در فیلم مستند
بررسی رابطه آموزش و سرکوب با تأکید بر نظریه پائولو فریره در تئاتر و نظام آموزشی
طراحی مجتمع مسکونی در راستای افزایش کیفیت زندگی با تاکید ‏بر فضاهای باز و نیمه باز خصوصی
بررسی نقش اموجی در تئاتربودگی سامانه‌های پیام‌رسان آنی با نگاهی به نقش ماسک در تئاتر صحنه‌ای
بررسی تاثیر انیمیشن تعاملی پرمخاطب (بازی های رایانه ای) برای آموزش حفظ محیط زیست در کودکان- پروژه عملی: ساخت فیلم"بازی طبیعت"
تحلیل نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در تحقق شهر خلاق (نمونه موردی: شهر اصفهان)
جایگزینی رویکرد جامعه‎شناسی با روان‎شناسی در شخصیت‎پردازی نمایشنامه‌های سارتر
بهینه سازی فرآیند مسیر یابی در طراحی معماری بیمارستان براساس هوش جمعی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان( مورد پژوهی : بیمارستان استاد عا
بررسی تطبیقی آموزه‌های متداکتینگ و سیستم استانیسلاوسکی با تاکید بر آثار لی استراسبرگ، استلا آدلر، مایزنرواستانیسلاوسکی
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*