بررسی ضرب المثل ها در فرهنگ عامه مردم و نمود آن در تصویر سازی کپشن های تلویزیونی – پروژه عملی : تصویر سازی ضربالمثلها برای بک گراند مجریهای ت

آسیب شناسی نشانه های فرهنگی از منظر گرافیسم تیزرهای تجاری تلویزیون ایران مطالعه موردی، تیزرهای تجاری (1394-1384) –پروژه عملی: طراحی یک تیزرتبلی
تأثیر هنر اسلامی بر جنبه معماری و دکوراتیو مکتب آرت نوو
مفهوم مرگ در هنر پسامدرن(مطالعه موردی:آثاردیمن هرست)
نقش تئاتر پداگوژی در طرح مسائل اجتماعی(موردمطالعه: نمایش همتون منو میشناسین) –پروژه عملی: کارگردانی نمایش" این جا جای تو نیست"
اصلاح کالای سلولزی با کیتوسان به منظور بهبود جذب رنگ پوست پسته با استفاده از امواج ما فوق صوت
ببهینه سازی فرم ساختمان های بلند جهت کاهش تاثیر نیروی جانبی باد بر روی پوسته خارجی بنا با رویکرد معماری دیجیتال
Redirect the output of the exe batch file
Is there a good lightweight multiplatform C++ timer queue?
Returning an 'any kind of input iterator' instead of a vector::iterator or a list::iterator [duplicate]
GNU compiler warning “class has virtual functions but non-virtual destructor”
Resizing Controls in MFC
What are the access restrictions on accessing a DSN
streaming wav files
Combining two executables
C++ tr1 on GCC 3.4.4 (for the Nokia N810 tablet computer)
Obtain an index into a vector using Iterators

بررسی ضرب المثل ها در فرهنگ عامه مردم و نمود آن در تصویر سازی کپشن های تلویزیونی – پروژه عملی : تصویر سازی ضربالمثلها برای بک گراند مجریهای ت
در این رساله، سعی به این هست.


واکاوی تکنیکها و اصطلاحات هنر قلمزنی
تا نکاتی راجع به ضرب‌المثل‌ها و گرافیک تلویزیونی بررسی شود.


تحلیل چگونگی ترجمان سبک های هنری قرن بیستم به زبان مد لباس (1960-1900)
در ابتدا متل و مثل مورد تعریف برنامه گرفته، سپس جستجویی در تحول زبان فارسی کنونی و ضرب‌المثل‌ها صورت پذیرفته هست.


بررسی نقش رسانه بر مدِ لباس زنان شهر تهران بعد از انقلاب
در فصل دوم تلویزیون و به طور خاص روابط انسانها و تلویزیون (تلویزیون و مخاطب) مورد بررسی برنامه می‌گیرد و سعی بر این هست فرهنگ دیدن تلویزیون در میان امت مورد بررسی برنامه گیرد.


عوامل موثر در شکل گیری برندهای منسوجات در بازار جهانی مطالعه موردی: برند( اٌز دی لک) ترکیه
سپس اون، گرافیک تلویزیونی مطرح می‌شود و کپشن یا پس زمینه مجری‌های تلویزیون مورد نقد برنامه می‌گیرد.


طراحی بوستان شهری بر اساس ارزش های معنایی باغ ایرانی، (نمونه موردی: اراضی باز انتهای مسیل ولنجک)
سپس به تاریخچه گرافیک تلویزیون ایران پرداخته شده هست و نکات فنی ساختن کپشن‌ها و همچنین ابعاد و انواع کپشن‌ها مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


تاثیر ویژگی های هنر نقاشی دوره قاجار بر روی آثار تصویر سازی صنیع الملک در مصور سازی های کتاب هزارو یک شب
در نهایت به بررسی صحنه‌های تلویزیونی چه به صورت نماهای بسته و یا دکور باز پرداخته شده هست.


بررسی امکان چاپ کالای ابریشم و پنبه با رنگزای طبیعی ریوند چینی و خواص ضد باکتریایی آن
در این رساله کوشش شده هست تا با ذکر نکات مثبت یک کپشن و طراحی و ساخت اون، به معایب کپشن‌های داخلی (ایران) پی ببریم.


بررسی طراحی تجربه کاربری در اپلیکیشن های اندروید بانک های ایران60 out of 100 based on 15 user ratings 290 reviews