سالیابی مسجد قرمز بناب به روش درخت گاهشناسی (دندروکرونولوژی)


سالیابی مسجد قرمز بناب به روش درخت گاهشناسی (دندروکرونولوژی)
از روش درخت‌گاه‌شناسی در باستان‌شناسی برای تعیین وقت دقیق قطع درخت و هستفاده از چوب اون در آثار تاریخی هستفاده می‌شود.


نشاننشانه شناسی فرهنگی مرگ خواهی قهرمانان در سینمای ایران (مطالعه ی موردی فیلم های مسعود کیمیایی)–پروژه عملی: ساخت فیلم"او"
مسئله اصلی پژوهش حاضر، تعیین قدمت مسجد تاریخی معروف به قرمز در شهرستان بناب آذربایجان شرقی هست.


بررسی تاثیرات خصوصی سازی دولتی در تئاتر، بر رفتارها و مناسبات تولید تئاتر درایران از 1388 تا 1394-پروژه عملی: کارگردانی نمایش " پرده سوم، صحنه ی چ
پس از تهیه مقطع از ستون‌های چوبی این مسجد، الگوی رشد به‌دست آمده طی مطالعات درخت‌گاه‌شناختی با نمودار الگوی رشد درختان ارس شرق اوناتولی مقایسه شده و نهایتا قدمت اواخر صفوی برای این مسجد پیشنهاد شده هست.


طراحی فضاهای شهری با تاکید بر ارتقاء زندگی شبانه نمونه موردی :بلوار پیامبر اعظم (ص) قم
الگوی رشد درختان منطقه آذربایجان با نمونه‌برداری و اندازه‌گیری پهنای حلقه‌های رشد درختان ارس منطقه جزیره اسلامی تهیه شده هست.


ساماندهی محور کلکچال با تاکید بر ارزش های طبیعی کوهستان(محدوده طراحی: حدفاصل میدان کلکچال تا ایستگاه اول کوهنوردی)
مقایسه نمودار حاصل با منحنی رشد درختان ارس و بلوط در شرق فلات اوناتولی، نشاندهنده انطباق بالای الگوی رشد دو منطقه می‌باشد؛ لذا برای سالهای دورتر که منحنی رشد درختان منطقه جزیره اسلامی پوشش نمی‌دهد، منحنی درختان شرق فلات اوناتولی به عنوان مرجع قابل هستفاده می‌باشد.


احیاوبازشناسی باغ بهلگرد بیرجند براساس مستندات تصویری و تاریخی


بازپیرایی عمارت شاسوسا کاشان با رویکردساماندهی مجموعه منطبق برمطالعات تطبیقی،تاریخی
نمایه ها:


72 out of 100 based on 37 user ratings 962 reviews

تعزیه سیار در اراک: پیشینه، شیوه های اجرا و زمینه های فرهنگی و اجتماعی آن - پروژه عملی: بازیگری در نمایش" کارنامه بندار بیدخش نوشته بهرام بیضا
گونه‌شناسی و تحلیل مربع نُه‌بخشی و نُه‌گنبد در معماری ایرانی
تدوین استراتژی کسب و کار شرکت طراحی فرش زروان
تحلیل الگوهای رفتاری و ارتباطی شخصیت های متون نمایشی بر اساس نظریه بازی ها با تمرکز بر سه نمایشنامه از آنتوان چخوف، آرتورمیلر و هنریک ایبسن-
طرح مرمت و احیا خانه نصرت الممالک و ساماندهی بافت پیرامون
مقایسه تطبیقی نقشمایه های به کار رفته در هنر سیستان و بلوچستان از ورود آریایی ها تا عصر حاضر (سفال، فرش،سوزن دوزی، زیورآلات)
بررسی مولفه های عناصر سورِئالیستی در نقاشی و تاثیرات آن بر سینمای معاصر مورد مطالعه :فیلمهای بزرگراه گمشده اثر دیوید لینچ مرد گوشه گیر اث
طراحی، تطبیق و استفاده مجدد بناهای فرسوده و از کار افتاده صنعتی با رویکرد توسعه پایدار
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*