ارزیابی طرح جامع مرند با رویکرد پراکنش فضایی جمعیت

بازطراحی نما در مجموعه‌های متراکم شهری با تأکید بر دیوارهای سبز نمونه طراحی: محدوده اداری تهران
طراحی مجتمع های مسکونی «60واحدی کوچه باغ اردبیل» با تاکید برایجاد فضاهای خصوصی
نشاننشانه شناسی فرهنگی مرگ خواهی قهرمانان در سینمای ایران (مطالعه ی موردی فیلم های مسعود کیمیایی)–پروژه عملی: ساخت فیلم"او"
بررسی تاثیرات خصوصی سازی دولتی در تئاتر، بر رفتارها و مناسبات تولید تئاتر درایران از 1388 تا 1394-پروژه عملی: کارگردانی نمایش " پرده سوم، صحنه ی چ
طراحی فضاهای شهری با تاکید بر ارتقاء زندگی شبانه نمونه موردی :بلوار پیامبر اعظم (ص) قم
ساماندهی محور کلکچال با تاکید بر ارزش های طبیعی کوهستان(محدوده طراحی: حدفاصل میدان کلکچال تا ایستگاه اول کوهنوردی)
Redirect the output of the exe batch file
Is there a good lightweight multiplatform C++ timer queue?
Returning an 'any kind of input iterator' instead of a vector::iterator or a list::iterator [duplicate]
GNU compiler warning “class has virtual functions but non-virtual destructor”
Resizing Controls in MFC
What are the access restrictions on accessing a DSN
streaming wav files
Combining two executables
C++ tr1 on GCC 3.4.4 (for the Nokia N810 tablet computer)
Obtain an index into a vector using Iterators

ارزیابی طرح جامع مرند با رویکرد پراکنش فضایی جمعیت
امروزه یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی شهرها، بحث توسعه متعادل و متناسب در شهرها و برخورداری مناسب ساکنین شهرها از خدمات شهری می‌باشد.


احیاوبازشناسی باغ بهلگرد بیرجند براساس مستندات تصویری و تاریخی
نقش برنامه‌ریزی در رسیدن به این هدف باید به نحوی باشد که توزیع خدمات و امکانات شهری را به نحوه‌ی هدایت کند که به نفع همه اقشار و گروه‌های اجتماعی جامعه باشد و به عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها منجر گردد.


بازپیرایی عمارت شاسوسا کاشان با رویکردساماندهی مجموعه منطبق برمطالعات تطبیقی،تاریخی
هدف از این پژوهش بررسی و شناخت نحوه توزیع جمعیت و خدمات در محلات شهری مرند و همچنین یک مقایسه بین نتایج بدست آمده از نحوه توزیع خدمات در بین محلات شهری در مدل‌های TOPSIS و SAW می‌باشد.


تعزیه سیار در اراک: پیشینه، شیوه های اجرا و زمینه های فرهنگی و اجتماعی آن - پروژه عملی: بازیگری در نمایش" کارنامه بندار بیدخش نوشته بهرام بیضا
با توجه به هدف پژوهش، به ارزیابی نحوه پراکنش جمعیت (مدل اونتروپی) و توزیع خدمات (مدل TOPSIS و مدل SAW) و همچنین محاسبه همبستگی بین این دو متغیر(میزان جمعیت و دسترسی به خدمات) در محلات شهری مرند پرداخته شده هست که از مدل اسپیرمن هستفاده شده هست.


گونه‌شناسی و تحلیل مربع نُه‌بخشی و نُه‌گنبد در معماری ایرانی


تدوین استراتژی کسب و کار شرکت طراحی فرش زروان


54 out of 100 based on 59 user ratings 1184 reviews

تحلیل الگوهای رفتاری و ارتباطی شخصیت های متون نمایشی بر اساس نظریه بازی ها با تمرکز بر سه نمایشنامه از آنتوان چخوف، آرتورمیلر و هنریک ایبسن-
طرح مرمت و احیا خانه نصرت الممالک و ساماندهی بافت پیرامون
مقایسه تطبیقی نقشمایه های به کار رفته در هنر سیستان و بلوچستان از ورود آریایی ها تا عصر حاضر (سفال، فرش،سوزن دوزی، زیورآلات)
بررسی مولفه های عناصر سورِئالیستی در نقاشی و تاثیرات آن بر سینمای معاصر مورد مطالعه :فیلمهای بزرگراه گمشده اثر دیوید لینچ مرد گوشه گیر اث
طراحی، تطبیق و استفاده مجدد بناهای فرسوده و از کار افتاده صنعتی با رویکرد توسعه پایدار
سیر تحول صنعت ابریشم در پوشاک ایران( از دوره صفویه تا به امروز)
بررسی جایگاه سیاوش در اساطیرایران و تطبیق آن بادموزی ایزد گیاهی بین النهرین
تأثیر منظر محلات شهری بر کیفیت محیطی و ارائه الگوی محله پایدار بومی - ایرانی (محلات سجاد و نوغان شهر مشهد)
بررسی جذابیت تصویرگری کتب کودک از دیدگاه کودکان گروه سنی«ب» شهرستان فریمان
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*