طراحی و ساخت مقرنس سبک با مواد سلولزی


طراحی و ساخت مقرنس سبک با مواد سلولزی
مقرنس تزیین بی‌همتای معماری ایرانی و اسلامی هست.


بررسی روانشناسی رنگ و بررسی ادراک رنگ در تصویرسازی کتاب کودکان ( گروه سنی ب : سالهای آغاز دبستان اول، دوم،سوم)
دارای ساختار هندسی و منظم که با ایجاد اشکال هندسی، ایجاد حرکت و ریتم فضایی سه‌بعدی ایجاد می‌کند.


بررسی جایگاه نقش گردونه مهر در هنر ایران باستان
مقرنس با کاربست مصالحی چون گچ، کاشی، آجر و آهن ساخته می‌شود.


تاثیر شیوه های شخصی در بیان تصویرسازی طنز
تحمل بار اون بر سقف و دیوارهاست و تزیینی سنگین محسوب می‌شود و در تناقض آشکار با معماری معاصر که ویژگی‌های اون چون سبک‌سازی، کاهش هزینه، سهولت و سرعت در اجراست.


بررسی و شناسایی شاخص‌های توسعه پایدار در مکانیابی شهرک‌های صنعتی و اولویت بندی آنها با استفاده از مدل AHP (نمونه موردی : استان زنجان)
با سبک‌سازی مقرنس می‌توان گامی در جهت زنده نگاه‌داشتن و پیشرفت این عنصر تزیینی برداشت.


راهنمای طراحی شهری در توسعه‌های جدید معطوف به بعد اجتماعی توسعه پایدار (نمونه موردی شهرک پردیس شاهین‌شهر)
پژوهش، جواب به این پرسش‌هاست که می‌توان مقرنس را سبک‌سازی نمود؟ از چه مصالحی می‌توان هستفاده کرد؟ روش ساخت اون چگونه هست؟

طراحی معماری اقامتگاه کوهستانی آق‌اولر تالش با رویکرد بوم‌شناسی


72 out of 100 based on 47 user ratings 122 reviews