طراحی مجتمع گردشگری- تفریحی کویر مرنجاب کاشان با تأکید بر هماهنگی معماری و سازه در معماری سنتی ایران


طراحی مجتمع گردشگری- تفریحی کویر مرنجاب کاشان با تأکید بر هماهنگی معماری و سازه در معماری سنتی ایران
مقوله هماهنگی معماری و سازه ، که از دیرباز به عنوان یکی از ویژگیهای بنیادین معماری شناخته می شود، متأسفانه در بسیاری از طرحهای ‏معماری امروز، به طرز شایسته و بایسته مورد توجه برنامه نمی گیرد و چه بسا در برخی موارد بین معماری و سازه انفکاک و جدایی رخ می دهد.


طراحی نمایشگاه لباس‌های سنتی اقوام مهاجر شهر شیراز (لر و ترک) با رویکرد تاریخی فرهنگی
‏ازاینرو مطالعات پیش رو را بر پايه این هدف نگاشتیم که یک مهندس معمار را با راهبردها و شیوه های کاربردی جهت تحقق هماهنگی، ‏وحدت و همسازی معماری و سازه در طرحهای خود آشنا نماید .


بررسی تطبیقی نقوش منسوجات عشایر فارس و کردستان
این پژوهش نوعاً هم کمی هست و هم کیفی و بیانگر صفات مرتبط با ‏موضوع.


ظرفیت های موسیقی در برنامه سازی برای کودکان
داده ها نیز عمدتاً از طریق بازدیدهای میدانی و مطالعات کتابخانه ای و هستنادی به دست آمده هست.


طراحی شهر دوستدار کودک با تاکید بر پرورش خلاقیت کودکان، مطالعه موردی: محله گلسار رشت
‏ ‏ نتایج تحقیقات نشان می دهد؛ هندسه در زمینه هماهنگی معماری و سازه متضمن دستاوردهای متعددی برای طرح می باشد.


روند تغییرات خط کوفی به خط نسخ


نقد تکوینی نقاشی معاصر ایرانی ،مورد مطالعاتی اثر گلایه رضا رینه ای


66 out of 100 based on 31 user ratings 1106 reviews

مرمت و باززنده سازی کاروان سرای عربهای سبزوار و تاثیر حضور در بافت شهری
طراحی مسکن برای اقشار میان در آمد با رویکرد ارتقاء انعطاف پذیری
بررسی محورهای جانشینی و همنشینی بر شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر فرهنگ معاصر ایران مطالعه موردی: اینستاگرام
طراحی مجتمع توریستی تفریحی چندعملکرده در منطقه موج‌شکن انزلی با رویکرد سازه‌های نو
ارتقای زندگی اجتماعی مردم در خیابان‌های اصلی شهر از طریق طراحی بر پایه افزایش سرزندگی و پویایی فضا؛ نمونه موردی: خیابان دانشگاه مشهد
بررسی امکانات و ظرفیتهای منطقه 8 تهران به لحاظ ایجاد شهر الکترونیک و ارائه راهکارها جهت تحقق آن
شیوه‌ی یادگیری و آموزش مفاهیم علمی(ریاضی) از طریق هنر اوریگامی و بازی‌های کاغذی در مقطع ابتدایی
بررسی نماد و شمایلها در تمدن و فرهنگ کهن آسیا ایران با هندوستان و چین
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*