بررسی تحول سیمای قهرمان در سینمای پس از انقلاب


بررسی تحول سیمای قهرمان در سینمای پس از انقلاب
این رساله حاصل پژوهشی هست که در مورد سیر تحول سیمای ستاره / قهرمان‌های سینمای ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، صورت پذیرفته هست.


طرح احیا و نوسازی بافت کهن بازار رشت
به همین منظور و بر پايه تحقیقات صورت پذیرفته، چهار بازیگر شاخص و مطرح سینما در این سال‌ها، "جمشید هاشم‌پور"، "نیکی کریمی"، "هدیه تهرانی"و "محمدرضا گلزار" به عنوان نمونه‌های اصلی، انتخاب شده‌اند.


دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران


طرح ساماندهی محورهای رفاهی و مهران
نمایه ها:


66 out of 100 based on 31 user ratings 806 reviews