مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی خیابان از منظر نقاشان امپرسیونیست قرن نوزدهم و عکاسان خیابانی شصت سال اخیر غرب


مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی خیابان از منظر نقاشان امپرسیونیست قرن نوزدهم و عکاسان خیابانی شصت سال اخیر غرب
تغییرات بنیادین اجتماعی در قرن نوزدهم، موجب تحولات عمیقی در جهان‌بینی هنرمندان و گرایش‌های نظری (ایدئولوژیک) اون‌ها گشت.


مرکز کنفرانس‌های بین‌المللی
عکاسان خیابانی و نقاشان امپرسیونیست هردو به روحِ وقته حساس هستند.


هتل پنج ستاره جزیره کیش
هردو به خیابان‌ها روی آوردند تا روزمرگی انسانِ شهرنشین را به تصویر کشند.


بندر تفریحی-صیادی کیاشهر طرح پیشنهادی
امپرسیونیسم هنری هست شهری و جهان را از دریچه‌ی چشم یک شهرنشین می‌بیند.


بهسازی بافت قدیم نمونه مطالعاتی "بافت قدیم اردبیل"
عکاس خیابانی نیز به دنبال شکار انسان‌هایی در حال گذران زندگی روزانه هستند.


مطالعات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
عکاسی خیابانی شکلی از مستند هست اما قطعاً نقل (رپورتاژ) نیست و به‌ندرت داستانی را بیان می‌کند.


طرح مجموعه مسکونی 220 واحدی شهر بعثت -ماهشهر
عکاسان خیابانی هم‌چون نقاشان امپرسیونیست با روش شخصی خود کار می‌نمايند.


مجموعه چند منظوره در پارک چیتگر (تفریحی-اقامتی-فرهنگی-ورزشی)
برای اونان هر پدیده یک منظومه‌ی گذران و تکرارنشدنی، یک موج رهسپار بر شطّ وقته هست که ’عبور دوباره نمی‌پذیرد.‘ اونان مجذوب رفتارهای عادی و روزمره‌ی زندگی شهری هستند.


طراحی کانون بچه‌های خیابان
در این رساله پس از ارائه‌ی تاریخچه‌ای از عکاسی خیابانی و معرفی تعدادی از عکاسان مهم شصت سال اخیر غرب، به دیدگاه و ذهنیت اونان به شهر و شهرنشینی، و سرانجام به مجموعه‌آثارشان پرداخته می‌شود.

سپس نگاهی اجمالی به جنبش امپرسیونیسم قرن نوزدهم و آثار نقاشان اون انداحته می‌شود.

در انتها دو مقایسه‌ی کلی انجام می‌گیرد؛ (الف) موضوع‌های آثار چند نقاش امپرسیونیست با چند عکاس خیابانی به‌صورت دوبه‌دو؛ (ب) مطالعه‌ی تطبیقی فُرم و محتوای چند اثر نقاشی امپرسیونیستی با چند عکس خیابانی به‌صورت دوبه‌دو.

سرانجام وجوه اشتراک و افتراق نقاشان امپرسیونیست و عکاسان خیابانی از نظر دیدگاه اجتماعی‌شان به خیابان و زندگی خیابانی مورد مقایسه برنامه می‌گیرد.

نقاشان امپرسیونیست نظریه‌ی خاصی را دنبال نمی‌کردند، و ’تجربه‌ی من‘ و ’احساس من‘ (هنرمند)، به کار اونان معنا می‌بخشید.

عکاسان خیابانی نظریه‌ی خاص خود را دنبال می‌نمايند و ’انسان‘ محور اصلی کار اونان هست.

کلیدواژه‌ها: نقاش امپرسیونیست، عکاس خیابانی، زندگی شهری.
54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews