نقد تکوینی نقاشی معاصر ایرانی ،مورد مطالعاتی اثر گلایه رضا رینه ای


نقد تکوینی نقاشی معاصر ایرانی ،مورد مطالعاتی اثر گلایه رضا رینه ای
در این تحقیق اثر نقاشی خط هنر مند معاصر رضا رینه ای با عنوان گلایه جهت بررسی موردی انتخاب گردیده هست و محقق بر این باور هست که این پژوهش به روشن شدن زاویه ای از فرایند آفرینش هنر معاصر خلاق و نوگرا ی ایران می انجامد.


تزئینات کتیبه ای بقعه شیخ صفی و سنگ نبشته های آن
در این پایان نامه درابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق از منابع مرتبط هستخراج و مورد بررسی برنامه گرفته و سپس در فصلی با عنوان روش تحقیق ،نوع روش انتخابی و مراحل انجام نقد تکوینی شرح گردیده و روش شناسی اون مورد بحث برنامه می گیرد.در فصل سوم جهت انجام نقد تکوینی اثر گلایه مطابق با روش این نقد در ابتدا کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز این نقد تهیه می گردند .این اسناد در وحله اول شامل پیشامتنها و سپس فرامتن ،پیرامتن و پیش متن می باشند.


تحلیل پدیده معماری پست مدرن و نسبت آن با معماری معاصر ایران
پس از گرد آوری اسناد وقت شناسی مدارک صورت گرفته و پس از طبقه بندی اولیه ، طبقه بندی اسناد به صورت تکوینی و موضوعی انجام شده وگاهشمار متنی و پیرامتنی تهیه می گردند و در پایان تجزیه و تحلیل داده ها صورت می یپذیرد و در این مرحله نقد نهایی قابل ارائه هست.


بررسی نمایش عروسکی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


بررسی طراحی حیوانات برای انیمیشن/موضوع عملی : ساخت فیلم سگ ولگرد
نمایه ها:


60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews

گذار از حکومت شهری به حاکمیت شهری در ایران
ساماندهی فضایی - کالبدی سکونتگاههای غیررسمی . مطالعه موردی شهرک سعدی شیراز
بررسی و شناخت نظریه وسولد امیلیویچ مایرهولد ، انعکاس بیومکانیک . کانستراکتیویسم در شیوه اجرا/پروژه عملی : کارگردانی نمایش روز از نو - روزی از
بررسی نقوش غارهای لرستان (دوشه ، همیان ، میرملاس ). پروژه عملی : ننگاهی به آداب و رسوم عشایر لرستان
بررسی نمادهای تصویری عاشورا در نقاشی ایران . پروژه عملی : حماسه عاشورا
بررسی انیمیشن سه بعدی ( کمپانی آردمن ). موضوع عملی : ساخت فیلم( مشکل)
بررسی فرآیند ساخت فیلمهای حرکت بخشی عروسکی در سینما . موضوع پروژه عملی : ساخت و تولید فیلم انیمیشن عروسکی تسلسل ( تک فریم )
مطالعه انیمیشن روسیه. پروژه عملی : ساخت فیلم رویای قالی
تجزیه و تحلیل متون نمایشی برگزیده تئاتر دفاع مقدس . پروژه عملی : کارگردانی نمایشنامه دهانی پر از کلاغ
تحلیل ستور زبان طراحی در شالوده شهری اصفهان : 11-13 ه.ق زبان طراحی شهری در مکتب شهرسازی اصفهان
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*