ساخت دستگاه برداشت زیره


ساخت دستگاه برداشت زیره
ایده این طرح برای برداشت زیره از کشت ردیفی هست که با هستفاده از یک دستگاه دروگر که قطعات اضافی بر روی اون سوار شده عمل برداشت را انجام می‌دهد.


بررسی پاشش آب در ورودی کمپرسور توربین گازی
گیاه در لحظه برش توسط تیغه‌ها بوسیله تسمه از دو طرف گرفته شده و به سمت هلیس و از اونجا بوسیله زنجیر انتقال به انتهای دستگاه حمل می‌شود.


تحقیق و عیب‏‎‌‎‏یابی علل عدم کارآیی سیستم خنک‏‎کاری تجهیزات دوار بویلر نیروگاه رامین


پیش‌گرم‌کردن آهن اسفنجی با استفاده از گازهای خروجی کوره‌ها


72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews

بهینه‌سازی آزمایشگاهی زاویه و تعداد پره در توربین‌های پرپره بادی
بررسی عددی دینامیک یک حباب بخار تولید شده در داخل آب و کنترل آن
بررسی عددی شکل گیری جریان در نتیجه انتقال حرارت جابجائی آزاد در یک مجرای خورشیدی
بررسی و تحلیل آزمایشگاهی و تئوریکی میرایی در اتصالات جوشی و پیچ و مهره
تحلیل تجربی و المان محدود فرآیند کشش عمیق چند مرحله ای
شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری مافوق صوت توسط روش چند شبکه ای
تحلیل عددی و تجربی هانی کام فلزی تحت بارگذاری فشاری شبه استاتیکی
اثر تقابل سطح تماس بر رفتار سه بعدی اتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه ای
مطالعه عددی عملکرد حرارتی یک مخزن ذخیره عمودی آبگرمکن خورشیدی با مبدل حرارتی جداره ای
بهینه سازی چند منظوره پوسته های استوانه ای چند لایه مرکب بر اساس بار کمانشی و فرکانس طبیعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بررسی ساختار جریان فراصوتی و غیردائم در پرتابه خروجی از یک لوله
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*