اصلاح کننده تغییر شکلهای جناق سینه


اصلاح کننده تغییر شکلهای جناق سینه
منظور از طرح ساخت وسیله‌ایست که فرورفتگیها و تغییر شکلهای شدید جناق سینه را بدون عمل جراحیهای بزرگ که مستلزم هزینه زیاد و خطرات هست اصلاح کرده بدین صورت که با تعبیه کردن و گذاشتن پیچهای مخصوص در ضخامت جناق سینه و با تکیه بر صفحه‌ای که توسط کرست گچی به تنه فیکس شده هست بامهره‌های از طرف دیگر ارتباط پیدا می‌نمايند.


تحلیل عددی و تجربی هانی کام فلزی تحت بارگذاری فشاری شبه استاتیکی
با پیچاندن مهره‌ها بطور تدریجی در عرض دوسه‌ماه جناق رابه بالا کشیده و اصلاح می‌نمایند.


اثر تقابل سطح تماس بر رفتار سه بعدی اتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه ای


مطالعه عددی عملکرد حرارتی یک مخزن ذخیره عمودی آبگرمکن خورشیدی با مبدل حرارتی جداره ای


54 out of 100 based on 19 user ratings 494 reviews

بهینه سازی چند منظوره پوسته های استوانه ای چند لایه مرکب بر اساس بار کمانشی و فرکانس طبیعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بررسی ساختار جریان فراصوتی و غیردائم در پرتابه خروجی از یک لوله
بررسی عددی و آزمایشی اثر نرخ کرنش و ضریب سه بعدی شدن تنش در رشد حفره در قطعات فولادی و مسی
مدل سازی کنترل فعال صفحات FGM با حوزه سنسورها و محرکهای پیزوالکتریک در بازه فرکانسی به روش Finite strip
تشخیص خطادر سیستم های ناوبری با ساختار ترکیب غیرمتمرکز اطلاعات
شبیه سازی عددی انتقال حرارت ناشی از عبور پالس لیزر در یک جسم نیمه شفاف
طراحی بهینه سیستم یاتاقان های گازی غیرمدور به کمک الگوریتم ژنتیک
[ تشخیص نشتی در شبکه‌های خط لوله ]
[شبیه‌سازی عددی سه‌وجهی رسوب‌زدایی از مخازن]
[ مطالعات تجزیه‌تحلیلی و عملی در توسعه ارزشیابی صوری و متدهای طراحی برای سیستم‌های مکاترونیک]
بهینه سازی فنی اقتصادی مصرف سوخت در ایستگاه های افزایش فشار خطوط انتقال گاز طبیعی
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*