دستگاه زیگزاک تیرچه خرپایی سقف


دستگاه زیگزاک تیرچه خرپایی سقف
نیروی لازم 2ˆ1 اسب بخار و در نمونه ساخته شده از گیربکس حلزونی هستفاده شده و با 30 دور در دقیقه تنظیم گردیده‌است که تعداد دور نیز قابل افزایش می‌باشد نیروی الکتروموتور به گیربکس و صفحه متصل به اون انتقال یافته که شاتن و اهرمهای متصل به صفحه زیگزاگ باوقت‌بندی دقیقی در نظر گرفته‌شد.


[روش‌شناسی طراحی اتوبوس شهری هیبریدی با استفاده از مدلی براساس Analytical Target Cascading]


[توسعه مدل گرانروی-گردابی دو معادله‌ای غیرخطی]


60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews

[کنترل تطبیقی موتورهای محرک هماهنگ با اصطکاک متغیر پارامتری با استفاده از شبکه‌های موجکی دینامیک ساختاری]
[تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی بیومکانیکی پیشرانش ویلچر دستی]
[جنبه‌های جنبشی و مکانیکی شکل‌گیری اکسیدهای نیتروژن در فرایندهای اکسایش زغال چوب و زغال مدل]
بررسی انتقال گرما در بوبین بشقابی ترانسفورماتور
مدلسازی گشتاور و طراحی سیستم کنترل بهینه برای یک موتور نسبت تراکم متغیر SI
پیش بینی رفتار دینامیکی پوسته‌های FGM هوشمند
شبیه‌سازی عصبی- فازی- تطبیقی قیمت در یک زیر سیستم داخلی با اعمال ورودی‌های موثر
بررسی امکان تبدیل سطح استاندارد آلایندگی موتور Perkins MT4244 از سطح Stage II به Stage III
اندازه‌گیری خطای فرم قطعات اپتیکی قبل از عملیات پولیشکاری و اصلاح آن به روش غبار سیال ساینده
بررسی اثر ارتعاشات سطح حرارتی بر انتقال حرارت جابجایی مختلط جریان کانال با خواص فیزیکی ثابت
تحلیل انتقال گرمای جابجایی آزاد روی استوانه افقی با روش حجم محدود بالا دست بهبود یافته
بررسی تجربی هیدرودینامیک و انتقال گرما از روی سطوح تخت با نوارهای عرضی چسبیده به جدار، در جریان‌های فوران مرکب
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*