ترموالاستیسیته کوبل در دوبعدی بر اساس روش عددی


ترموالاستیسیته کوبل در دوبعدی بر اساس روش عددی
با هستفاده از روش گالوگین مدل المانهای محدود یک مسئله ترموالاستیسیته دو بعدی کوپل ارائه شده هست .


[طراحی و اجرای سیستم خودکار درجه‌بندی میوه]
در این روش معادلات کویل شده انرژی و ترموالاستیسیته توسط روش گالوگین تبدیل به معادلات المانهای محدود شده و سپس روی شرایط مرزی مختلف بحث گردیده هست .


بررسی عددی تداخل فرآیند احتراق سوخت آتش زا و گاز طبیعی در موتورهای دو گانه سوز
چون معمولا روش‌های حل عددی این نوع مسائل مستلزم حافظه زیاد می‌باشد و ماتریسهای حاصله غیرمتقارن می‌باشند، از روش عددی خاص بنام Unconditionaaly stable explicit-implicit method هستفاده شده که با متقارن غران ماتریس با حافظه خیلی کمتر و سرعت بیشتر قادر به حل این سری از مسائل خواهد بود.


ارتباط بین شرایط تنظیمی فرایند قالبگیری تزریقی پلاستیک با میزان یکنواختی محصول


ترک یابی در سازه ها به کمک مواد و سازه های هوشمند


72 out of 100 based on 47 user ratings 722 reviews

طراحی و تحلیل رانر توربین فرانسیس به همراه نرم‌افزار مربوطه
مطالعه عملکرد ترموسیفون هدایت متغیر با سیال عامل دو تایی
[بررسی فرایند تغییر شکل‌ برشی در لوله های دایره‌ای]
تحلیل جریان و انتقال حرارت حول استوانه با صفحه جداکننده به روش حجم محدود در شبکه بی سازمان مثلثی
[تنش های ناشی از تست مکانیکی فرآورده‌های دارویی]
[مطالعات قابلیت ماشین‌کاری در شرکت آلیاژ ویگین محدود]
[موضوعات متالورژی موثر در قابلیت اطمینان اتصالات سیال لحیم شده]
[اعتبارسنجی ضریب پسار سیلندر دووجهی و کره سه وجهی با استفاده از بسته دینامیک سیالات محاسبه‌ای]
[مکانیک سیالات کشتی های بادبانی]
[ارتعاش القا شده گردابی خطوط لوله زیردریایی]
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*