ماشین لش زنی


ماشین لش زنی
این دستگاه در کارخانجات چرمسازی و سالامبورسازی مورد هستفاده برنامه می‌گیرد وظیفه اون تراشیدن چربی و لش پوست از خود پوست بوده و روش سنتی اون با ابزاری شبیه داس انجام می‌شود.


افزایش مرتبه دقت روش +AUSM در حل عددی معادلات اویلر در محدوده گذر صوت
دستگاه تمام هیدرولیک بوده و دارای سه غلطک اصلی هست که دو تا از اونها پوست را گرفته و غلطک سوم عمل تراشیدن را انجام می‌دهد.


Effect of Sub-Grid Scales on Large Eddy Simulation of Particle Deposition in a Turbulent Channel Flow
حرکت رفت و برگشت دوغلطک و دوران اونها هیدرولیکی می‌باشد.


مدل‌سازی جریان سیال غیر نیوتنی در یک لوله حلقوی (تحلیل انتقال گرما و آنتروپی)


حل مسائل الاستواستاتیک دوبعدی به روش بدون المان پتروف گالرکین


60 out of 100 based on 55 user ratings 530 reviews

مطالعه ساز و کار سرمایش سیالات غیرنیوتنی مدل پاورلا در کانال با مقطع مستطیلی
بررسی حل عددی مسائل شکست در حالت سه بعدی و توسعه آن برای مواد تراکم ناپذیر
بررسی و مدلسازی انتقال حرارت اجباری در حالت 3 بعدی در میدان متخلخل بدون متوسط گیری در معادلات نویر استوکس
حل عددی پدیده ذوب در محفظه های بسته
بررسی و تحلیل پلاستیک تنش های بوجود آمده در مخازن تحت فشار FGM و مقایسه با نتایج FEM
مدلسازی فرآیند فرزکاری و بهینه‌سازی جهت گیری ابزار و انتخاب ابزار مناسب در ماشینکاری پره توربین از جنس Ti-6AL-4V
حل تئوری و عددی پدیده جیغ در ترمزهای دیسکی
تحلیل عددی تاثیر کلگی‌های مختلف بر روی کمانش و بار بحرانی مخازن تحت فشار
تحلیل الاستیک-پلاستیک ورق با روشهای بدون المان
تحلیل کرانه فوقانی فرآیند اکستروژن سرد پینیون استارت خودرو
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*