فرم دادن و برش فلزات با استفاده از فشار زیاد مایعات اکستروژن و جت


فرم دادن و برش فلزات با استفاده از فشار زیاد مایعات اکستروژن و جت
هدف اصلی این طرح ، طراحی و ساخت و انجام آزمایش برای فرم دادن فلزات بوسیله هیدرواستاتیک اکستروژن میباشد.


تحلیل پایداری ارتعاشات غیرخطی ورق متحرک محوری با تکیه‌گاه میانی
ابتدا یک دستگاه تبدیل فشار که فشار مایع را بوسیله پمپی با فشار 20 آتسمفر تبدیل به 2000 آتمسفر نماید و سپس این مایع که دارای فشار زیادی هست داخل سیلندری میشود که باعث فرم دادن فلزات (ساخت مفتول یا سیم از مفتولی با قطر بزرگتر) بطریقه هیدرواستاتیک اکستروژن صورت میگیرد.


کاویتاسیون در نازل انژکتور دیزل
ضمنا با ساختن یک دستگاه ضمیمه می‌توان برای برش فلزات هستفاده نمود.


استفاده از روش عددی Lattice Boltzmann در تحلیل جریان سیال دو جزیی
در فرم دادن فلزات بوسیله هیدرواستاتیک اکستروژن مسائلی از قبیل کنترل سرعت فلزات و صدماتی به سطح فلز فرم داده شده وارد میشود که لازم هست مورد مطالعه برنامه گیرد.


مدل سازی تحلیلی نشتی در یک مخزن استوانه ای تحت فشار با استفاده از روش آکوستیک امیژن (AE)
این طرح را میتوان درآینده از مرحله آزمایشگاهی برای ساختن سیم و لوله‌های فلزی و سایر محصولاتی که بوسیله فرم دادن انجام میگیرد ، در صنعت هستفاده نموده و همچنین نتایج حاصله از آزمایشات را میتوان در مورد سایر تکنیکهای فرم دادن فلزان مورد هستفاده برنامه دارد.


محاسبه، طراحی و امکان ساخت سیستم تامین هوای مطلوب احتراق جهت تست موتورهای درونسوز دیزلی در شرایط استاندارد سطح دریا
این طرح تجربی هست و فرم دادن فلزات ابتدا در مورد آلومینیم که نیروی کمتری برای فرم دادن لازم دارد مورد مطالعه قرارخواهد گرفت و بریدن فلزات بوسیله جت در مورد ورقه‌های آلومینومی که حدود یک میلیمتر ضخامت دارند ، اجرا خواهد گردید و از مایعاتی که در فشار زیاد منجمد نشوند مانند روغن کرچک و الکل و گازوئیل برای فشارهای زیادی هستفاده خواهد گردید.


تحلیل اگزرژی پیل سوختی متانولی
این طرح تاکنون درایران اجرا نشده هست ; ولی در دهسال گذشته در کشورهای امریکا ، شوروی ، انگلستان ، ژاپن و هلند در مورد هیدرواستاتیک اکستروژن تحقیقات زیادی گردیده هست که اکنون در مرحله هستفاده اون در صنعت میباشند .


بررسی تجربی فرآیند احتراق و آلایندگی موتورهای دوگانه سوز در بارهای جزئی
ضمنا پایان‌نامه دکترای اینجانب دراین مورد بوده هست که هیدرواستاتیک اکستروژن را : هم از نظر تئوری و هم از نظر تجربی مورد بحث برنامه داده هست .


کنترل هندسی لوکوموشن روباتها98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews