مدلسازی فرایند احتراق و آلایندگی موتورهای دوگانه سوز در بارهای جزئی با استفاده از مکانیزمهای سینتیک شیمیایی مفصل

مدل‌سازی سه‌بعدی پیل سوختی غشا یونی با بررسی مدیریت آب و تاثیرات محیطی و هندسی بر عملکرد پیل سوختی
بررسی تاثیر بادبر مکش برج خنک‌کن خشک طبیعی و تاثیر چیدمان‌های مختلف بر راندمان چند برج
مدل‌سازی پیل سوختی غشا پلیمری و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد پیل
بررسی ناپایداری استاتیکی نانوسوئیچ‌ها تحت تاثیر نیروهای الکترواستاتیکی و واندروالس
ارائه رویکرد تصمیم‌گیری چندهدفه برای حل مسئله انتخاب فرایند تولید
تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان در سیستم‌های تولید صنعتی
مطالعه عددی انتقال حرارت و افت فشار روی لوله‌های فین‌دار و سطوح مختلف کلکتورهای خورشیدی
مطالعه عددی اثر تزریق گاز آرگون روی فرآیند ریخته گری پیوسته
طراحی و شبیه سازی سیستم کوپلینگ نوری با استفاده از قطعه میکرو - نانو اپتوالکترومکانیک
آنالیز پایداری و انشعاب لوله حامل سیال واقع بر بستر الاستیک توسط روش المان محدود
شبیه سازی عددی جریان داخلی به روش اتلاف عددی غیر خطی ماتریسی
بهینه سازی برنامه ریزی مسیر حرکت ربات کروی متحرک
بهینه سازی برنامه ریزی مسیر حرکت ربات موازی کارتزین
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*