مطالعه تئوری و آزمایشگاهی استفاده از Tunned Mass Damper در جذب و استهلاک

دینامیک و کنترل روبات از راه دور دوسویه با تاخیر زمانی در کانال ارتباطی
طراحی بهینه مرزی کوره های تابشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک میکرو
شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم با در نظر گرفتن انعطاف پذیری ابزار
بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در رادیاتور خودرو با آرایش‌های مختلف تیوب
تحلیل تنش و بهینه یابی چیدمان لایه ها در تیرهای کامپوزیتی ساندویچی با پوسته های مورب به روش الگوریتم ژنتیک
یافتن ضریب تصحیح برشی در تئوری برشی مرتبه دوم ورقهای FGM
مطالعه انتقال حرارت و جرم در حالت گذرا، آنالیز حساسیت و تحلیل پایداری در یک استخر خورشیدی
مطالعه همزمان تاثیر تغییرات دما، میدان الکتریکی و ضربه‌های مکانیکی در رفتار میکروتیرهای یک سر گیردار دولایه
پیروی مسیر و حذف ارتعاشات اجسام انعطاف پذیر قابل حمل توسط ربات های همکار با روش های مقیاس زمانی و کنترل مرزی
تحلیل استاتیکی و دینامیکی میکروبیم نانوتیوب کربنی
آنالیز ارتعاشات آزاد مخزن استوانه ای عمودی حاوی سیال با میراکننده عمودی
تحلیل عددی لوله‌های زمین گرمایی برای استفاده از انرژی زمین گرمایی
بهبود دقت اسکن سه بعدی محصولات پیوسته
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*