طراحی بهینه دیفیوزر S-شکل دوبعدی با استفاده از بهینه‌سازی توزیع فشار و طراحی معکوس


طراحی بهینه دیفیوزر S-شکل دوبعدی با استفاده از بهینه‌سازی توزیع فشار و طراحی معکوس
در این تحقیق، طراحی بهینه‌‌ی آیرودینامیکی یک دیفیوزر S-شکل انجام می‌شود.


تحلیل عددی و تجربی مقاومت های سایشی و خوردگی پوشش نانو کامپوزیت داخل سیلندر آلومینیومی خودرو
یکی از روشهای طراحی آیرودینامیکی روش طراحی معکوس هست که شامل روش‌های تکراری و غیر تکراری می‌باشد.


بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های پیوسته دوبعدی با استفاده از الگوریتم طراحی توپولوژی خطوط هم‌تراز
در این روش، هندسه مجرا مجهول و توزیع فشار در راستای دیواره‌ها معلوم می‌باشد.


تولید نانو کامپوزیت پایه مس با ذرات تقویتی Al2O3 به روش فراوری اغتشاشی اصطکاکی
با بهینه‌سازی توزیع فشار دیواره‌ها هندسه حاصل از طراحی معکوس بهینه خواهد بود.


شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک و کارایی بهینه شیر کنترلی در شرایط کاری مختلف
از این رو کدکامپیوتری حل معادلات لایه مرزی به روش انتگرالی توسعه داده می‌شود.


تحلیل رشد ترک در پره‌های ثابت ردیف اول توربین گازی
این روش یک روش یک بعدی بوده و مناسب برای جریان‌های مغشوش و تراکم‌پذیر با گرادیان فشار معکوس می‌باشد.


کنترل حرکت یک دسته از خودروها بر اساس پایداری رشته ای کاربردی
سپس، به منظور بهینه‌سازی توزیع فشار، کد لایه مرزی با الگوریتم بهینه سازی ژنتیک که یک الگوریتم تصادفی هست، ترکیب می‌شود.


بررسی عددی اثر میدان الکتریکی در کنترل ضریب پسا روی یک ایرفویل در حالت برخاستگی جریان
قیدهای مختلفی برای بهینه سازی درنظر گرفته می‌شود که ازجمله‌ی اون صفر بودن شیب توزیع فشار در ورود و خروج مجرا می‌باشد.


طراحی و ساخت سیستم کنترل موقعیت سیلندر هیدرولیکی براساس منطق فازی (با استفاده از عملگرهای الکترو-هیدرولیکی با روش مدولاسیون پهنای پالس)
هدف از بهینه‌سازی توزیع فشار دستیابی به حداکثر بازیابی فشار هستاتیک بدون جدایش لایه‌مرزی می‌باشد.

بهینه سازی توزیع فشار با هستفاده از 6 و 8 نقطه‌ی کنترلی انجام می‌گیرد.منظور از نقاط کنترلی نقاط متغیر در الگوریتم ژنتیک می‌باشد.

سپس با هستفاده از تابع Spline یک تابع از درجه سه می‌باشد، توزیع فشار بین نقاط بهینه شده رسم می-گردد.

انتظار می‌رود بهینه سازی با هستفاده از 8 نقطه‌ی کنترلی نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.

توزیع فشار بهینه شده بعنوان توزیع فشار هدف برای طراحی معکوس در نظر گرفته می‌شود.

برای طراحی معکوس از الگوریتم گلوله-اسپاین که بصورت برنامه نویسی در نرم‌افزار CFX اعمال می‌شود هستفاده می‌گردد، که یک روش تکراری بوده و از الگوریتم تصحیح باقیمانده بهره می‌گیرد.

شرایط مرزی هستفاده شده برای حل جریان در نرم‌افزار CFX، سرعت متوسط در ورود و فشار متوسط هستاتیک در خروج می‌باشد.

همچنی جریان هوا با عدد ماخ و رینولدر 0.63 و وارد مجرا می‌شود و از مدل توربولانسی دومعادله‌ای SST که یک روش بسیار مناسب برای پیش‌بینی جدایش در جریان هست، برای مدلسازی جریان مغشوش بهره گرفته می‌شود.

پس از انجام فرآیند طراحی معکوس هندسه بهینه دیفیوزر S-شکل حاصل می‌شود.در این تحقیق فرآیند طراحی معکوس روی دیفیوزرهای مستقیم و S-شکل انجام می‌گیرد.

نتایج حل عددی جریان داخل دیفیوزر مستقیم و S-شکل بهینه، بیانگر دستیابی به بازیابی فشار بالا بدون جدایش می‌باشد.

همچنین طراحی‌های انجام شده نشان می‌دهد که هستفاده از 8 نقطه‌ی کنترلی برای بهینه سازی توزیع فشار، نتایج مطلوب‌تری را حاصل می‌کند.

در نهایت، با انجام این پروسه برای نسبتهای مختلف ارتفاع به طول مجرا، شکلهای بهینه مربوط به ضرایب بازیابی فشار ماکزیمم بدست می‌آید.
60 out of 100 based on 15 user ratings 590 reviews