تشخیص و دسته بندی عیوب ظاهری کاشی و سرامیک


تشخیص و دسته بندی عیوب ظاهری کاشی و سرامیک
فرآیند کنترل کیفیت، برای اطمینان از ارائه محصولات سالم و باکیفیت طراحی‌شده‌اند.


تحلیل سینماتیکی و دینامیکی یک سازه ربات موازی به عنوان پایدارساز
بخش‌هایی از فرآیند کنترل کیفیت که نیازمند بازدید‌های بصری کالا هست تا سال‌های اخیر توسط انسان انجام می‌گرفته هست.


تعیین لحظه ای ضریب های اصطکاک و ثابت های معادله ساختاری در نورد سرد پیوسته فولاد مبارکه اصفهان
هم‌اکنون فعالیت‌های این بخش، به سوی ماشینی شدن گرایش پیدا کرده هست.


تحلیل، بررسی و طراحی واحد جذب دی‌اکسیدکربن از دودکش نیروگاه‌ها به روش پس از احتراق با استفاده از حلال شیمیایی مونواتانول‌آمین
هدف از بازرسی سطوح، تشخیص و آشکارسازی بخش‌هایی از سطوح محصولات و کالاهای صنعتی هست که مطابق با معیارهای مشخصی، کیفیت ایده‌آل ندارند.


بررسی جریان مغشوش سه بعدی حول یک بال نزدیک سطح زمین
در حال حاضر این فرآیند برای شناسایی عیوب دسته عظیمی از سطوح مانند کاشی‌های سرامیکی، پارچه، چوب، کاغذ و چرم به کار می‌رود.


بررسی تنش های پسماند در جوش سر به سر خطوط لوله انتقال گاز طبیعی ایران
آشکارسازی عیوب سطحی از طریق روش‌های تحلیل بافت که توصیف‌نماينده ویژگی سطوح هستند، امکان‌پذیر هست.


تحلیل آیروالاستیک تیر یکسرگیردار و روتور عرضی متصل به آن
برای این منظور تبدیل کانتورلت را جهت اونالیز تصاویر کاشی بکار برده‌ایم، کانتورلت یک تبدیل دو بعدی جهت‌دار هست که برای توصیف منحنی‌ها و جزئیات ظریف در تصاویر به کار می‌رود.


شبیه سازی و تحلیل آزمایش خستگی پره توربین بادی و طراحی (یا تعیین) سیستماتیک تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه
بسط کانتورلت از توابع پایه‌ای که در جهات مختلف، با اشکال و مقیاس‌های مختلف گرایش دارند(ناهمسانگردی)، تشکیل شده هست.


بررسی تأثیر پارامترهای راهبری ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع EPB بر کنترل نشست سطح زمین در تونل‌های کم عمق شهری مطالعه موردی تونل ابوذر تهران
در ادامه از شبکه عصبی برای آموزش داده‌ها و یافتن کاشی‌های معیوب هستفاده کرده‌ایم.

نتایج حاصل بسیار مطلوب با تشخیص عیب بالای 96.87% هست که در مقایسه با کارهای صورت گرفته برتری قابل‌توجهی دارد.
66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews