بررسی اثر کشیدگی کابل بر دینامیک و کنترل یک نوع ربات کابلی


بررسی اثر کشیدگی کابل بر دینامیک و کنترل یک نوع ربات کابلی
رباتهای موازی کابلی دارای ویژگی های منحصر بفردی برای اهداف مختلفی نظیر؛ تعمیر و نگهداری در لنگرگاه ها و آشیانه هواپیماها، حمل ونقل، انجام عملیات جوشکاری، بازبینی خطوط لوله و رادیوتلسکوپ ها و نظایر اون هستند که اون ها را از سایر رباتها متمایز می سازند.


تحلیل آیروالاستیک تیر یکسرگیردار و روتور عرضی متصل به آن
ویژگی هایی نظیر وسعت فضای کاری، قابلیت مونتاژ و دمونتاژ سریع، اینرسی پایین قسمت های متحرک، حمل و نقل آسان، به همراه هزینه ساخت و نگهداری پایین سبب شده هست تا این گروه از ربات ها مورد توجه واقع شده و دارای کاربردی گسترده و روز افزون در موارد گوناگون گردند.


شبیه سازی و تحلیل آزمایش خستگی پره توربین بادی و طراحی (یا تعیین) سیستماتیک تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه
جایگزینی کابل های منعطف به جای بازوهای صلب محدودیت هایی نظیر قید کششی بودن کابل ها که خود سبب پیچیدگی فضای کاری و وابستگی اون به تحلیل نیرویی می شود را پیش روی محققین برنامه داده هست .از همین روی، انعطاف موجود در کابل باید هم در بحث مدل سازی و هم پیشنهاد الگوریتم کنترلی مورد توجه واقع شود.


بررسی تأثیر پارامترهای راهبری ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع EPB بر کنترل نشست سطح زمین در تونل‌های کم عمق شهری مطالعه موردی تونل ابوذر تهران
در این پایان نامه نگرشی نو به این مسأله داریم و در همین راستا به بررسی اثر کشیدگی کابل بر دینامیک و کنترل ربات می پردازیم.


دینامیک و کنترل حرکت یک ربات پرنده ی چهارپره با قابلیت جابجایی بار آویزان


بررسی مکانیزم تخریب در پره سوپر آلیاژی پایه نیکل در توربین گاز با توان 3/5 مگاوات به کمک المان محدود و آزمایش‌های تجربی


72 out of 100 based on 27 user ratings 302 reviews

مطالعه تجربی فرایند شکل دهی ورقهای دایره ای و مستطیلی با استفاده از روش انفجار مخلوط گازها
بررسی شرایط مختلف دمایی و فشاری بر انتقال گرما و جرم در فرایند آزادسازی هیدروژن در مخزن هیدرید فلزی
شبیه‏سازی دینامیکی سیستم‏های نمک‏زدایی تقطیر چند مرحله‏ای
تاثیر افزودن گاز طبیعی به هوای ورودی در کوبش یک موتور بنزینی نسبت تراکم متغیر
بررسی میزان دقت و قابلیت اعمال روشهای مکانیک محیطهای پیوسته توسعه داده شده در پیش‌بینی رفتار مکانیکی نانوصفحات
تحلیل ضربه سرعت پایین در پانلهای ساندویچی کامپوزیتی دو انحنایه با هسته انعطاف پذیر
بررسی عددی تاثیر پره‌ی هادی U شکل بر جابه‌جایی ترکیبی و تولید انتروپی نانوسیال آب-آلومینا با خواص متغیر
شبیه سازی جریان باد بر روی مجموعه ای از ساختمانها با استفاده از یک روش ترکیبی RANS/LES
شبیه سازی عددی جریان سیال بیومغناطیس در یک کانال سه بعدی با حضور موانع تحت تاثیر میدان مغناطیسی
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*