بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان آرام و تراکم ناپذیر پایا بر روی صفحه تخت دارای گودی

تحلیل و بررسی جریان و انتقال حرارت خون در رگ تحت تاثیر میدان مغناطیسی
تولید بیودیزل با استفاده از قارچ ریزوپوس اریزایی تثبیت‌شده بر روی فوم پلی یورتان در راکتور همزن‌دار
تحلیل حرارتی یک موتور دیزل در بارهای جزئی و کامل و ارزیابی توان حرارتی قابل بازیافت به صورت CHP
کنترل هوشمند و بهینه سیستم های تهویه مطبوع جهت دستیابی به شرایط آسایش و کمینه کردن مصرف انرژی
تحلیل خمش و ارتعاش آزاد الکترو ترمو مکانیکی تیر تیموشنکو نانوکامپوزیت مدرج تابعی تقویت شده با نانو لوله ی نیترید-بور بر بستر الاستیک بر اساس
تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با در نظر گرفتن خطاهای هندسی به روش های خطی سازی مستقیم و مدلسازی
why everything gone with display:block?
(Simple) Can HTML properties be attributes or are they only for CSS?
Is it possible to add SVG images to a web page through CSS?
when to leave space ,when not in CSS?
Strange float behaviour in IE7
How to put a div in center of browser using CSS?
padding not even in IE
background attribute in CSS
What is the purpose of line-height, and what does white-space:nowrap do?
Force CSS Recache

بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان آرام و تراکم ناپذیر پایا بر روی صفحه تخت دارای گودی
جریان های گردابه ای، کاربرد‌های فراوانی در صنعت داشته و به همین خاطر از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشند.


بررسی تحلیلی و عددی پدیده‌ی ضربه پرتابه در پوسته‌ها‌ی کامپوزیتی مشبک استوانه‌ای
تحریک لایه مرزی با هستفاده از موانع، از جمله روش های نوین افزایش انتقال حرارت هست که تحقیقات گسترده ای پیرامون اونها صورت پذیرفته هست.


بررسی تأثیر ورود و خروج نانو سیال بر جریان جابجایی توأم داخل محفظه ی مربعی قرار داده شده در میدان مغناطیسی
برای تحریک لایه مرزی معمولا از ایجاد مانع یا هر عاملی که به دگرگونی رفتار سیال درون لایه مرزی منجر شود، هستفاده می گردد.


تحلیل خواص مکانیکی مواد متخلخل الهام گرفته شده از طبیعت به کمک روش‌های‌ عددی و اطلاعات تجربی
به عبارت دیگر، تحریک لایه مرزی، باعث تغییر در الگوی جریان درون لایه مرزی و از بین بردن پایداری اون شده و به تبع اون افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی را به همراه خواهد داشت.


تحلیل ضربه سرعت پایین روی ورق ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر از جنس روغن هوشمند
در نهایت، افزایش ضریب انتقال حرارت باعث کاهش حجم و هزینه کلی سیستم انتقال حرارت خواهد شد.


تاثیر اندازه میکرو-نانو ذرات سیلیکون کارباید و درصد توزیع حجمی آنها بر روی تنشهای خزشی وابسته به زمان در مخزن استوانه ای کامپوزیتی چرخان ساخ
در این پروژه به بررسی اثر مثبت هستفاده از گودی ها در صفحات تخت، در بهبود و افزایش انتقال حرارت به صورت آزمایشگاهی و تحلیل عددی پرداخته شده هست.


بررسی پارامترهای لغزشی تایر اتوموبیل‌های سواری
جریان سیال، تراکم ناپذیر فرض شده هست.


بهینه سازی استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان ها با توجه به اقلیم و الگوی مصرف بر اساس تحلیل اگزرژی و اکونومیک
گودی ها بر رايشان سطح، به عنوان گردابه زا (درون گودی، گردابه هایی بوجود می آید) عمل می نمايند.


طراحی نیروگاه خورشیدی با گردآورنده‌ی سهموی طویل و ترکیب با نیروگاه بخار پشتیبان و استفاده از روغن به عنوان سیال انتقال دهنده‌ی گرما از کلک
بر اثر ایجاد گردابه و برگشتن سیال و چسبیدن مجدد اون به سطح، آشفتگی جریان سیال روی سطح به شدت افزایش یافته که باعث افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی می‌گردد.

همچنین حضور گودی روی سطح، باعث افزایش سطح کلی انتقال حرارت جابجایی، در مقایسه با سطح صاف می گردد.

از المان های حرارتی، جهت ایجاد حرارت با شار ثابت، در تونل باد هستفاده شده هست.

با اندازه گیری دمای نقاط روی خط طولی، ضریب انتقال حرارت جابجایی کلی به دست می‌آید.

نتایج آزمایشگاهی به دست آمده، با تحلیل های عددی بدست آمده مقایسه شده و صحت نتایج اعتبار سنجی شده هست.

تاثیر پارامترهای وابسته به گودی ها (عمق، نوع آرایش و چیدمان گودی ها) و سرعت جریان سیال ورودی، در افزایش ضریب انتقال حرارت مورد بررسی برنامه گرفته هست.

نتایج نشان می دهد که با افزایش سرعت جریان سیال ورودی، ضریب انتقال حرارت افزایش می‌یابد؛ و با افزایش عمق تا مقدار مشخص، ابتدا ضریب انتقال حرارت افزایش یافته و پس از اون، با افزایش بیشتر عمق، این مقدار کاهش یافته هست.

به عبارت دیگر، برای عمق مقدار بهینه به دست آمده هست.

همچنین، ضریب انتقال حرارت در نمونه های دارای چیدمان مثلثی، بیشتر از نمونه های مشابه با چیدمان مربعی، می باشد.

نتایج، همچنین نشان می‌دهند که، سرعت جریان ورودی و عمق، به عنوان مهم ترین پارامتر در افزایش انتقال حرارت جابجایی بسیار حائز اهمیت می باشند.
54 out of 100 based on 49 user ratings 224 reviews