عیب‌یابی پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی تقویت‌شده مشبک با استفاده از روش انرژی کرنشی


عیب‌یابی پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی تقویت‌شده مشبک با استفاده از روش انرژی کرنشی
اهمیت داشتن توانایی برای نظارت بر سلامت ساختاری سازه و شناسایی آسیب در کمترین وقت ممکن، یکی از مهمترین دغدغه های مهندسین خصوصاً در رشته های مکانیک و هوافضا می باشد.


شبیه‌سازی عددی تنشهای پسماند در پوشش سد حرارتی درجه‌بندی شده ( La2Zr2O7/8YSZ) مورد استفاده در ساخت موتور توربوفن
این اهمیت، ناشی از اون هست که آسیب و تخریب یک سازه در حین کار می تواند خسارات مالی و جانی بسیار شدید و بعضاً جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.


تحلیل سه بعدی ارتعاش آزاد و اجباری پوسته های استوانه ای جدار ضخیم هدفمند تحت شرایط مختلف مرزی با استفاده از روش میانیابی نقطه ای شعاعی
یکی از روش های مورد توجه در این عرصه، روش شاخص عیب انرژی کرنشی با هستفاده از تغییرات در خصوصیات ارتعاشی سازه هست.


طراحی پهپاد خورشیدی با خصوصیت مداومت پرواز در ارتفاعات بالا
پايه این روش بر این اصل هستوار هست که پارامترهای مودال سازه(مانند فرکانس، شکل مد و میرایی مودال) تابع خواص فیزیکی (مانند جرم، سختی و دمپینگ) اون سازه هستند که تغییر این خواص باعث تغییر انرژی کرنشی سازه می شود.


شبیه سازی عددی تشکیل قطره در میکروکانال ها با استفاده از روش شبکه بولتزمن
بدین ترتیب، می توان از مقایسه انرژی کرنشی سازه در دو حالت سالم و معیوب، محل عیب را شناسایی نمود.


بررسی تجربی تاًثیر پارامترهای ماشینکاری آلیاژ اینکونل 718 بر تنش پسماند و صافی سطح و بهینه‌سازی فرآیند
هدف از تحقیق حاضر، عیب یابی پوسته های کامپوزیتی هستوانه ای تقویت شده مشبک با هستفاده از روش انرژی کرنشی هست.


بررسی تاثیر پارامترهای محیطی برغشاهای یک دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس در بنادر جنوب ایران و مدل شبیه‌سازی شده آن
در ابتدا، به معرفی اجمالی سازه های کامپوزیتی با تقویت نماينده های مشبک و مزایا و کاربردهای اونها نسبت به دیگر سازه ها پرداخته می شود.


ارزیابی تشعشع خورشیدی، شاخص صافی هوا و تعیین زاویه بهینه کلکتورهای تخت خورشیدی در همدان
سپس، برخی از عیوب متداول در سازه های کامپوزیتی توضیح داده شده هست.


پایش وضعیت سایش ابزار براده برداری با استفاده از تلفیق سنسورها
در ادامه، ضمن مروری اجمالی بر فرآیند اونالیز مودال سازه ها، فرآیند عیب یابی به کمک اونالیز مودال و پیشینه ای از کارهای انجام شده، شرح داده شده هست.

سپس تئوری و روابط مورد نیاز برای هستخراج روش انرژی کرنشی مودال پوسته های کامپوزیتی هستوانه ای تقویت شده مشبک شش ضلعی به همراه شاخص عیب انرژی کرنشی بدست آمده و از اون به شکل عددی و تجربی برای تشخیص عیب هستفاده می شود.

نتایج حاصل از بررسی شاخص عیب بر روی مدل المان محدود و تجربی نشان می دهد، این شاخص با وجود نویزهای بوجود آمده در اثر تست، به خوبی قادر به شناسایی ترک ایجاد شده در اون می باشد.
54 out of 100 based on 59 user ratings 734 reviews

مطالعه عددی اثر حرکت براونی بر میدان جریان و انتقال حرارت درون محفظه حاوی نانوسیال آب- اتیلن گلیکول- اکسید روی با خواص متغیر
استفاده از سوخت های ترکیبی یا سوخت دی متیل اتر در موتورهای تولید همزمان برق و حرارت با رویکرد کاهش آلایندگی،کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان
طراحی و ساخت دستگاه تست مبدل حرارتی خون ریه مصنوعی خارج از بدن و بررسی عملکرد آن به روش پایش مستقیم
آنالیز قانون دوم ترمودینامیک در جریان جابجایی اجباری آرام در داخل کانال با دو پله بالا رونده
آنالیز انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی لوله خلاء تمام شیشه هم محور
تحلیل عددی پدیده‌های ترابری در فیلم‌های بخار ایجاد شده بر اثر تماس اجسام داغ با مایعات فرار
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*